microbik.ru
1

Вісник Львівської державної фінансової академії № 14 2008 р.


зміст


І. Питання бюджетної та податкової політики


Ковальчук Ю.Я. Елементи фіскально-економічної системи та класифікація податків

Сербина О.Г. Зарубіжний досвід податкового регулювання банківської діяльності

Шевчук Л.П. Методика розрахунку єдиного соціального податку як механізм

виведення заробітної плати з тіньової економіки

ІІ. Підприємництво в Україні


Буряк П.Ю., Буряк О.П. Кластери та їх роль в регіональному розвитку

Вербова О.С. Національний господарський рух та його фінансово-кредитна інституціалізація в Західній Україні у 1898–1939 роках


Власюк Н.І. До питання про фінансовий стан підприємства

Гарасим П.М., Гнатишин Л.Б., Сиротюк Г.В, Петришин Л.П. Економічна суть інновацій та їх відображення в обліку

Домбровська Н.Р. Необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності діяльності у практику вітчизняних підприємств

Дубик В.Я. Конкурентоспроможність вітчизняних товарів як передумова інтеграції України до європейського союзу

Коваль Л.П. Особливості діагностики банкрутства сільськогосподарських підприємств


Кухаренко І.К., Паюсова В.В. Основні підходи до формування тарифів підприємств житлово-комунальної сфери

Овчиннікова Т.В. Залежність внутрішніх змін в агропідприємствах від умов зовнішнього середовища


Юкіш В.В. Розвиток керівництва в ефективне лідерство у невеликих соціальних та виробничих колективах

Яцишин О.В. Виробництво устаткування для утилізації – один з напрямів розвитку машинобудівних підприємств


^ III. Економіка і соціальна політика держави


Гупало О.Г. Україна на шляху європейської інтеграції – перспективи та загрози для її соціально-економічного розвитку


Ільницька Н.М. Ринок електронних грошей у світі та в Україні


Кишакевич Б.Ю. Вплив доларизації економіки на функціонування кредитно-банківської системи України в умовах глобалізації


Міколяш Ф.Т., Коник М.Я. Посилення стимулюючої функції заробітної плати в аграрному секторі економіки


Москва М.Г. Розвиток іпотеки земель сільськогосподарського призначення в Україні

Пікулик О.І. Напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні

Попіна І.С. Методологічні засади формування ефективної політики регулювання грошової пропозиції

Скіб’як А.Ю. Ефективність функціонування виробничих систем в умовах ринкової транзиції: засади метрологічного аналізу

Смолінська С.Д., Нестеренко Г.Б. Зонінгові правила міста як економічний важіль державної політики України


Фарат О.І. Проблеми реформування системи захисту прав споживачів послуг зі страхування життя в Україні

Юринець З.В. Фінансове забезпечення інноваційних процесів в Україні

^ IV. Економіко-математичні методи та моделі


Божко С.М. Особливості економічного зростання в умовах сталого розвитку економіки


Васьків О.М. Модель визначення стратегії діяльності підприємств легкої промисловості в ринкових умовах


Іващук Н.Л. Моделі оцінювання нестандартних опціонів із стохастичною змінністю ціни базового активу

Карпінський Б.А. Основи формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи України та регіонів з позицій фінансової безпеки


Максимук О.В., Стащук Н.М. Математичне моделювання процесу ринкового економного обміну


Плугатор І.Я. Модель розподілу капіталовкладень та асортименту виробів для максимізації інтегрального показника випуску продукції


Прядко О.Я., Цегелик Г.Г. Моделювання та прогнозування динаміки впливу основних доходів на прибуток банків України

Юринець В.Є., Плугатор Р.В. Стратегія випуску продукції підприємством за умов обмеженого використання ресурсів


Юринець В.Є., Цогт-Очир Цогзалмаа. Формування стратегії підприємницької діяльності фірми


V. Аудиторія: проблеми освіти і навчання


Альошина Л.Є. Перспективи фінансового забезпечення освіти та науки України в контексті лісабонської стратегії