microbik.ru
1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 59

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ________________________________________________________________________

НАКАЗ

28.11.2011 № 189

Про покращення роботи з

організації медичного обслуговування

учнів та обстеження працівників школи


На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»; постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», від 14.06.2002 №826 «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 08.2009 №1318 «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1-ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 23.06.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; листів Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» та від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»; розпорядження Харківського міського голови Г.А. Кернеса від 27.07.2011 №3282 «Про проведення позачергових профілактичних медичних оглядів»; спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та Департаменту освіти Харківської міської ради від 14.09.2011 № 662/134 «Про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м. Харкова у 2011/2012 навчальному році», на підставі наказу Департаменту освіти від 19.09.2011 №140 «Про вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників навчальних закладів м. Харкова», наказів УО від 28.09.2011 №305 «Про вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників ХГ №65 », від 25.11.2011 №380 «Про підсумки вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування учнів та обстеження працівників ХГ №65», з метою покращення роботи з організації медичного обслуговування учнів та обстеження працівників школи

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з НВР Кушнір І.В.:

1.1.Поповнити та систематизувати нормативно-правові та розпорядчі документи з питань організації медичного обслуговування

До 29.12.2011

1.2.В обов’язковому порядку здійснювати аналіз результатів поглиблених медичних оглядів на розгляд педагогічної ради, ради закладу, батьківських зборів.

Не рідше двох разів на рік


1.3.Тримати під контролем проходження дообстеження учнів.

Постійно.

1.4. Надавати до УО результати поглиблених медичних оглядів учнів.

Протягом 7 днів після медогляду.

1.5.Організувати громадський контроль за здійсненням медичного обслуговування учнів.

До 30.12.2011

1.6. Забезпечити наявність у класних журналах 2-х листків здоров’я учнів, що відповідають :

перший - додатку № 4 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСан ПіН 5.5.2.008-01;

другий - додатку № 2 «Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури», затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

До 30.12.2011

1.7.Скласти перспективний план розвитку медичного кабінету для приведення його у відповідність до ДСанПіН 5.5.2.008-01 та копію надати до УО.

До 30.12.2011

1.8.Оновити наочність щодо профілактики різних видів захворювань, оформити інформаційні стенди.

До 05.01.2012

1.9. Створити медсторінку на офіційному сайті закладу.

До 26.12.2011

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської

міської ради Харківської області Р.Т.Шуба

З наказом ознайомлені: Кушнір І.В.