microbik.ru
1 2 ... 4 5
УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИНАКАЗ


24.03.2011 № 84


Про проведення обліку дітей

шкільного віку та закріплення

території обслуговування

за загальноосвітніми навчальними

закладами району на 2011-2012

навчальний рік


Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з метою виконання ст.53 Конституції України , ст..ст.14, 35 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 20.08.2009 № 319 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», наказів управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 09.11.2010 № 185 «Про підсумки перевірки роботи щодо обліку дітей шкільного віку та перевірки роботи адміністрацій шкіл щодо виконання ст.35 Закону України «Про освіту» та ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту», від 14.03.2011 № 48 «Про порядок роботи загально-


освітніх навчальних закладів щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги», від 14.03.2011 № 49 «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2011 році» та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району


Н А К А З У Ю:


1. Призначити методиста районного методичного центру управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради Шапошнік Т.С. відповідальною за виконання роботи щодо обліку дітей шкільного віку в 2011-2012 навчальному році.


2. Методисту МЦ з питань загальної середньої освіти Шапошнік Т.С.:


2.1. Забезпечити проведення обліку дітей шкільного віку.

З 25.04.2011 по 05.09.2011

  1. Організувати і провести інструктаж для осіб, що відповідають за складання списків дітей шкільного віку, а також забезпечити їх бланками списків (додаток 1).

До 15.05.2011

  1. Вжити заходів щодо закріплення території обслуговування за загальноосвітніми закладами (додаток 8).

04.04.2011

  1. Отримати від житлово-експлуатаційних організацій, голів вуличних комітетів, житлово-будівельних кооперативів, органів місцевого самоврядування списки дітей шкільного віку в двох примірниках за формою (додаток 1) окремо на дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, і дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6-18 років (на кожний рік народження окремо), складені на підставі списків первинного обліку громадян.

До 15.08.2011

  1. Отримати в Харківській обласній центральній психолого-медико-педагогічній консультації списки дітей шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися (додаток 2).

Не пізніше 20.08.2011

  1. Підготувати і направити до розгляду голови адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради проект наказу «Про затвердження списків дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів району, на 2011-2012 навчальний рік»

До 20.08.2011

  1. Надати загальноосвітнім навчальним закладам списки дітей шкільного віку, які мешкають на території обслуговування.

Не пізніше 25.08.2011

  1. На підставі звітів шкіл скласти та надавати до Департаменту освіти Харківської міської ради статистичні звіти загальноосвітніх закладів про кількість дітей шкільного віку за затвердженими формами:

   1. Інформація про облік дітей шкільного віку за роками (додаток 4); інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням (додаток 5); облік навчання дітей шкільного віку (додаток 6).

Щоквартально до

15.09, 15.12, 15.03, 15.06.

   1. Форма державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

До 25.09.2011

   1. Інформація про місце проживання (згідно з реєстрацією учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Харкова за даними затвердженої шкільної мережі на 05.09.2011» (додаток 7) у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, за виключенням вечірніх і приватних.

До 20.10.2011

  1. Надати до Департаменту освіти харківської міської ради довідку апаратної наради управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради «Про результати аналізу роботи навчальних закладів району щодо виконання ст.35 Закону України «Про освіту» та ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

До 25.10.2011

 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Призначити відповідального за виконання роботи щодо обліку дітей шкільного віку. У разі потреби утворити робочі групи.

До 15.04.2011

  1. Організувати і провести інструктаж для осіб, що відповідають за складання списків дітей шкільного віку.

До 20.04.2011

  1. На підставі отриманих списків забезпечити перевірку явки дітей до загальноосвітнього навчального закладу.

До 05.09.2011

  1. Повернути списки дітей шкільного віку до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради з відмітками про те, чи з’явилися учні на навчання разом із довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

До 10.09.2011

  1. Надати додатковий список учнів, які проживають на закріпленій за цим закладом території обслуговування і яких не було включено до списку (за наявності у загальноосвітньому закладі таких учнів) у двох примірниках до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

До 10.09.2011

  1. Забезпечити контроль за веденням документації з обліку дітей, як це передбачено Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646.

Упродовж навчального року

  1. Надавати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради звіти про кількість дітей шкільного віку за затвердженими формами:

   1. Інформація про обліку дітей шкільного віку за роками (додаток 4); інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням (додаток 5), облік навчання дітей шкільного віку (додаток 6);

Щоквартально до

10.03., 10.06., 10.09., 10.12.

   1. Форма державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

До 15.09.2011

   1. Інформація про кількість дітей, які приступили до занять 1 вересня 2011-2012 навчального року в навчальному закладі» ( з контингенту учнів школи) (додаток 3) та надати інформацію про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

До 04.09.2011

   1. Інформація про місце проживання (згідно з реєстрацією) учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Харкова за даними затвердженої шкільної мережі на 05.09.2011 (додаток 7), за виключенням вечірніх і приватних ЗНЗ.

До 12.10.2011

  1. Організувати постійний контроль за здобуттям дітьми, які мешкають на території обслуговування закладу, повної загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року

  1. Надавати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради у кожний перший день навчання після канікул інформацію про стан діяльності загальноосвітнього навчального закладу, кількість учнів за мережею та кількість учнів, які приступили до навчання.

До 11.00. першого дня

після канікул

4. Керівникам навчальних закладів нового типу № 6 (Зуб Л.М.), № 29 (Фомічова О.Л.), № 45 (Бескаравайна Л.О.), № 47 (Клименко Н.О.), № 50 (Крохмаль В.Є.), № 89 (Кіриченко С.В.), № 109 (Канцедал М.Є.), № 116

(Романова Л.М.), № 132 (Симоненко Н.І.), № 149 (Прокопова О.С.), № 169 (Щербаков О.Ф.):

4.1. Надати допомогу у вирішенні питання, пов`язаного з обліком дітей і підлітків шкільного віку, педколективам ЗНЗ №№ 22, 51, 105, 106, 117, 125, 129, 131, 146, 150, 154, 159, 176, залучивши до роботи таку кількість співробітників:

для ЗНЗ № 22 – 10 співробітників НВК № 169;

для ЗНЗ № 51 – 5 співробітників НВК № 45 “Академічна гімназія”,

5 співробітників ХЛ № 89;

для ЗНЗ № 105 – 15 співробітників ХГ № 6;

для ЗНЗ № 106 – 5 співробітників ХГ № 116,

5 співробітників ХСШ № 109;

для ЗНЗ № 117 – 10 співробітників ХСШ № 50;

для ЗНЗ № 125 – 5 співробітників ХСШ № 99;

для ЗНЗ № 129 – 5 співробітників ХСШ № 99;

для ЗНЗ № 131 – 10 співробітників ХСШ № 132;

для ЗНЗ № 135 - 10 співробітників ХГ № 47;

для ЗНЗ № 146 – 5 співробітників ХЛ № 149;

для ЗНЗ № 148 - 5 співробітників ХЛ № 149;

для ЗНЗ № 150 – 10 співробітників ЗНЗ № 169;

для ЗНЗ № 154 – 5 співробітників ЗНЗ № 149;

для ЗНЗ № 159 – 5 співробітників ЗНЗ № 149;

для ЗНЗ № 176 – 10 співробітників ХСШ № 29.


4.2. Надати до РУО (Шапошнік Т.С.) копії наказів щодо виконання п.4.1 даного наказу.

До 01.09.2011

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради Животченко А.Б..


Начальник управління освіти

адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради Ю.Г.Башкірова


Візи:

Животченко А.Б.


следующая страница >>