microbik.ru
1

НАКАЗ №250

м. Київ 02.11.2010


Про розірвання контракту у зв'язку з закінченням терміну дії контракту


НАКАЗУЮ:


Контракт від ''__''_______ 20__ р. з начальником юридич­ного відділу __________________________________________________________________________вважати

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові)

розірваним з ''__'' ________ 20__ р.


Директор __________________________

(підпис і його розшифрування)

З наказом ознайомлений ''__'' ________ 20__р.

___________________________

(підпис і його розшифрування)