microbik.ru
1

Міністерство культури України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут менеджменту

Кафедра документознавства та управління соціальними комунікаціями


Міжнародна науково-практична конференція

«Документ, мова, соціум: теорія та практика»


м. Київ, 11-12 квітня 2013 р.Загальна інформація

Мета конференції: висвітлити актуальні теоретичні та практичні питання у сфері документознавства, мовознавства, прикладної лінгвістики, бібліотекознавства, архівознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій в науках документно-комунікаційного циклу.

^ Місце проведення: конференц-зала Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15.

До участі в міжнародній конференції запрошуються вчені, молоді науковці, аспіранти, викладачі та наукові працівники закладів освіти, а також практичні працівники бібліотек, органів НТІ, архівів та служб документаційного забезпечення управління з України та зарубіжних держав, які активно займаються розробками у сфері документознавства та інформаційної діяльності.

Повні тексти доповідей (наукові статті) можуть бути надруковані в науковому часописі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія».

^ Мова конференції: українська, російська, англійська.

Передбачено роботу таких секцій:


 1. Теорія та практика документознавства.

 2. Сучасне мовознавство: здобутки і перспективи.

 3. Теоретичні та практичні засади розвитку бібліотекознавства, книгознавства та бібліографії.
 1. Сучасні проблеми архівної науки.

 2. Інформаційні технології в науках документно-комунікаційного циклу.

 3. Соціокультурні виміри інформаційного суспільства.
Розклад роботи

Початок роботи конференції 11 квітня 2013 р.:

09.00–10.00Реєстрація учасників

10.00–10.30Відкриття конференції

10.30–13.00Пленарне засідання

13.00–14.30Обідня перерва

14.30–17.00Робота секцій

Завершення роботи конференції 12 квітня 2013 р.:

10.00–13.00Робота секцій

13.00–14.00Підведення підсумків. Ухвалення резолюції

14.00–15.00Екскурсія Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником
^ Реєстрація (подання інформаційних матеріалів)

Для участі в роботі міжнародної конференції потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 11 березня 2013 року такі документи:

 1. заповнену за зразком заявку;

 2. тези доповіді.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Боряк_Заявка.doc, Боряк_Тези.doc

Заявку та тези необхідно надіслати до 11 березня 2013 р. за електронною адресою: mitic007@ukr.net, tereska.rp@gmail.com (з позначкою «конференція»).

Унесення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

^ Вимоги до тез доповіді


Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14.

Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.

Зразок оформлення


^ УДК 930.25 “1990/2010” БОРЯК Тетяна Геннадіївна,

кандидат історичних наук, доцент, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна)


^ «АРХІВНА УКРАЇНІКА»:

ДО ІСТОРІЇ УСТАЛЕННЯ ПОНЯТЬ


Текст тез подавати через один міжрядковий інтервал після назви. Вирівнювання за шириною.

Вимоги до оформлення: формат А-4; береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Обсяг тексту: до 3 сторінок.


Зразок оформлення заявки
 1. Прізвище, ім’я, по батькові.

 2. Повна назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, науковий ступінь, вчене звання.

 3. Тема доповіді.

 4. Контактний телефон.

 5. Електронна адреса .
 1. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні).

 2. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? (Так або ні).

 3. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення? (Так або ні).^ Організаційний внесок

Організаційний внесок включає участь у всіх заходах конференції, інформаційний пакет учасника

– для організаторів конференції — 50 грн;

– для інших учасників:

100 грн – очна форма участі (за умови особистої участі);

50 грн – заочна форма участі (внесок покриває витрати на опублікування програми та тез конференції).

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом. Проживання і харчування за рахунок учасників.


Координати організаційного комітету

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

вул. Лаврська, 9, корп. 7, ауд. 1-а, м. Київ, 01015.

Телефони: (044)254-45-86, Кузьменко Ірина Григорівна.

Електронна адреса: mitic007@ukr.net, tereska.rp@gmail.ru

Сайт: kdisk.pp.ua