microbik.ru
1


Ірена Гадай

Директор Білгорайської агенції регіонального розвитку,

експерт Проекту розвитку Львівщини


Про агенцію місцевого розвитку (АМР)


Агенція місцевого (економічного) розвитку – це самостійна, незалежна, неурядова, неполітична i не спрямована на отримання прибутків організація, яка ініціює та реалізує діяльність, що підтримує процеси економічного розвитку (які виникають із стратегії місцевого та регіонального розвитку).


Територія основної діяльності АМР ­– це територія менша від регіону (менша, ніж Львівська область), визначена в завданнях та(або) у статуті організації (угоді спілки).


Обсяг діяльності, яку здійснює Агенція, залежно від місцевих потреб та можливостей може бути дуже диференційованим.


АМР вивчає проблеми місцевої громади, пов’язані з економічним розвитком, досліджує перспективи розвитку та допомагає членам місцевої громади у здобутті вмінь та засобів, завдяки яким можна подолати ці проблеми та використати можливості, що з’явилися.


АМР займається створенням умов для економічного розвитку, протидією безробіттю, покращенням якості життя місцевої громади, підтримкою місцевих ініціатив та партнерської діяльності на користь місцевого розвитку.


АМР співпрацює з місцевими та регіональними органами влади, інституціями ринку праці, великими організаціями-грантодавцями, бізнесом, громадськими організаціями у країні та за кордоном, з місцевою громадою.


АМР отримує кошти з різних джерел (з бюджету держави за посередництвом влади), а також у виді державної або міжнародної допомоги, доходів з діяльності, дарчих та членських внесків.


АМР провадить гнучку оперативну діяльність, зокрема освітню та інформаційну, а також займається реалізацією конкретних проектів.


АМР – це організація, яка вчиться, пристосовує свою діяльність до потреб і можливостей, що змінюються.


АМР вписується в систему місцевої економіки, заповнюючи простір між владою, адміністрацією, бізнесом та членами місцевої громади.


АМР виконує завдання, які з огляду на правові обмеження не може виконувати державна адміністрація ( або органи місцевого самоврядування), а також завдання, які державна адміністрація ( або органи місцевого самоврядування) виконують неефективно.


АМР не конкурує з комерційними інституціями. Оскільки метою АМР не є отримання прибутку, вона може виконувати безкоштовно завдання для комерційних фірм.


АМР займається діяльністю, яка є важливою для місцевої громади, місцевого економічного розвитку та створення клімату підприємливості. Однак, результати її посередньої діяльності часто віддалені в часі і надто малі (часом збиткові)), щоб їх можна було виконувати в секторі бізнесу.

На світі не існує двох ідентичних агенцій розвитку, оскільки немає двох ідентичних місцевих громад та економічних умов, у яких ця громада функціонує. Діяльність АМР повинна бути пристосована до місцевих потреб, повинна знайти для себе відповідне місце у процесі місцевого розвитку, і АМР повинні визнати інші організації та партнери.


Перелік можливих видів діяльності, яку реалізує АМР:


АМР може займатися вужчим чи ширшим обсягом діяльності. Певні види діяльності вона може проводити періодично, на комерційних засадах або безкоштовно.


АМР може концентрувати свою діяльність лише на плануванні або спеціалізуватися лише на діяльності одного виду (придбання приміщень і об’єктів та їх передача до сфери економічної діяльності).


АМР може сконцентрувати свою діяльність на вирішенні проблем менших територій (напр., одного села), може обслуговувати всю територію, a з деякими видами діяльності може навіть виходити за межі своєї території. Рішення стосовно обсягу та розміру діяльності залежать від багатьох факторів, зокрема:

- місцевих потреб і можливостей

 • величини території

 • рівня кваліфікації та досвіду працівників

 • рівня доступних або можливих для отримання ресурсів та засобів


Діяльність АМР може охоплювати завдання з питань:


 1. Пожвавлення громадської та економічної діяльності:

   • Підтримка активності місцевої громади (допомога в розробці проектів, створенні нових організацій, допомога певним групам населення (селяни, безробітні жінки, молодь, яка виходить на ринок праці), допомога в пошуках фінансування та фінансування заходів – надання малих грантів)

   • Робота офісів з надання порад громадянам

 • Підтримка діяльності неурядових організацій (жіночих, молодіжних, таких, які культивують регіональні традиції та інш.)

   • Участь у реалізації великих урядових i допоміжних проектів, які належать до компетенції Агенції, координація та організація допомоги на території діяльності Агенції

   • Координація місцевих проектів, які реалізуються у партнерській співпраці багатьох фірм, інституцій та організацій (у тому числі закордонних), приватних осіб (напр., відкриття товарної біржі, створення інкубатора підприємництва, промоційної веб-сторінки, кредитної спілки, фонду кредитних поручень, соціального кооперативу)

   • Створення мережі співпраці та налагодження місцевих партнерських стосунків

   • Започаткування та реалізація транскордонної співпраці


^ Б) Співпраця із владою. Планування та програмування розвитку:

- Участь у розробці стратегій і планів місцевого, економічного розвитку, відновлення визначених територій, ініціювання системних рішень

- Розробка програм розвитку туризму та створення туристичної агенції, розробка і впровадження системи заповідників

- Виконання завдань на замовлення адміністрації


 1. Інформаційна та промоційна діяльність

- Промоція (місцевого бізнесу, регіональних продуктів, туризму, регіону, закордонних інвестицій), організація (ринків, виставок, торгових місій), послуги з виконання рекламних матеріалів.

- Допомога в налагодженні торговельних контактів i промоції виробів та послуг.

- Нагромадження і передача інформації, пов’язаної з розвитком (напр., проста безкоштовна інформація про можливості організації власного бізнесу, доступні джерела фінансування, вільні площі, пошуки партнерів, туристична інформація).

- Інформація про можливості транснаціональної співпраці, особливо з партнерами з Європейського Союзу (стандарти ЄС, регулювання, можливості ведення економічної діяльності)

- Інформація для безробітних осіб i тих, кому загрожує безробіття.


^ Г) Надання послуг для підприємців у різних сферах

- Проведення навчання (широкі освітні пропозиції можуть охоплювати підготовку для безробітних, навчання з галузі права, фінансів, маркетингу, бухгалтерської справи, безпеки праці, управління, іноземних мов, обслуговування комп’ютера...)

- Консультації та поради для підприємців, а також правове і податкове обслуговування фірм (у дозволених для таких організацій рамках), консультації та поради, які стосуються розвитку фірми, вибору форми оподаткування, каналів дистрибуції товарів і продуктів...)

- Комплексне обслуговування бізнесменів-початківців (інформаційна, консультаційна і навчальна допомога у відкритті фірми, послуги з ведення бухгалтерської справи, складання маркетингових планів)

- Поради селянам, особливо тим, хто починає свою економічну діяльність та займається зеленим туризмом.


^ Д) Надання фінансових послуг (надання позичок, поручення кредитів, приготування кредитних внесків та бізнес – планів, лізинг).


Е) Спеціальні послуги для інвесторів та підприємств:

- Підготовка та обслуговування інвестицій (за винятком спеціальних послуг, наприклад, проектування)

- Приватизація та реструктуризація підприємств, (напр., проведення змін та реструктуризації фірм). Це також стосується сільських господарств.

- Підтримка інновацій та посередництво у співпраці інституцій i наукових центрів з бізнесом, організаціями та місцевою владою.


Є) Спеціальні завдання з розвитку та інвестування, такі, як наприклад:

- Відновлення старих територій (жиитлових, промислових об’єктів та ін).

- Підготовка об’єктів під інвестиції.

- Соціальне житлове будівництво та управління об’єктами (житлові об’єднання)

- Спеціальні економічні зони.


Правова форма діяльності Агенції регіонального розвитку


Правова форма діяльності Агенції регіонального розвитку може бути різноманітною і залежить від засновників. АМР повинна володіти правомочністю; АМР може функціонувати як окремий департамент у місцевій адміністрації, але тоді не зможе вільно функціонувати через підпорядкування засновникові приналежність до до державного сектора. Чітке функціонування такої Агенції, реалізація обмежених у часі проектів, її співпраця з бізнесом будуть ускладнені.

У Польщі агенції місцевого та регіонального розвитку функціонують у різних правових формах: як товариства (Лежайське товариство розвитку), фонди (Люблінський фонд розвитку, Фонд розвитку NIDA), акціонерні спілки (Малопольська Агенція регіонального розвитку, Білгорайська AРР), товариства з обмеженою відповідальністю (Бещадська Агенція регіонального розвитку). Кожна правова форма має свої переваги і недоліки. Заснувати товариство відносно легко, воно є членською організацією. Фонд повинен мати майновий характер. Акціонерні товариства переважно створюються для реалізації великих заходів (вимагається основний капітал у розмірі 500.000 зл.). Товариство з обмеженою відповідальністю асоціюється з веденням комерційної економічної діяльності. Вважається, що в Польщі переважаючими правовими формами для ведення діяльності агенціями місцевого розвитку (які своїм полем діяльності охоплюють повіт або меншу територію, на якій проживає не менше, ніж 200.000 мешканців), є товариства і фонди, а для агенцій регіонального розвитку (які зазвичай полем діяльності охоплюють територію не меншу, ніж воєводство) – це акціонерна спілка або фонд.

Правова форма АМР повинна бути такою, щоб чиновники мали можливість впливати і ефективно контролювати діяльність агенцій розвитку.

Засновниками агенцій розвитку рівною мірою виступають органи місцевого самоврядування, фірми державного сектора та фірми і представники місцевого бізнесу. Такий збалансований склад засновників забезпечить АМР ефективне існування у місцевому суспільно-економічному просторі.

В Україні АМР функціонують у формі товариств, які відносно легко можна зареєструвати. Однак, треба звернути увагу на старанний добір колективу засновників та структуру органу, що контролює діяльність АМР.


Організаційна структура агенцій місцевого розвитку


Організаційна структура АМР повинна віддзеркалювати характер агенції, мати дуже чітко виділені та відокремлені органи: засновницький, наглядовий і виконавчий. Важливо, щоб до складу засновницького органу (власників) при можливості входила широка, диференційована та репрезентативна група (представники державного сектора, місцевої адміністрації, банків, підприємств). Варто простежити, щоб на етапі створення не пропустити серйозних суб’єктів місцевого суспільно-економічного життя (значного підприємства, важливого органу самоврядування...). у Білгорайській Агенції, яка є акціонерною спілкою, засновниками були органи самоврядування гміни, кооперативи, приватні фірми та представники – всього 18 суб’єктів. Для чіткого функціонування місцевої агенції також важливі гарантії можливості здійснення змін в органі власників.

АМР повинна мати створений власниками, змінний у часі (на термін повноважень), не залежний від працівників агенції, не підвладний впливу когось із засновників/власників, креативний, візіонерський орган стратегічного планування і контролю – Наглядову, Дорадчу раду...


Організаційна структура Білгорайської організації регіонального розвитку


Загальні збори акціонерів (18) – орган власників

Наглядова рада (8) – орган стратегічного планування і контролю

Управління (1) – керівний орган

Бюро Білгорайської організації регіонального розвитку S.A. – виконавчий орган

Центр консультування та навчання

Фонд кредитних поручень

Фонд позик

Центр інформації та обслуговування бізнесу – Консультаційний пункт

Секція проектів

Постійний

Постійний

Постійний

Постійний

Змінний


Oскільки у початковий період засновницький орган відіграє дуже суттєву роль, він приймає рішення про завдання статут організації, його роль з плином часу послаблюється. Засновники, як правило, зустрічаються раз на рік для звіту за річну діяльність агенції розвитку. Функції стратегічного управління та контролю виконує громадська рада місцевої агенції (наглядова, програмна, ревізійна комісія). Склад ради повинен віддзеркалювати партнерський характер АМР. Рада повинна складатися з 5 – 12 осіб (представників органів самоврядування, адміністрації, державного сектора, банків, бізнесу, авторитетів з питань місцевого розвитку). Менший склад не зможе передати представницького характеру Ради. Стратегічне управління, прийняття рішень, ведення нагляду та ефективного контролю в колективі, більшому, ніж 12осіб, дуже утруднені.

Не залежно від контролю Ради над діяльностю агенції, АМР повинна презентувати свою діяльність місцевій громаді та потенційним партнерам. Річні звіти про діяльність повинні надаватися всім засновникам і головним партнерам, а також бути доступними для зацікавлених осіб. Фінансовий звіт повинен періодично перевірятися незалежними аудиторами.


З метою чіткої реалізації завдань агенція повинна мати штатних працівників. Польські місцеві агенції працевлаштовують від 2 – 10 планових працівників. У початковий період функціонування АМР добре працюють колективи, які працевлаштовують від 3 до 6 працівників, зайнятих повний робочий день. Кожний працевлаштований у АМР працівник повинен добре знати функціонування всієї агенції i бути фахівцем з питань надання послуг та реалізованих АМР проектів.

Працівники агенції повинні мати свободу та самостійність у реалізації конкретних проектів. Важливо, щоб вони могли самостійно працювати від власного імені та одночасно становили єдиний колектив, який спільно працює над більшими проектами. Кандидати на працевлаштування в агенції повинні мати вищу освіту (правову, економічну, банківську...), вміти співпрацювати з різними клієнтами, володіти вмінням аналізувати i здатністю до креативного мислення. Також придатні додаткові повноваження (управління нерухомістю, аудиторські, проектні...).

Працівники агенції повинні постійно підвищувати свою освіту i кваліфікації. Рекомендується підбирати працівників шляхом відкритих конкурсів. Таким способом можна підібрати активних працівників і одночасно пропагувати діяльність агенції. Колектив працівників АМР представляє керівна особа (орган) – директор або голова правління. У малих агенціях звичайно мають місце одно- або двоособові керівні органи.

Штатні працівники АМР повинні вміти надавати основні послуги на високому рівні. Додатково для реалізації конкретних проектів або проведення спеціальних завдань АМР беруть на роботу за сумісництвом чи на підставі угоди досвідчених експертів, спеціалістів у вузьких галузях.

У Білгорайській Агенції регіонального розвитку (БАРР)Р постійно функціонують:

- Центр консультування та навчання (функціонує з початку діяльності)

- Фонд поручень (створений через 6 місяців з початку функціонування БАРР)

- Фонд позик (функціонує з 2002 року)

- Центр інформації та обслуговування бізнесу – Консультаційний пункт (функціонує з 1996 року, у 2000 змінено принципи його функціонування).

Не залежно від цієї постійної діяльності (за її реалізацію несе самостійну відповідальність інший працівник БАРР) БАРР реалізовувала і продовжує реалізувати різні проекти (передусім грантові), розраховані на коротший чи довший термін, напp.:

- Phare Struder 2 – програма малих інфраструктурних дотацій для гмін замойського субрегіону

- Агро – Інфо – спеціальна інформаційна програма для селян

- „Власна фірма – це незалежність та гроші” – проект з питань промоції підприємливості, адресований людям, яким загрожує втрата роботи, студентам. Фінансований із структурних фондів ЄС

- проект створення соціального кооперативу у співпраці з людьми, які опинилися поза ринком праці (безробітні протягом тривалого часу, жінки, неповносправні, узалежнені особи…)

Для тривалості діяльності кожна АМР повинна мати власний перелік постійних видів діяльності, стандартні послуги, характерні для агенції стандартні продукти діяльності та такі, що ідентифікуються з її діяльністю. АМР повинна також бути готова і здатна до періодичної реалізації конкретних, обмежених у часі проектів.


Офіс Агенції місцевого розвитку

З огляду на характер діяльності АМР офіс бажаний у центрі міста, у легкодоступному місці для потенційних клієнтів. Офіс повинен складатися з мінімум двох відокремлених кімнат. Одна кімната може використовуватись всіма працівниками та клієнтами, яким не перешкоджає присутність великої кількості осіб. Інша (може бути невеличким) повинна використовуватись для обговорення важливих для клієнта тем і зосередження на розмові. У розпорядженні Агенції повинен бути також конференцій ний/ навчальний зал. У Білгорайській Агенції Регіонального Розвитку працює 5 штатних працівників, у розпорядженні яких 3 офісних приміщення, 4 навчальних зали (загальна площа БАРР 160 m2).


Основні види діяльності

На даний час не існує стандартного каталогу послуг, які надають АМР на постійній основі, оскільки кожна Агенція має свій індивідуальний характер. Більшість АМР надає послуги у таких сферах (програма мінімум) :


^ 1. Інформаційна та промоційна діяльність АМР

- Промоції (місцевого бізнесу, регіональної продукції, туризму, регіону, міста, інвестицій, організація виставок, тендерів, конкурсів підприємництва, виконання рекламних товарів на замовлення. Створення Інтернет-сторінок)

- Допомога у налагодженні торгівельних контактів та промоції виробів і послуг.

- Збір та надання інформації, пов’язаної з економічним розвитком (проста безкоштовна інформація про можливість створення власного бізнесу, доступні джерела фінансування, вільні приміщення, пошук партнерів, туристична інформація)

- Інформація для безробітних.


^ 2.Освітня діяльність

Проведення навчання (широка навчальна пропозиція може охоплювати навчання для безробітних, навчання у сфері права, фінансів, маркетингу, бухгалтерії, менеджменту, іноземних мов, комп’ютерні курси)


^ 3. Послуги для підприємців на працівників сільського господарства:

- Консультації для підприємств, а також юридичне та податкове обслуговування фірм (в рамках повноважень таких організацій як АМР), консультації та поради стосовно розвитку фірми, вибору форми оподаткування, шляхів продажі товарів та послуг)

- Комплексне обслуговування підприємців – початківців (допомога інформаційна, консультаційна, навчальна у питаннях створення фірми, ведення бухгалтерії, приготування бізнес – планів та пакетів документів для отримання кредиту, маркетингових планів)

- Поради для с/г працівників, особливо для тих, хто розпочинає свою діяльність та займається зеленим туризмом.


Проведення даного переліку діяльності не вимагає значних коштів, внесення інвестицій і є доступними для реалізації. Перелік базується на професійності персоналу АМР. Така діяльність повинна проводитись постійно. З часом можуть відбутися зміни, постійно повинна бути пристосована до потреб ринку та очікувань громадськості. З часом діяльність повинна бути розширена новими видами послуг (обслуговування інвесторів, надання позичок, підтримка розвитку туризму, створення інкубаторів, проведення програм інвестиційних дотацій..). АМР повинна постійно розвиватися і реалізувати щораз амбітніші проекти.


Фінансування діяльності АМР

Вже на початковому етапі функціонування АМР повинна намагатися хоча б частково отримувати доходи від діяльності, яку вона проводить. Оскільки АМР повинна знайти місце у соціально-економічному просторі між публічним сектором і відкритим ринком, то видається, що розв’язком для того типу організації може бути досягнення рівня постійних джерел фінансування (доходи з діяльності, яку проводить організація, доходи з оренди приміщен, наявного капіталу, щорічна дотація) на рівні, який покриває 50% коштів. Решта може бути покрита надходженнями з реалізації грантових проектів, певними дотаціями з публічного сектора. Білгорайська Агенція регіонального розвитку, у своїй понад десятирічній роботі, кожного року відпрацьовує іншу структуру фінансування статутної діяльності прибутками з власної діяльності (без грантів та дотацій з публічного сектора): від неповних 20 % в менший рік фінансування до понад 90% (2003 рік).

Структура фінансування діяльності Білгорайської Агенції Регіонального розвитку (на прикладі 2005 року):

  1. доходи з оренди приміщень БАРР – 10%

  2. оплата за поручення, відсотки від позичок - 10%

  3. доходи від проведення навчань - 25 %

  4. надходження з грантів та реалізованих проектів - 35%

  5. відсотки від капіталу - 10%

Річний бюджет Білгорайської Агенції Регіонального розвитку складає біля $200.000. Найважливіша позиція в коштах (біля 50%) становить оплата працівникам, тренерам, експертам.


Створення мережі співпраці, стандартизація послуг:


A. Місцева мережа

Одним із найважливіших завдань АМР є створення мережі співпраці. До такої мережі повинні належати не тільки засновники та члени ради, а також всі особи та інституції, які є важливими з точки зору діяльності Агенції. Якщо АМР займається проведенням навчання для безробітних, то у місцевій мережі співпраці важливе місце повинен посідати Центр зайнятості. Якщо Агенція проводить навчання для молоді з питань підприємництва, то важливим партнером до співпраці будуть школи. У провадженні Фонду поручень партнерами для АМР будуть місцеві банки. Важливими партнерами, без яких неможливо уявити діяльність Агенцій, є районна рада та районна адміністрація.


^ B. Регіональна мережа

Важливе значення для розвитку АМР має можливість обміну інформацією та досвідом, а також можливість організації спільних навчань для молодих працівників. Білгорайська Агенція Регіонального розвитку співпрацює з усіма організаціями типу АМР на території Любельського воєводства. Функціонування регіональної мережі надає можливість поширення інформації в регіоні.


^ C. Загальнодержавна мережа

Білгорайська Агенція Регіонального розвитку належить до державної мережі послуг для АМР, яка функціонує в Польщі від 1996 року. Організації, які належать до цієї мережі, надають послуги на подібному рівні. БАРР акредитована у сфері інформаційних, консультаційних, навчальних та фінансових послуг. Наявність акредитації уможливлює і полегшує отримання бюджетних коштів чи структуральних коштів Європейського Союзу. Функціонування у загальнодержавній мережі полегшує пошук та надання клієнтам інформації з інших регіонів.


^ D. Транснаціональна та прикордонна мережа

Для реалізації проектів наднаціонального характеру вимагається співпраця між організаціями різних країн. Агенції регіонального розвитку з Європи співпрацюють в рамках EURADA – Європейське Товариство Агенцій Регіонального Розвитку. Приналежність до мережі, зазвичай, пов’язане з певними обов’язками (внески, кошти, пов’язані із зустрічами, конференціями), але водночас дає змогу налагодження контактів, обміну досвідом, планування спільних заходів. ЄС підтримує створення наднаціональної мережі співпраці неурядових організацій.

Білгорайська Агенція Регіонального розвитку зацікавлена у налагодженні співпраці з АМР в Україні з метою обміну досвідом та спільної реалізації транскордонних проектів розвитку.