microbik.ru
1

Ювілейні заходи до 350-річчя ЛНУ імені Івана Франка


Видатні постаті Філологічного факультету


Філологічний факультет


1) 7-8 жовтня 2010 року відбулася ХХІV щорічна наукова франківська конференція «І кожна думка новий світ будує…»: науковий текст Івана Франка». З привітальним словом виступили професор Гузар Зенон (Дрогобич) та Микола Дзурак (Криворівня). Після вступного слова співголови організаційного комітету Святослава Пилипчука свої доповіді виголосили представники різних галузей гуманітаристики, доводячи, що науковий текст Івана Франка унікальний і неповторний. Підбиваючи підсумки, учасники конференції відзначили, що хоч не надто впевненими кроками і трохи пиняво йдемо до якісної повномасштабної презентації Франкового доробку, все ж не стоїмо на місці. Щорік і щокрок повертаються із забуття у науковий обіг різноформатні розвідки ученого і щоразу звужується простір для відкриттів Франка незнаного.


2) ^ Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річного ювілею Яреми Євгеновича Полотнюка «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні проблеми» відбулася 14–15 жовтня 2010 р. Впродовж двох днів працювали секції історії, культури, мови й літератури країн Сходу, де обговорювалися питання лінгвостилістики, лінгвопрагматики, семантичної специфіки арабської, перської, турецької, китайської, корейської, японської мов, а також актуальні проблеми літературознавства, культури та історії країн Сходу. У конференції взяло участь 120 учасників із України, 2 – з Росії, 1 – з Ірану, 2 – із Грузії та 1 – із Кореї.


^ 3) Наукова конференція «Михайло Возняк і його філологічна школа» запланована на 25 листопада 2010 р., висвітлить життєвий і науковий шлях академіка Михайла Возняка. Основні питання, винесені на обговорення, стосуються проблем літературної історіографії, внеску М. Возняка в розвиток літературознавчої думки Львівської філологічної школи.


4) Наукові читання, присвячені пам’яті професора Івана Денисюка – 12.12.2010 р.

Проблематика читань:

  • життєвий і творчий шлях науковця і громадянина;

  • літературознавча парадигма професора І. Денисюка;

  • генологічна концепція у працях львівського вченого;

  • фольклористична спадщина Івана Денисюка

  • Іван Денисюк – франкознавець;

  • концептуальне новаторство і стиль наукового мислення дослідника;

  • дослідницькі напрями в науковій школі проф. І. Денисюка.


5) Круглий стіл та урочиста академія, присвячені 70-річчю професора Львівського університету Ірини Калинець – 07.12.2010.

Проблематика:

– ідея свободи у поетичній та публіцистичній діяльності письменниці;

– життя як боротьба – кредо громадської діяльності І. Калинець;

– Ad fontes: дослідження в галузі давнього письменства та історіософські концепції науковця.


5) ^ Круглий стіл на тему «Яків Головацький і українська фольклористика» – березень 2011 р.

Проблематика:

– Яків Головацький – засновник кафедри руської словесності у Львівському університеті;

– фольклористині традиції Якова Головацького у Львівському університеті:

– проблеми дослідження і публікації прць Я. Головацького про український фольклор;

– основні напрями сучасної фольклористики в Україні.


6) ІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat academia»: Українська філологія – історія, теорія, методологія», присвячена науковій діяльності О. Огоновського – 15–16.04.2011 р.

Проблематика:

– Омелян Огоновський і львівськоа філологічна школа;

– Наукова і літературна діяльність Маркіяна Шашкевича та Івана Вагилевича;

– Леся Українка та її ровесники в історії національного письменства;

– Творча спадщина І.Франка в сучасних інтерпретаціях;

– Українська література у світі: інтеграційні процеси;

– Актуальні питання фольклористики;

– Сучасні проблеми мовознавства;


7) Треті Колессівські читання – жовтень 2011 р.

Проблематика:

– питання історії фольклористики;

– проблеми жанру в усній народній словесності;

– питання документування фольклору;

– проблеми етномузикології