microbik.ru
1 2 3

ГРУДЕНЬ
Організація навчально-виховного процесу.
з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Форми узагальнення

1

Залучити дітей пільгових категорій до участі у спортивних секціях, гуртках, районних та позашкільних заходах: День захисту дітей, Різдво, Новий рік, тощо.

Протягом року

ЗДВР
2

Скласти план зимових канікул

Грудень

ЗДВР
3

Робота ради школи

Протягом року

ЗДВР
4

Робота бібліотеки школи

Протягом року

Бібліотекар
5

Провести рейд « Урок»

Грудень

ЗДВР


^ Робота педагогічного колективу спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів.
з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Форми узагальнення
^ Контроль за якістю знань учнів

1.

Продовження запровадження комплексної системи моніторингу якості освіти

Протягом року

Н.І.Власенко
2.

Активізація участі учнів школи в конкурсах, турнірах, захистах науково-дослідницьких робіт членів МАН.

Протягом року

Н.І.Власенко3.

Збереження та розвиток мережі школи.

Протягом року

О.В.Немашкало
4.

Поліпшення естетичних та забезпечення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів у школі.

Протягом року

О.В.Немашкало
5.

Продовження роботи щодо профілактики і боротьби з наркоманією та алкоголізмом, пропаганди здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі

Протягом року

А.І.Немашкало^ Забезпечення методичного супроводу.1.

Запровадження інновацій у навчально-виховний процес.

Постійно

Н.І.Власенко2.

Забезпечення безперервної освіти вчителів, підвищення їх педагогічної майстерності.

Постійно

О.В.Немашкало Н.І.Власенко3.

Забезпечення спрямованості атестації педагогічних працівників на підвищення їхньої професійної майстерності.

Постійно

Н.І.Власенко4.

Стимулювання вчителів за перемогу в конкурсах та за підготовку дітей-переможців олімпіад, конкурсів, турнірів різних рівнів.

Протягом року

О.В.Немашкало
5.

Робота РМО.

Протягом року

О.В.Немашкало Н.І.Власенко
^ Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи.
з/п

Назва заходу

Термін виконання


Відповідальні

Форми узагальнення

1.

Забезпечення взаємовідвідувань уроків підготовчої групи вчителями школи.

Протягом року

О.В.Немашкало

Н.І.Власенко
2.

Здійснення контролю адміністрацією ДНЗ за рівнем підготовки дітей до школи (Аналіз стану засвоєння дітьми програм).

Грудень


О.В.Немашкало

Н.І.Власенко
3.

Проведення поглибленого обліку дітей старшого дошкільного віку

Протягом року

О.В.Немашкало

Н.І.Власенко4.

Методичні об'єднання вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ з питань:

  • шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу до виховання учнів та дошкільнят.


ГруденьГолова МО

Н.І.Власенко
5.

Педагогічний аналіз занять та режимних процесів підготовчої групи ДНЗ та уроків у школі.

Грудень

О.В.Немашкало

Н.І.Власенко

^ Заходи

щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики».


з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

Форми узагальненняОрганізувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та працівників закладу щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики», обговорення положень і завдань державних програм

Протягом року

Адміністрація

НаказЗаслуховувати на засіданні педагогічної ради, нараді при директорі питання щодо виконання педагогічним колективом положень і завдань державних програм розвитку та функціонування української мови

протягом року

НемашкалоО. В.


ПротоколПродовжувати роботу щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами, опануванню педагогічним колективом державної мови, ділової української мови з метою запобігання орфографічних, мовленнєвих, стилістичних помилок, використання у процесі виконання посадових обов’язків

протягом року

Адміністрація

НаказПродовжувати роботу щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами, опануванню педагогічним колективом державної мови, ділової української мови з метою запобігання орфографічних, мовленнєвих, стилістичних помилок, використання у процесі виконання посадових обов’язків

протягом року

Адміністрація

НаказЗдійснити тематичну перевірку стану викладання: української мови та літератури. Провести моніторинг та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

Грудень,

ЗДНВР

НаказЗдійснити аналіз виконання єдиних вимог до усного та писемного мовлення учнів, проведення письмових робіт та ведення зошитів.

грудень


ЗДНВР

НаказЗабезпечити контроль над викладанням предметів фізичної культури, курсу Захист Вітчизни українською мовою.

протягом року

ЗДНВР

НаказСпрямувати внутрішкільну методичну роботу на допомогу вчителям в оволодінні українською мовою.

протягом року

ЗДНВР

ПланЗабезпечити дотримання мовного режиму в закладі освіти упродовж навчального дня.

протягом року

ЗДНВР

пед. колектив

НаказВести шкільну документацію українською мовою.

Постійно

ЗДНВР

НаказПродовжити модернізацію, зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів української мови та літератури, історії України, географії.

протягом року

вчителі української мови та літератури, вчителі історії

НаказПоповнювати шкільну бібліотеку новою науковою, художньою, публіцистичною літературою; енциклопедичними та довідковими виданнями українською мовою.

протягом року

Бібліотекар

ЗвітЗабезпечити відвідування педагогічними працівниками закладу освіти курсів, семінарів, практикумів для підвищення рівня знань з української мови та літератури.

протягом року

ЗДНВР

Матеріали самоосвітиВпроваджувати в навчально-виховний процес електронні засоби навчального призначення при викладанні української мови та літератури

протягом року

ЗДНВР

вчителі української мови та літератури

НаказОрганізувати позакласну діяльність з української мови:

- участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня.протягом року


ЗДНВР.

вчителі української мови та літератури

Звіт


^ Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу.
Засідання педагогічних рад

з/п

Дата

Зміст

Відповідальні

Форма узагальнення

1.

грудень

1. Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальної активної особистості.

2. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови та світової літератури, англійської мови, фізичної культури.

3.Хід атестації педагогічних працівників у 2013/2014 навчальному році.

4.Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму

5.Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання у І семестрі 2013/2014 н.р.

6.Про проведення профорієнтаційної роботи в школі.

7.Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр.

8.Про виконання рішень попередньої педради.

ЗДНВР

ЗДНВР


^ ЗДНВР
ЗДВР


ЗДВР


ЗДВР
ЗДНВР
Директор

Наради при директорові
з/п

Дата

Зміст

Відповідальні

Форма узагальнення

1.

грудень

1. Про підготовку до проведення новорічних різдвяних свят. Про план роботи на зимові канікули.

2. Про роботу класних керівників з попередження дитячого травматизму.

3. Про хід атестації педкадрів. Про курсову перепідготовку.

4. Про роботу зі здібними та обдарованими учнями.

5. Про виконання заходів щодо підвищення якості навчальних досягнень учнів і результатів участі в олімпіадах конкурсах турнірах за підсумками навчальних досягнень учнів (І семестр 2013/2014 н.р.)

6. Про роботу з дітьми девіантної поведінки.

7. Про виконання працівниками школи функціональних обов’язків.

8. Про результати роботи шкільної бібліотеки.

9. Про стан гурткової роботи в школі.

10. Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі.

ЗДВР

ЗДВР
ЗДНВР
ЗДНВР
ЗДНВР

ЗДВР

Директор
Бібліотекар

ЗДВР

ЗДВР


^ Наради з обслуговуючим персоналом


з/п

Дата

Зміст

Відповідальні

Форми узагальнення

1.

грудень

Робота обслуговуючого персоналу зі збереження тепла та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях школи.


Директор школи

^ План засідань ради закладу.
з/п

Порядок денний

Термін проведення

Відповідальні

Форми узагальнення

1.

1. Про звіт бюджетної комісії щодо контролю за залученням позабюджетних коштів у І семестрі.

2. Про забезпечення належного виховного та безпечного проведення новорічних та різдвяних свят.

3. Про організацію роботи з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги, та сім'ями, що потрапили в складні життєві обставини.

грудень

Голова ради школи

ЗДВР

ЗДВР

^ Виховна, позакласна та позашкільна робота

Грудень


Тема: Моральність – основа моїх знань

Мета: виховання готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції

Зміст виховної діяльності
Дата

Клас

Відповідальний

Примітки

День Збройних Сил України:

- уроки Мужності «Ми будемо довго пам’ятати і вам забути не дамо»

-конкурс «Веселі старти», «Козацькі розваги»

До Дня прав людини. Тематична лінійка «Немає прав без обов’язків»


Тематична лінійка, уроки мужності, конкурси

3-6.12
10.12

1-4

5-11

1- 11


Кл. керівники

Вчитель фізкультури

Кл. керівники

Вчитель історії
День милосердя і турботи Урок «Дивись на нас, як на рівних»

День волонтерського руху

Класні свята «Відчиніть Святому Миколаю»

Анкета «Я попрошу у Миколая»

Виховні години «Образ святого Миколая Чудотворця в легендах і сказаннях»


Уроки доброти.


Класні свята

03.12


19.12
19.12

5-11


1-4
5-11

Кл. керівники
ЗДВР

Кл. керівники
Кл. керівники

Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

конкурс

20-24.12

1-11

Класні керівники
Новорічний ранок

Новорічний карнавал

Андріївські вечорниціРанок

карнавал25.12

25.12

13.12


1-7

8-11ЗДВР
Майстерня Діда Мороза

Акція «Допоможемо птахам»

(виготовлення годівничок)

Акція «Не рубай ялинку»
акція


17-21.12

Протягом місяця

1-7
8-11


Кл. керівники

Вчитель трудового навчання
Години спілкування «Із рабства дорога додому важка» (з використанням відеоматеріалів).


Години спілкування

Протягом місяця


9-11

Кл. керівники

^ Організація спільної діяльності сім’ї та школи.з/п

Зміст виховної діяльності

Учасники

Термін виконання

Форми узагальнення

1

Робота з батьківського всеобучу

ЗДВР

Протягом
2


Індивідуальна робота з батьками учнів, які не встигають у навчанні.

ЗДВР

Протягом року
3


Індивідуальна робота з неблагополучними сім’ями з батьками, діти яких схильні до правопорушень

Вчителі

Кл. керівникиПротягом року
4Створення банку даних сімей, у яких батьки не забезпечують належного сімейного виховання

ЗДВР

Кл. керівники

Постійно

5Робота правового лекторіюЗДВР

Кл. керівники

Вчителі

Постійно

6Надання психолого-педагогічної допомоги батькам, які мають дітей девіантної поведінки і які мають обдарованих дітей

ЗДВР

Кл. керівники


Один раз на тиждень
7Залучати батьків до всіх форм позаурочної роботи, що організовує школа: конкурсів, змагань, вечорів, свят, екскурсій

Адміністрація


Протягом року

8


Залучати батьків і учнів до участі в районних заходах

Кл. керівники

ЗДВР

Протягом року

^ Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування.

з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Відповідальні

Форми узагальнення

1.

Підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування на рівні повноправного партнерства.

Педколектив школи

Протягом року

Адміністрація
2.

Сприяти співпраці органу учнівського врядування з батьківським комітетом, радою школи.

Педаг. колектив школи

Протягом року

Адміністрація

^ Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання.з/п

Зміст виховної діяльності

Учасники

Термін виконання

Відповідальні

Форми узагальнення

1

Організувати та провести у 2013/2014 навчальному році вечори пам'яті, диспути, круглі столи, відвідування музеїв, зустрічі з ветеранами війни, воїнами-афганцями, конкурси малюнків на тему: «Їх подвиг навік збережуть серця»

1 – 11 класи

Протягом року

ЗДВР

Класні керівники
2

Змагання з військово-патріотичних видів спорту:

- «Ми – маленькі козачата»

- «Швидше, далі, веселіше!»

- «Козацькі розваги»2-4 кл

5-8 кл

9-11кл

Протягом року

ЗДВР вчитель фізкультури

Класні керівники
3

«Військовий обов'язок. Твоє ставлення»;

«Державна і військова символіка України. Герб і Державний Прапор України»

«Пам'ятай минуле заради майбутнього»

1 – 11 класи

Протягом року

Класні керівники
4

Перегляд художніх фільмів, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни.

1 – 11 класи

Протягом року


ЗДВР класні керівники
5

Організувати екскурсії до меморіалу в с. Булахи, до районного музею бойової слави, Харківського історичного музею

10 – 11 класи

Протягом року


ЗДВР класні керівники
6

Операція «Милосердя» (робота по наданню допомоги ветеранам, дітям війни, одиноким, солдатським вдовам)

1 – 11 класи

Постійно


ЗДВР
7

Упорядкування пам’ятників, братських могил.

7 – 11 класи

Постійно


ЗДВР

^ Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності.

з/п

Зміст виховної діяльності

Учасники

Термін виконання

Відповідальні

Форми узагальнення

1

З метою профілактики правопорушень серед учнів особливу увагу звернути на створення системи ранньої профілактики, психолого-педагогічне діагностування, індивідуальну роботу, надання соціально-неспроможним сім’ям необхідної допомоги, забезпечення наступності у правовиховній роботі між різними ланками освіти.

1 – 11 класи

Постійно

Класні керівники
2

Вивчити роботу класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності

Класні керівники ЗДВР

Грудень 2013


Адміністрація
3

З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, виявляти і брати на облік дітей, які схильні до правопорушень, які жебракують, вживають спиртні напої. Проводити оперативно-профілактичні заходи спільно з Кримінальною міліцією в справах неповнолітніх.

Класні керівники

Сільський голова

ЗДВР

Профспілка

Протягом року

Адміністрація
4

Взяти на облік сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини. Систематично перевіряти умови проживання та виховання в них дітей.

Класні керівники

Учні школи

До 10.09

Протягом року

ЗДВР

Класні керівники
5

Провести Тиждень правової освіти.

1 – 11 класи

грудень

ЗДВР
6

Рекомендувати класним керівникам, класоводам при проведенні бесід з морально-правового виховання використовувати листівки, випущені РЦСССДМ:

«Це потрібно всім», «Підліткам про відповідальність згідно з Кримінальним Кодексом України», «Наркоманія і законодавство»

«Алкоголь і злочинність неповнолітніх».

1 – 11 класи


Протягом року

ЗДВР

Класні керівники
7

Посилити роз’яснювальну роботу серед учнів з антиалкогольної та антинікотинової пропаганди, профілактики наркоманії та СНІДу. Залучати спеціалістів до участі в заходах.

Медичні працівники

4 – 11 класи

Протягом року

ЗДВР
8

Питання навчання, поведінки учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, розглянути на класних батьківських зборах, на нараді при директору.

Батьки

Учні

Вчителі школи

ГруденьАдміністрація

^ Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД.з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Відповідальний

Форми узагальнення

1

Зобов’язати класоводів та класних керівників передбачити у планах виховної роботи і провести протягом року цикл виховних годин на тему "Я вибираю здоровий спосіб життя".

1 – 11 кл.

Протягом року

ЗДВР

Кл.керівники

2

З метою посилення виховної роботи щодо профілактики ВІЛ – інфекції / СНІДу провести бесіди по класах з використанням листівок, випущених РЦСССДМ:

- " Як запобігти СНІДу".

- "Це потрібно знати всім" (СНІД – чума ХХ століття).

- "Куріння, алкоголізм, наркоманія – проблеми ХХІ сторіччя"

7 – 11 кл.


Протягом року

Кл.керівники

3

"Світ без наркотиків та СНІДу".

Учні школи

Грудень

ЗДВР
4

Провести анкетування серед учнів "Що ви знаєте про СНІД"

9-11 класи

Грудень

Класні керівники
5

"Духовне та фізичне здоров'я"

Вчитель основ здор.,10,11класи мед.прац.

Грудень

ЗДВР6

З метою пропаганди здорового способу життя провести в школі заходи з фізичної культури.

«День без паління».

Залучати до участі в заходах дітей девіантної поведінки.

1 – 11 клас


грудень


ЗДВР вчитель фізкультури, класні керівники7

Спланувати і провести Тиждень профілактичних заходів до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.


1 – 11 клас

Листопад-грудень

ЗДВР
^ Заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та учнівської молоді.

з/п

Зміст заходів

Учасники

Термін виконання

Відповідальний

Форми узагальнення

4

Виховні години "Хочеш жити – кидай палити" (За матеріалами листівок районного центру служб для молоді).

Класні керівники

учні

Грудень

ЗДВР
5

Обговорення брошури "Все про шкідливі звички" ("Тютюнопалінню - Ні!")

Класні керівники

Учні

Протягом року

ЗДВР
7

Конкурс плаката "Палінню – ні!"

9 – 11 клас

Грудень

ЗДВР

^ Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програми «Спорт протягом життя».
Календар спортивно – масових заходів

з/п

Види змагань

Термін виконання

Учасники


Місце проведення

Відповідальний

Форма узагальнення

1.

Волейбол

Грудень

12 (8 – 11 класи)

Спортивна зала

Вчитель фіз. культ.
2.

Малі Олімпійські Ігри «діти Харківщини»

Грудень

16 (3 – 8 класи)

Район

ЗДВР

Вчитель фіз.к.

Педагог - орг
3.

День лижника

Грудень

5 – 11 кл

Стадіон

Вчитель фіз.к.

^ Робота з батьківською громадськістю.

з/п

Заходи

Учасники

Термін

Відповідальний

Форми узагальненняОзнайомлення батьків з нормативно-правовими документами в галузі освіти.
Протягом навчального року

Адміністрація, класні керівники
2

Засідання Ради школи.

Батьки Вчителі

Учні

Протягом року

ЗДВР
3

Індивідуальна робота з родинами учнів, що потребують посиленої уваги (обдарованими школярами, “важкими” підлітками).
протягом навчального року

ЗДВР

ЗДНВР

Класні керівники
4

- “День відкритих дверей”:

  • консультації вчителів – предметників;

  • індивідуальні бесіди з класними керівниками, вчителями-предметниками, адміністрацією;

  • святкові концерти.
Грудень

Протягом навчального року

Класні керівники
5

Залучати батьків до участі у загальношкільних, класних виховних заходах, проведенні творчих зустрічей.
Протягом навчального року

Адміністрація
6

З метою надання батькам необхідних педагогічних знань продовжити роботу батьківського всеобучу.
Протягом року

ЗДВР
7

В роботі з батьками використовувати інтерактивні форми і методи, спрямовані на активізацію модуля «педагоги-учні-батьки».
Протягом року

Класні керівники
8.


Проводити загальношкільні та класні батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності школи, навчання, виховання учнів.
Протягом року


Адміністрація школи
9.

Проводити індивідуальну роботу з батьками, діти яких потребують особливого контролю. Надавати їм методичні консультації.
Протягом року

ЗДВР, класні керівникиследующая страница >>