microbik.ru
1УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ


АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


НАКАЗ

07.09.2012 № 212Про проведення

Дня туризму

в Ленінському районі


На виконання листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 № 1/9-263, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 21.06.2012 №01-12/3487 «Щодо проведення Дня туризму», з метою підвищення рівня туристичної роботи серед учнів шкіл району, створення єдиної системи масових заходів з туризму, популяризації і подальшого розвитку дитячого туризму як засобу фізичного та патріотичного виховання молоді


НАКАЗУЮ:


 1. Провести День туризму ­­22 вересня 2012 року на території СЮТ №4 (Лугопарку).

 2. Затвердити Положення про проведення туристичного зльоту у рамках проведення Дня туризму (додаток 1.).

 3. Затвердити склад оргкомітету (додаток 2).

4. Затвердити склад журі (додаток 3).

5. Призначити головним суддею керівника гуртка пішохідного туризму ЦДЮТ №5 Литвин О.М.

5. Методисту методичного центру управління освіти Бончковській С.В.:

5.1. Здійснити організаційно – методичний супровід проведення туристичного зльоту у рамках проведення Дня туризму.

До 22.09. 2012.

5.2 Надати необхідну методичну допомогу вчителям фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки команд до змагань в рамках туристичного зльоту.

До 21.09.2012.

6. Директору Центру дитячої та юнацької творчості № 5 Титаренку О.М.

забезпечити підготовку та надання допомоги щодо проведення Дня туризму.


7. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

7.1 Забезпечити підготовку та участь команд у туристичному зльоті згідно з Положенням.

22.09.2012.

7.2. Надати заявку щодо участі у туристичному зльоті до ЦДЮТ № 5.

До 20.09.2012

7.3. Провести інструктаж з правил поведінки під час проведення Дня туризму та цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями та зробити відповідні записи в «Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності».

7.4. Призначити відповідальних за збереження життя та здоров’я дітей під час супроводження та проведення Дня туризму.

7.5. Забезпечити під час заходу додержання учасниками належного громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристського спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності.

22.09.2012

8. Директору СЮТ №4 (Курнєвій О.В.):

8.1. Забезпечити необхідні умови для проведення Дня туризму.

8.2. Призначити відповідальних чергових на період проведення Дня туризму.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти Матвєєву О.В.


Начальник управління освіти В.О.Євтушенко


З наказом ознайомлені:


Матвєєва О.В.

Бончковська С.В.

Титаренко О.М.

Курнєва О.В.


Додаток 1

до наказу УО

від 07.09.2012 №212


Положення

про проведення районного туристичного зльоту, присвяченого

Всесвітньому Дню туризму


Районний туристичний зліт проводиться до Всесвітнього Дня туризму, який відзначається 27 вересня.


1. Мета та головні завдання зльоту

Зліт проводиться з метою:

- формування здорового способу життя засобами туристсько-краєзнавчого напряму;

- розширення кругозору дітей та юнацтва;

- виховання моральних якостей, активізації туристсько-краєзнавчого напряму роботи;

 • поглиблення знань учнів щодо історичного минулого, духовних надбань нашого народу, природних багатств України;

 • ознайомлення учнів з методикою польової експедиційної роботи з історичного, геолого-географічного та екологічного напрямів і набуття навичок їх дослідження;

 • виявлення кращого досвіду краєзнавчої та дослідницької роботи;

 • підвищення рівня туристсько-спортивної підготовки юних краєзнавців.


2. Час і місце проведення

Зліт проводиться 22 вересня 2012 року в Лугопарку (район Сортувальна). Заїзд команд до 10.00.


3. Керівництво зльотом

Загальне керівництво з підготовки та проведення зльоту здійснює управління освіти Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради.


4. Учасники зльоту

У зльоті можуть брати участь команди загальноосвітніх навчальних закладів району. Склад команди – 6 учнів (не менше двох дівчат) 7- 9-х класів) та 1 керівник.


5. Програма зльоту

До програми зльоту входять:

1. Техніка пішохідного туризму (смуга перешкод + туристичні навички).

2. Туристсько-краєзнавча вікторина. Під час проведення вікторини учасники виконують завдання та відповідають на запитання за такими напрямами: історичне краєзнавство, екологія, геологія, географічне краєзнавство, топографія. В конкурсі бере участь вся команда.

3. Навички спортивного орієнтування. Проходження командою дистанції «лабіринт» за картою.

4. Конкурсна програма: конкурс туристичної пісні.


^ Умови проведення змагань з техніки пішохідного туризму


Техніка пішохідного туризму складається з наступних складових: смуга перешкод, туристичні навички.

«Смуга перешкод»

включає в себе перелік наступних технічних етапів:

 • рух по купинах;

 • рух по жердинах;

 • переправа по колоді;

 • переправа по мотузці з перилами;

 • мишоловка;

 • маятник.

«Туристичні навички»

передбачають участь у таких обов’язкових видах як:

 • в’язання туристських вузлів;

 • встановлення намету.

«В’язання вузлів»

У цьому виді туристичних навичок беруть участь 6 членів команди. За командою судді учасники беруть мотузки та в’яжуть вузли. Кожен учасник в’яже тільки один вузол. Контрольний час на в’язання вузлів – 2 хвилини. Перелік рекомендованих вузлів: прямий, булінь, брамшкотовий, подвійний провідник, вісімка, штик, схоплюючий (прусик) і т.п. За кожний різновид правильно зав’язаних вузлів команда отримує 1 бал. Однаково зав’язані вузли рахуються як один вузол.

«Встановлення намету»

У цьому виді туристичних навичок беруть участь 4-6 учнів від команди. Команда встановлює суддівський намет. Спочатку команда складає (скатує) намет, перед тим, як його встановити. За командою судді учасники встановлюють намет. Завершенням встановлення намету вважається час, коли вся команда вишикується перед наметом, руки вільні. Контрольний час – 5 хвилин.


Команда в складі 6 чоловік повинна пройти маршрут за маршрутними листами, які видаються перед початком змагань.

Команди стартують і починають роботу на контрольно-залікових станціях згідно з жеребкуванням.

Після виконання завдань на станції учасники в повному командному складі рушають до наступної станції.

Обладнання станції здійснюється суддівською колегією змагань.


6. Документація та термін її подання

У день зльоту до мандатної комісії подається іменна заявка команди, завірена відповідною організацією, що відряджає та лікарем з допуском кожного учасника команди до змагань.


7. Умови прийому та розміщення команд

Команди до місця зльоту прибувають самостійно, кожна з них повинна мати все необхідне спорядження для організації польового табору та участі у змаганнях. Розміщення команди проводиться на території, визначеній комендантом зльоту.


8. Підведення підсумків

1. За проходження маршруту місця між командами розподіляються за сумою балів, отриманих в результаті виконання усіх завдань маршруту, які вираховуються як різниця між максимальною оцінкою та сумою штрафних балів, отриманих командою під час проходження.

2. Якщо деякі команди набирають однакову кількість балів, перевага надається команді, яка набрала більшу кількість балів при виконанні завдань з техніки пішохідного туризму (смуга перешкод).


9. Нагородження

Команди – переможці зльоту нагороджуються грамотами та призами.

Переможці з окремих видів змагань та конкурсів нагороджуються грамотами.


10. Фінансування

Витрати на відрядження команд – учасниць (проїзд, харчування) – за рахунок організацій, що відряджають.


Додаток 2

до наказу УО

від 07.09.2012 №212


Склад оргкомітету:


Голова - начальник управління освіти - Євтушенко В.О.

1. Ляліна Т.Є. - завідувач МЦ

2. Титаренко О.М. - директор ЦДЮТ № 5

3. Бончковська С.В. - методист МЦ

4. Шаповалова Т.М. - методист МЦ

5. Курнєва О.В. – директор СЮТ № 4

6. Луговська О.Г. - керівник РМО вчителів фізичної культури

7. Копернак І.М. - заступник директора ЦДЮТ №5


Додаток 3

до наказу УО

від 07.09.2012 №212


Склад журі:


Голова - начальник управління освіти - Євтушенко В.О.

1. Ляліна Т.Є. – завідувач МЦ

2. Титаренко О.М. – директор ЦДЮТ № 5

3. Литвин О.М. – керівник гуртка пішохідного туризму

ЦДЮТ № 5

4. Козлова О.Ю. – керівник гуртка спортивного орієнтування

ЦДЮТ № 5

5. Герасименко В.В. – методист ЦДЮТ № 5

6. Толчинська Л.В. – методист СЮТ № 4

7. Дурнова Т.І. – завідувач художньо-естетичного відділу

ЦДЮТ № 5

8. Шиманович В. – культмасовий організатор ЦДЮТ № 5

9. Коптєлова Л.І. – керівник гуртка істориків - краєзнавців

10.Нестеренко Н.О. – керівник гуртка інформатики

11.Сафронова С.А. – завідувач відділу науково – технічної

творчості