microbik.ru
1


Інформація про роботу Головного управління юстиції

у Харківській області з питань державної реєстрації нормативно-правових

актів у 1 півріччі 2013 року


Головним управлінням юстиції у Харківській області на виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів протягом І півріччя 2013 року з 12 поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів зареєстровано 9 (за І півріччя 2012 року було зареєстровано 43 нормативно-правових акти).

З метою попередження прийняття незаконних правових норм повернуто без державної реєстрації для доопрацювання 2 акта: розпорядження Харківської обласної державної адміністрації та наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації (протягом І півріччя 2012 року повернуто без державної реєстрації 5 актів). У лютому 2013 року розпорядження облдержадміністрації було скасовано, наказ Департаменту фінансів після доопрацювання суб’єктом нормотворення повторно подано на державну реєстрацію до Головного управління юстиції та зареєстровано.

За звітний період Головним управлінням юстиції здійснено низку організаційних заходів з метою покращення роботи з питань державної реєстрації нормативно-правових актів: проведено стажування 16 працівників управлінь юстиції та 3 представників суб’єктів нормотворення; 2 семінарських заняття: 1 з працівниками районних та міськрайонних управлінь юстиції, 1 з представниками органів нормотворення. У січні 2013 року було проінформовано Харківську обласну державну адміністрацію та районні державні адміністрації про стан виконання законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 2012 рік та надано відповідні рекомендації по удосконаленню роботи з цього напрямку.

З метою здійснення контролю за дотриманням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Головним управлінням юстиції протягом І півріччя 2013 року проведено 285 перевірок, у тому числі 142 безвиїзні, 142 виїзні та 1 планову перевірки (у І півріччі 2012 року – 288 перевірок, у тому числі безвиїзних - 154, виїзних - 130 та планових - 4).

Відповідно до Плану-графіку проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Харківською обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами на 2013 рік забезпечується перевірка усіх 24 органів нормотворення.

Протягом І півріччя 2013 року незареєстрованих нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення виявлено не було (у І півріччі 2012 року під час перевірок було виявлено 12 незареєстрованих нормативно-правових актів).

За результатами проведеної планової перевірки було внесено 1 пропозицію про усунення недоліків та забезпечення виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів в Департаменті агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації щодо належної організації роботи по перегляду нормативно-правових актів Департаменту на відповідність чинному законодавству.

Крім того, відповідно до розділу ІІІ Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року №93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380, головним управлінням юстиції було проведено 53 безвиїзні перевірки переліків розпорядчих документів, прийнятих територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які не є суб’єктами нормотворення. Так, за результатами проведеної безвиїзної перевірки копії наказу Державної податкової служби у Харківській області, Державної фінансової інспекції в Харківській області від 08 квітня 2013 року № 85/77 «Про затвердження порядку взаємодії державної податкової служби в Харківській області та державної фінансової інспекції в Харківській області при проведенні контрольних заходів та реалізації ревізійних матеріалів» Головним управлінням юстиції у Харківській області було встановлено, що зазначений наказ є нормативно-правовим актом, який було прийнято цими органами з порушенням пункту 9 Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563, відповідно до якого територіальні органи у межах своїх повноважень видають виключно накази організаційно-розпорядчого характеру.

Враховуючи те, що Державна податкова служба у Харківській області та Державна фінансова інспекція в Харківській області, відповідно до положень про них, не мають статусу суб’єкта нормотворення та права на прийняття нормативно-правових актів, Головним управлінням юстиції у Харківській області направлено листа щодо необхідності скасування зазначеного наказу. Наказом Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області, Державної фінансової інспекції в Харківській області від 18 липня 2013 року № 68/162 вищезазначений наказ було скасовано.

Працівниками Головного управління юстиції у І півріччі 2013 року проведено перевірки Печенізького, Красноградського та Валківського районних управлінь юстиції, в ході яких працівникам управлінь надана практична та методична допомога по удосконаленню роботи з питань державної реєстрації нормативно-правових актів.

Органами нормотворення та Головним управлінням юстиції проводиться робота по перегляду зареєстрованих нормативно - правових актів на відповідність до Конституції України та чинного законодавства. За звітний період переглянуто 110 нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, за результатами якої до 1 акту було внесено зміни, 1 акт було визнано такими, що втратили чинність.

Протягом 1 півріччя 2013 року опрацьовано 13 нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини. За результатами проведеної експертизи підготовлено 12 висновків про відповідність нормативно-правових актів положенням Конвенції та 1 висновок про невідповідність нормативно-правового акта положенням Конвенції.

Районними та міськрайонними управліннями юстиції протягом І півріччя 2013 року зареєстровано 18 нормативно-правових актів із 23 поданих на державну реєстрацію (у І півріччі 2012 року – 96 із 102 поданих).

Повернуто без державної реєстрації на доопрацювання 5 нормативно-правових актів місцевих суб’єктів нормотворення. Ізюмським міськрайонним управлінням юстиції повернуто на доопрацювання 2 розпорядження Ізюмської райдержадміністрації, Первомайським міськрайонним управлінням юстиції повернуто 1 розпорядження Первомайської райдержадміністрації та 1 наказ Фінансового управління, Зміївським районним управлінням юстиції – 1 розпорядження Зміївської районної державної адміністрації. Суб’єктами нормотворення надана інформація про скасування цих актів.

Працівниками районних та міськрайонних управлінь юстиції у І півріччі 2013 року здійснено 3398 перевірок стану дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (І півріччі 2012 року – 2786), з них 1670 безвиїзних, 1670 виїзних, 58 планових перевірок. Було перевірено роботу районних державних адміністрацій Харківської області та їх структурних підрозділів.

За результатами проведених у І півріччі 2013 року перевірок не було виявлено нормативно-правових актів, які своєчасно не подавались на державну реєстрацію (у І півріччі 2012 року таких актів було виявлено 20).