microbik.ru
1

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про ветеринарну медицину


Стаття 61. Державна фармакологічна комісія ветеринарної

медицини


1. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє

при Департаменті.


2. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є

експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного та

ефективного застосування ветеринарних препаратів, кормових

добавок, преміксів та готових кормів, а також їх реєстрації.


3. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини

рекомендує, а Головний державний інспектор ветеринарної медицини

України - голова Департаменту затверджує:


1) державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових

добавок, преміксів та готових кормів;


2) максимально допустимі рівні залишкових кількостей

ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у кормових

добавках та кормах;


3) щорічну програму проведення вибіркового

ветеринарно-санітарного контролю кормів для тварин;


4) щорічний план моніторингу наявності залишкових кількостей

ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у тваринах,

продуктах тваринного походження і кормах;


5) перелік ветеринарних препаратів, що відпускаються за

рецептом, та правила видачі рецептів;


6) вимоги до проведення клінічних та доклінічних випробувань

ветеринарних препаратів.


4. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини діє

на підставі положення ( 807-2007-п ), що затверджується Кабінетом

Міністрів України.