microbik.ru
1

ТОВ "______________________"


НАКАЗ № _________

від _____________ 20______ року


ПРО ВИНЕСЕННЯ ДОГАНИ

Винести догану_________________________________(П.І.Б.), менеджеру зі _______________, за порушення трудової дисципліни (приступив до виконання своїх трудових обов'язків ___________________ року зі спізненням на ______ години без поважних причин).
Підстава: службова записка начальника відділу _________, акт від ____ №___, пояснення ______________

Заступник генерального директора ТОВ "___________" _____________________
(підпис)

З наказом ознайомлений:

(підпис)
_______________ р.