microbik.ru
1

Дайте визначення поняттям:

Громадянство

Права людини

Апатрид

Біпатрид

Іноземець

Самоврядування

Референдум

Право

Норми права

Галузь права

Правовідносини

Закон

Законодавчий процес

Підзаконний нормативно-правовий акт

Індивідуальний нормативно-правовий акт

Конституція

Законодавча влада

Виконавча влада

Судова влада

Проаналізуйте ситуації:

  1. У Києві на вокзалі було знайдено немовля. Хто його батьки і де вони перебувають – невідомо. Громадянином якої держави буде визнано дитину? Відповідь обґрунтуйте.

  2. До Вас за порадою звернулася подруга Наталя, яка вийшла заміж за громадянина Польщі і планує виїхати на постійне проживання до цієї країни. Наталя не може визначитися: виходити їй з громадянства України чи ні. Якою буде ваша порада і які аргументи ви застосуєте?

  3. У подружжя Роберта та Корнелії які проживають у Дніпропетровську, але є апатридами, народився син. Громадянином якої держави він буде?

  4. Родина Гольдбергів (батько,мати, донька 13р. син 14р.) виїхали з України до Ізраїлю, вийшовши з українського громадянства. Через деякий час діти випадково дізналися, що вони вже не є громадянами України, хоча бажання такого не мали. Чи порушено їхні права?^ Творче завдання:

Ви – міністр освіти і науки. Які зміни в роботі загальноосвітніх шкіл ви б наказали запровадити невідкладно? Які - протягом місяця і які - протягом одного року?


Тести:

Фізична особа вважається дитиною до досягнення:

А18 років;

Б16 років; -

В19 років;

Г14 років;

Д від 16 до 18 років

Рік прийняття Конвенції ООН про права дитини

А 1950;
Б 1949;
В 1976;

Г 1945

Яка освіта е обов'язковою?

А Початкова;

Б Неповна середня;

В Повна загальна середня;

Г Неповна вища.

Особа, яка не має громадянства:

А Біпатрид;

Б Апатрид;

В Громадянин;

Г .Підданий;

Д Іноземець.


Правила у суспільстві встановлює:

А Верховна Рада України

Б сім`я

В школа

Г люди

Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є:

А Кодекс України;.

Б Конституція України;

В статут;

Г положення.

Ухвалювати закони в Україні має, право:

А Президент України;

Б "Кабінет Міністрів України;

^ В Верховна Рада України;

Г Конституційний Суд України

Ознакою правомірної поведінки є:

А відповідність вимогам Кабінету Міністрів України;
Б виконання юридичних вимог;

В забезпечення правосуддя в державі;

^ Г дотримання встановлених юридичними нормами заборон


Конституція України закріплює:

А основні права, свободи та обов'язки громадян;

^ Б права й обов'язки подружжя;

В питання державного бюджету;

Г порядок утворення органів влади.

2. Виберіть усі правильні відповіді.;

До системи освіти входять:

^ А дошкільна освіта;

Б вища освіта;

В неповна вища освіта;

Г позашкільна освіта;

Д повна загальна середня освіта.

До культурних прав людини і громадянина належать:

А право на відпочинок;

Б право на освіту;

^ В право на свободу творчої діяльності;

Г право на достатній життєвий рівень.


Позначте обов'язки громадян України:

А сплачувати податки і збори;

Б додержуватись Конституції та законів України;

В здобувати вищу освіту;

^ Г захищати Вітчизну

Позначте підстави для припинення громадянства:

А вихід з громадянства України;

Б втрата громадянства України;

^ В поновлення у громадянстві;

Г підстави, передбачені міжнародними договорами України.


Назвіть права учня:

А обирати навчальний заклад та програми, за якими ведеться навчання;

^ Б брати участь у конкурсах, олімпіадах тощо;

В брати участь в управлінні навчальним закладом через органи учнів міського самоврядування;

Г здобути повну загальну середню освіту.

До соціальних норм належать:

А норми моралі;

Б релігійні норми;

В звичаї

Г норми права.

Видами юридичної відповідальності є:

А адміністративна відповідальність;

Б відповідальність дітей і батьків;

В дисциплінарна відповідальність;

Г матеріальна відповідальність.

Закони набирають чинності:

А через 10 днів від моменту опублікування;

Б термін установлюється в самому-нормативному акті;

В з моменту опублікування;

Г з моменту повідомлення в засобах масової інформації.