microbik.ru
1Курс за вибором “Моя кар’єра”
9-А, 9-Б клас (вч. Гайдук Л.Г.)


Мета: дослідження індивідуальних психологічних характеристик, професійних інтересів учнів; озброєння підлітків визначеною сукупністю знань про соціально-економічні і психофізіологічні особливості різних професій; умови правильного вибору однієї з них; надання інформації про канали працевлаштування, вимоги до прийому на роботу; формування уміння об’єктивно оцінювати свої можливості та порівнювати з вимогами професії до людини.

Форми і методи роботи:

Дискусії,ділові та рольові ігри, публічні виступи учнів, тренінги,семінари, зустрічі з людьми певних фахів, професіограма, психодіагностичні опитувальники, екскурсії на виробництво, агітбригада.


Курс за вибором “Психологія”
11- Б клас (вч. Гайдук Л.Г)


Мета:актуалізувати необхідність психологічних знань в сучасних умовах життя, підвищити психологічну компетентність учнів,

розвивати особистісний потенціал та здатність до самоактуалізації учнів,

формувати інтерес до психологічної науки та практичні навички взаємодії в спілкуванні.

Форми і методи роботи:

  • ділові ігри

  • метод занурення з елементами гри

  • мозковий штурм”

  • контекстне навчання

  • ігри-вправи

  • аналіз ситуацій

  • тематичні дискусії

  • виробничі задачі з використанням технічних, технологічних і економічних ситуацій

загальні методи


Курс за вибором “Рівний –рівному”
8-А, 8-Б кл. (вч. Гайдук Л.Г.)


Мета: ознайомити підлітків з базовими положеннями теорії спілкування та на основі цієї інформації формувати навички ефективної взаємодії; формувати уміння і навички реалізації ЗСЖ, відповідального ставлення до свого здоров’я, уміння протистояти спокусі та соціальному тиску, сприяти формуванню правового світогляду,формувати активну життєву позицію підлітків з реалізації своїх прав у житті.

Тренінг - основна форма роботи включає рольові ігри, мозковий штурм, вербальні та невербальні етюди, ігри-вправи, ділові ігри,метод занурення з елементами гри, тематичні дискусії, аналіз ситуацій.