microbik.ru
1

Затверджую

Директор ЗОШ №53

__________Я.В. Білаш

« 26 » серпня 2010


ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності


Назва навчального закладу : Харківська загальноосвітня школа I - III ступені №53 Харківської міської ради Харківської області

Директор закладу : Білаш Яна Вікторівна

Завідувач бібліотеки : Кондрашенко Ніна Петрівна

Дата заснування бібліотеки : 30.08.1985 рік

Адреса: вул. Грозненська, 48, м. Харків, індекс 61124

Тел./факс 52-70-72 е-mаіl : sch53@kharkivosvita.net.ua


Дата заповнення 20 .08 .2010 р.


^ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2010 р.)


Загальна кількість класів - 44

Загальна кількість педагогічних працівників - 79

Загальна кількість учнів - 1220

^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1985

Місце розташування бібліотеки (поверх) - 1

Загальна площа – 84,2 кв.м

Технічна характеристика приміщень: потребує капітального ремонту - так - ні

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне

підкреслити);1

кількість посадочних місць для користувачів - 14

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)


Графік роботи бібліотекаря Кондрашенко Н.П. :

Дні тижня

Години роботи

Примітки

Понеділок

8-30 до 17-00

Перерва з 12-30 до 13-00

Вівторок

8-30 до 17-00

Останній день місяця – санітарний

Середа

8-30 до 17-00
Четвер

8-30 до 17-00
П`ятниця

8-30 до 17-00

Графік роботи бібліотекаря Уварової І.О.:


Дні тижня

Години роботи

Перерва

Понеділок

15.45-17.00

15.15-15.45

Вівторок


11.45-15.00

11.15-11.45

Середа


15.45-17.00

15.15-15.45

Четвер

08.30-10.00

15.45-17.00

15.15-15.45

П’ятниця


14.45-16.15

14.15-14.451. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки


Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі - 26

Кафедри видачі - 0

Столи - 7

Книжкові шафи - 9

Каталожні шафи - 1

Вітрини для виставок - 8

Оргтехніка (кількість) – 3 шт.

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р.- 0 вип. після 2007 р. - 1

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет - 1

^ АБІС «ІРБІС» - НІ «МАRК SQL» - НІ

Програма «Облік та обробка навчальної літератури»    - так

Програма «Облік періодичних видань»   -      так 

Електронна пошта – ні

Принтер - 1, сканер - 0, телефон -0

Копіювальна техніка - 1

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)

^ 2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 01.09.2010 р.)


Загальна кількість працівників бібліотеки - 2, з них працюють: 2

на повну ставку - 1

на 0,25 ставки - 1

Освіта бібліотечних працівників

Педагогічна: повна вища – 1

Харківській педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди ; учитель російської мови та літератури

Педагогічна: повна вища – 1

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди ; учитель біології .

Підвищення кваліфікації зав. бібліотеки: (рік, місце проходження) –

2007 рік, ХОНМІБО

форма: курси, семінари, тренінги (необхідне підкреслити)

Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою - 7,5 років

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

  1. Уварова Інна Олександрівна – 1 рік.

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача - 7,5 років

Інших співробітників бібліотеки:

  1. Уварова Інна Олександрівна – 1 рік.

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

Участь у конкурсах (назва, рік проведення):

1. Всеукраїнська акція «Живи, книго!» 2008 – 2009 так ні

2. Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів (2003)так ні

3. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар» 2005 року так ні

4. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар» 2007 року Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2009 року так ні

Відомості про відзнаки - 2

Грамота Червонозаводського управління освіти за I місце ;

^ Диплом оргкомітету обласного етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!» 2008-2009


Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи (підкреслити):

уроки

гуртки

Володіння комп'ютером - так ні

^ 3. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку - 25.08. 2008

Правила користування бібліотекою - 01.09. 2008

Паспорт бібліотеки - в наявності (за останні три роки)

Посадові інструкції - 14 .12. 2009

Планово-звітна документація бібліотеки:

Річний план роботи шкільної бібліотеки

План проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

План проведення Тижня дитячої та юнацької книги

^ План роботи на період шкільних канікул

Інформація про звітність:

(які звіти, у який термін і для яких установ чи організацій подаються)

^ Річний звіт ( травень ; РВО )

Звіт про інвентаризацію бібліотечних фондів шкільних підручників ( травень ; РВО )

Звіт про нові надходження до бібліотечних фондів (січень 2010 ; РВО ).

Бланк замовлення підручників і навчальних посібників за рахунок коштів Державного бюджету України.( грудень ; РВО)

^ Звіт про проведення шкільного етапу Всеукраїнської акції « живи , книго!» (травень ; РВО)

Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності, необхідне підкреслити)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників так □ ні

Книга сумарного обліку підручників так □ ні

Книга індивідуального обліку

аудіовізуальних документів та електронних видань □ так □ ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників) так □ ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання □ так □ ні

Зошит обліку документів,отриманих від користувачів на заміну загублених так □ ні

Щоденник роботи бібліотеки так □ ні

Зошит видачі підручників по класах так □ ні

Папка копій рахунків і накладних так □ ні

Папка руху фонду так □ ні

Зошит обліку подарункових видань так □ ні

Картки обліку аркушевих видань □ так □ ні

Інші облікові форми □ так □ ні


^ 5. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд

(станом на 01.09.20010 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

Показники

Станом на 01.09.2010 р.

назва

примірників

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

14490

3 них за видами: Книги та брошури:
13945

^ Періодичні видання,усього
521

для вчителів
459

для учнів
2

для бібліотечних працівників
60

^ Аудіовізуальні документи та електронні видання
24

За змістом: Психолого-педагогічні науки
491

Суспільно-політичні науки
123

Природничі науки
380

Прикладні науки
625

Літературознавство, мовознавство
333

Мистецтво і спорт
194

Художня література
12258

Бібліотекознавство
86

Книгозабезпеченість основного фонду
13,4

^ II. Фонд підручників

274

26033


Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:

(в кільк. прим.)


органи управління освітою – 132 шт.

місцевий бюджет – 6 шт. , в т.ч. передплачено періодичних видань – 6 шт.

державний бюджет - 4008 шт.,

спонсори, благодійні акції - 257шт. ,

батьківські кошти – 21 шт. ,

обмінно-резервні фонди - 0 шт.

^ Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) – 11311шт., що становить 88,0 %


Мовний склад основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)

Українською мовою –38%

Російською мовою – 62%

іншими мовами – 0%


Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.09.2010 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування - 2003, обсяг у картках – 3121 шт.

Систематичний каталог (так, ні), рік заснування - 2005 , обсяг у картках –840шт.

^ У ТОМУ ЧИСЛІ:

1. Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?» (так, ні), рік заснування - 0, обсяг у картках – 0 шт.

2. Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні), рік заснування - 0, обсяг у картках – 0 шт.

3. Систематичний каталог для науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні), рік заснування - 0, обсяг у картках – 0шт.

4. Краєзнавчий каталог(так, ні), рік заснування - 0 , обсяг у картках – 0шт.

5. Систематична картотека статей (так, ні), рік заснування 2003, обсяг у картках – 921 шт.

6. Електронний каталог (так ,ні) з якого року ведеться - 2008

кількість бібліографічних записів – 300 шт.; підручники – 252 шт.

Тематичні картотеки (вказати назви, перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках):

  1. На допомогу вчителю - карток 280 шт.

  2. Краєзнавство - карток 185 шт.

  3. Подарунок бібліотеці - карток 192 шт.

4. До дня незалежності України - карток 125 шт.

5. Рідне місто - карток 38 шт.

6. Захист вітчизни - карток 28 шт.

7. Правове виховання - карток 84 шт.

8. Тематичні папки - карток 41 шт.

9. Науково – методична література - карток 243 шт.

Всього – 1216 шт. карток

Картотека руху підручників (так, ні)


Робота з користувачами (станом на 01.09.2010 р.)Показники роботи

Станом на 01.09.2010 р.

Загальна кількість користувачів

1084

у т.ч.: учні

976

вчителі

74

батьки

12

представники місцевих громад, інші

22

Загальна кількість відвідувань

8100

Кількість книговидач основного фонду, прим.

9180

у т.ч.: книги, брошури

8380

журнали, газети

800

Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

0,6
Загальна кількість виданих підручників

18180

Інформаційна робота:
дні інформації

6

тематичні тижні

12

заходи з формування інформаційної культури

14

інші заходи

0

Виставкова діяльність:
виставки нових надходжень

11

тематичні виставки

18

постійно діючі

17

Бібліографічна робота:
списки нових надходжень

11

у т. ч. в електронній формі

11

тематичні списки

12

у т. ч. в електронній формі

12

інформаційні бюлетені

22

Всього

18326


^ 6.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки

2010 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань48 224,24 грн.

0 грн.873грн.76 коп.

2400 грн.

0 грн.

1500,00 грн.
2011 р. (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань57 244, 32 грн.

0 грн.

720 грн.

2 250, 00 грн

0 грн.

300 грн.Завідувач бібліотеки Н.П.Кондрашенко