microbik.ru
1

Герасименко В.Т.

До історії комплектування колекції відділу дореволюційного мистецтва Харківського художнього музею


Фондосховище дореволюційного відділу Харківського художнього музею зараз налічує 895 од. живопису основного фонду та 154 од. науково-допоміжного. Графічних творів 1760 од. основного та 98 науково-допоміжного фонду.

Формування колекції російського та українського мистецтва почалося в останній третині ХІХ століття і пов'язане з відомим колекціонером А. Алфьоровим, який заповів музею красних мистецтв та старожитностей Харківського університету приватне зібрання, серед творів якого були чотири роботи І. Айвазовського. Значним явищем у художньому житті Харкова було відкриття у 1886 році Міського художньо-промислового музею. Він активно поповнювався сучасними творами українських та російських митців: І. Рєпіна, М. Ярошенка, В. Сурикова, Г. Мясоєдова, В. Маковського, І. Шишкіна тощо.

На 1915 рік колекція Художньо-промислового музею налічувала понад 200 предметів живопису та графіки. У 30-ті роки музейні заклади Харкова було об'єднано у Державну картинну галерею (далі ДКГ). Під час Великої Вітчизняної війни уціліла лише невелика збірка - 4500 одиниць.

У 1946 році у ХХМ була відкрита перша післявоєнна експозиція.

Зараз музейні фонди дореволюційного відділу налічують 77 одиниць творів іконопису. Це вагома збірка цього жанру, до якої належать 52 одиниці основного фонду та 25 науково-допоміжного.

У цьому зібранні присутні 5 особливо цінних волинських ікон ХVI-XVII століть, що мають світове значення. Збірка іконопису ХХМ постійно поповнюється: 1967 рік - ікона Д. Безперчого (1825-1913) з трьома святими: Іосифом, Зосимою, Георгієм, що була створена наприкінці ХІХ ст. На пожертвування учнів ІІІ-ої Харківської гімназії. Останнє поповнення - 4 ікони (1994) з фонду тимчасових надходжень: «Святе сімейство», «Святий Пантелеймон», «Святий Феодосій», «Неопалима Купина».

За кількісним та якісним складом значне місце посідає колекція Л. Жемчужникова (1828-1912), що має понад 350 творів, яка потрапила до ДКГ в 1934 році. Це зібрання представлене такими іменами, як К. Брюллов, О. Кіпренський, А. Бейдеман, Л. Лагоріо, М. Бенуа, Л. Жемчужников.

Друга досить велика та значна колекція (понад 80 творів) - це зібрання О. Крігер - М. Фрадкіна, що надійшло у 1976 році. Серед авторів живопису ХІХ-ХХ століть: І. Айвазовський, С. Коровін, В. Маковський, Ф. Малявін та інші. Менш відомі імена: Ф. Теребенєв, П. Чернишов, П. Федоров. Представлені в ній також художники-харків'яни: П. Левченко, С. Васильківський, М. Беркос, К. Пинєєв - всього близько десяти творів. Значну частину колекції складають пейзажі та портрети, але є одна двостороння ікона XVIII століття: «Богоматір з немовлям» та «Марія страстотерпиця».

У 1980 році до ХХМ надійшла численна збірка творів із колекції М. Підкопай та О. Підкопая - 500 одиниць.

До основного фонду живопису увійшло 112 творів та понад 110 творів науково-допоміжного фонду. До ХХМ вперше надійшли кілька робіт В. Зарубіна - уродженця Харкова, який навчався у Парижі та Петербурзькій Академії мистецтв, а також твори маловідомих митців: П. Сейтгофа, Є. Вжеща, І. Горюшкіна-Сорокопудова - учня І. Рєпіна.

Найзначніше придбання 90-х - колекція С. Давидова, яка надійшла до ХХМ у1994 році. Вона налічує 75 одиниць живопису та 3 графічні твори: С. Васильківського, М. Беркоса, П. Левченка, С. Світославського, К. Трутовського, Є. Вжеща та інших.

Отже, фонд українського та російського дореволюційного мистецтва - значне зібрання творів у складі колекції ХХМ.

Серед творів ХІХ ст. у фонді знаходяться 11 робіт К. Брюллова, декілька творів І. Айвазовського, М. Ярошенка, І. Шишкіна, Ф. Васил'єва, М. Врубеля тощо.

Харківська художня школа представлена значною кількістю праць, серед яких понад 200 одиниць графічних творів С. Васильківського, понад 200 одиниць О. Сластьона, декілька десятків творів П. Левченка, понад 220 творів П. Мартиновича, понад 260 творів Г. Нарбута, понад 150 творів М. Ткаченка.

ХХ століття представлено видатними іменами. В фондах знаходяться твори М. Самокиша, О. Бекетова, З. Серебрякової та інших митців.

Незважаючи на скрутні економічні обставини, які не дають змоги активно поповнювати колекцію, надходження до неї все ж продовжуються. У 1996 році фонди поповнилися роботою харківського дореволюційного художника Є. Шнейдера «Коло пристані», а у 1997 році до фондів тимчасових надходжень надійшли 4 роботи митця-харків'янина початку ХХ століття С. Каташова.


Герасименко В.Т.. До історії комплектування колекції відділу дореволюційного мистецтва Харківського художнього музею // 3 Сумцовські читання: Конференція, присвячена 95-річчю XII Археологічного з`їзду. - Харків, 1997