microbik.ru
1

ДОРУЧЕННЯ

м.Київ _________________________

(дата літерами)

Видане ___________________________________________________________________ (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи)

__________________________________________________________________________у тому, що йому доручається здійснити угоду з _____________________________________

__________________________________________________________________________(зазначити назву і предмет угоди)

для чого доручено вести від імені _____________________________________________

справи в усіх державних, кооперативних і суспільних ор­ганізаціях, одержувати усі необхідні документи, розписува­тися і здійснювати усі дії, пов'язані з виконанням цього дору­чення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на _______________________________________________

(зазначити термін до трьох років)


Доручення зареєстроване за №_____________________


Начальник

Печатка

Головний бухгалтер