microbik.ru
1

ВНИМАНИЮ ПСИХОЛОГОВ ШКОЛ !!!


В методике «Графический диктант» Эльконина Д.Б. допущена опечатка в описании второго узора и добавлена еще одна команда. Ниже приведен правильный текст, красным цветом выделены изменения.
По прошествии времени, отведенного для самостоятельного про­должения узора, проверяющий говорит:

«Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание!

Одна клетка вверх.

Одна клетка направо.

Одна клетка вверх.

Одна клетка направо.

Одна клетка вниз.

Одна клетка направо.

Одна клетка вниз.

Одна клетка направо.

Одна клетка вверх.

Одна клетка на­право.

Одна клетка вверх

А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор».

Предоставив детям полторы-две минуты на самостоятельное про­должение узора, проверяющий говорит: «Все, этот узор дальше рисовать не надо.
Обработка в тесте мотивации Гинзбурга не совсем корректна. Объяснения, комментарии и изменения выделены красным цветом.


Обробка результатів.

Відповіді (вибір певної картинки) експериментатор заносить у таб­лицю і потім оцінює.

Мотиви, №

Вибори

1

2

3

4

5

6

І вибірII вибірІІІ вибір^ Контрольний вибір
Зовнішній мотив — 0 балів;

ігровий мотив — 1 бал;

оцінка — 2 бали.

позиційний мотив — 3 бали;

навчаль­ний мотив — 5 балів;

соціальний мотив — 4 бали;


Баллы обозначают «вес», то есть значимость мотива. Мы не используем эти баллы в интерпретации результатов,.


Контрольний вибір додає до загальної суми кількість балів відпо­відного вибору.

Контрольный выбор не проводим – Вего делается 3 выбора (по количесву вопросов). Убираем строчку «контрольный выбор» из таблицы.


Домінуюча мотивація навчання діагностується за найбільшою кількістю балів. Дитина може керуватися й іншими мотивами. Про несформованість мотивації навчання свідчить відсутність переваг, тоб­то різні підходи у всіх ситуаціях.

Вышеприведенной интерпретацией результатов не пользуемся. ^ Доминирующая мотивация обучения определяется по количеству выборов ребенком того или иного мотива. Например:
Мотиви, №

Вибори

11

2

3

4

5

6

І вибір
+

II вибір+


ІІІ вибір+


Вывод: у ребенка преобладает мотив №3 – игровой.


Извините за неудобства.

Андриенко О.В.