microbik.ru
1

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

1 СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБОЛІЗАЦІЇ…..6

1.1 Особливості міжнародного бізнесу в умовах глобалізації економіки…….6

1.2 Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства..17

1.3 Проблеми забезпечення конкурентних переваг фірми в умовах глобалізації………………………………….........................................................26

2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД»)………….39

2.1 Загальні відомості про компанію «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»…...39

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства…………………………………...42

2.3 Аналіз організаційної структури «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»….60

3 ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ…………………………………………….79

3.1 Основні шляхи підвищення конкурентних переваг фірми, що функціонує на зовнішньому ринку …………………………………………………………..79

3.2 Роль стратегічного маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх ринках .....................…………………………..85

3.3 Розробка пропозицій по покращенню маркетингової діяльності на підприємстві та оцінка їх ефективності………………………………………105

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….112

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………...116

ДОДАТОК А…………………………………………………………………...117

ДОДАТОК Б…………...………………………………………………………118

ДОДАТОК В…………………………………………………………………...119

ДОДАТОК Г……………………………………………………………………120

ДОДАТОК Д…………………………………………………………………...121

ДОДАТОК Е…………………………………………………………………...122