microbik.ru
1 2 ... 10 11ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор – начальник цивільної оборони

____________________

«____» __________ 2010р.


УЗГОДЖЕНО

Начальник служби з питань ЦО та ЦЗ району

___________________

« » ____________2010р.
ПЛАН ДІЙ

органів управління, сил і структурних підрозділів Харківської ------ Харківської міської ради Харківської області у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану


м. Харків-2010р.


І. Оцінка природного, техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування гімназії, наявності потенційно небезпечних об’єктів і можливого характеру, пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій.

Харківська ____ Харківської міської ради Харківської області розташована на території ______ району міста Харкова за адресою: ________.
_____________ район – це промисловий район м.Харкова.

Чисельність населення на 01.01.2010 року складає ____ тис.чол.,площа – ____ кв.км.

Район розташований біля південного краю Середньоросійської височини у межах лісостепової і степової зон. Клімат помірно континентальний. Зима не холодна, з частими відлигами і похмурою погодою. Денна температура повітря -5-10°С, нічна. - 8-І5°С (абс. мінімум - 35°С). Сніговий покров тримається 100-110 днів. Стійкий сніговий покров (20-30 см) встановлюється у другій половині грудня. Ґрунт промерзає на 50-70 см.

На території району знаходиться ___ потенційно-небезпечних об’єкта (ПНО), з них __ мають ступінь хімічної небезпеки:

-

-

-

Крім того, в побутових умовах та в ході виробничого процесу можуть виникнути наслідкові НС, які збільшать чисельність людських втрат та при­зведуть до значних матеріальних збитків.

Харківська _______ Харківської міської ради Харківської області у зону можливої небезпеки від потенційно-небезпечних об’єктів не потрапляє. Вірогідне виникнення надзвичайних ситуацій метеорологічного характеру, аварії на комунальних мережах, пожежі.

ІІ. Стисла характеристика навчального закладу. Особливості, що впливають на організацію та ведення цивільної оборони:

_______ розташована у _______ частині міста Харкова.

Відстань від Запорізької АЕС складає 243 км, від Курської АЕС 193 км, тобто у разі виникнення на них радіаційно-небезпечних аварій з викидом у повітря великих мас радіоактивних речовин гімназія може потрапити до зони радіоактивного забруднення.

Оскільки у Харківській області були випадки виникнення спалахів особливо небезпечного інфекційного захворювання – грипу та інш., а також захворювання на харчові отруєння, необхідно постійно дотримуватися протиепідемічних та санітарно-гігієнічних норм і правил.

Окремі пошкодження будівель та споруд гімназія може отримати внаслідок виникнення великого стихійного лиха, наприклад, снігових бур, смерчей, ураганів. Може статися пошкодження віконних блоків. Внаслідок падіння дерев знаходження у той час дітей поза будівель може привести до їх ураження.

Укриття дітей при стихійному лихі або випаданні радіоактивних опадів можливо у приміщення закладу.

При загрозі ураження головним способом рятування є терміновий вивід дітей та персоналу гімназії у напрямку, який буде вказаний у повідомленні, а за умов браку часу – укриття в визначених приміщеннях гімназії з їх подальшою герметизацією.

При загрозі пожежі єдиним способом рятування є термінова евакуація.

При загрозі та виникненні будь-якої надзвичайної ситуації вищого, ніж об’єктовий, рівня, гімназія отримає сигнал “Увага всім!” по радіо, телебаченню, а також через пресу, якщо дозволяє час, та інструкції щодо подальших дій.

Площа території ____ складає _____ кв. м, з них під забудовою ______ кв. м; спортивний майданчик; ігрові майданчики.


Решта площі - відкриті майданчики .

Будівля гімназії являє собою панельну(кирпичну) _-поверхову споруду висотою __ м. Міжповерхові перекриття із залізобетонних плит.

_______ має центральний вхід та __ запасних входи (виходи) на 1-му поверсі.

Вікон : на 1-му поверсі __ великих, __-малих;

на 2-му поверсі - __ великих, ___-малих;

на 3-му поверсі – ___ великих, ___-малих.

На 4-му поверсі - ___

Енергопостачання гімназії здійснюється від районної енергосистеми через незалежний енерговідвід до трансформаторної підстанції та далі підземними кабелями до структурних елементів гімназії. Система електропостачання закільцьована. Загальна потужність споживаної електроенергії складає ____ Квт/год.

Теплопостачання гімназії здійснюється від районної тепломережі з підведенням тепла до будівлі підземною тепломагістраллю.

Водопостачання гімназії здійснюється від районної мережі, технічною водою забезпечують _ пожежних гідранти, які можуть використовуватися для зовнішнього пожежогасіння.

Протипожежна система забезпечується зовнішнім протипожежним водогоном і гідрантами.

Гімназія телефонізована, телефони знаходяться в кабінеті секретаря та у заступника директора з НВР……………

Під’їзди до гімназії здійснюються з боку вулиці ________ з асфальтовим покриттям.

________ функціонує в _____ зміну. Загальна чисельність працівників складає ___ (в т.ч. __ декретна відпустка) осіб, у тому числі: педагогічних працівників - ___ особа, робітників ___ осіб.

Учнів 1-11 класів - ___ осіб, з них : учнів початкових класів – ___, середніх – ___, старших – __.

Вбудованих чи окремо стоячих сховищ ЦО гімназія не має.

Для захисту органів дихання існує запас ватно-марлевих повязок, відпрацьовано документацію щодо одержанння засобів індивідуального захисту.

З метою удосконалення навичок щодо виконання своїх функціональних обов’язків з ЦО у разі загрози та виникнення НС, маючи інструкції дій персоналу у випадку загрози та виникнення НС техногенного та природного характеру в гімназії створені невоєнізовані формування: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост.

ІІІ. Рішення Начальника цивільного захисту гімназії на організацію дій органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденній діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, у разі раптового нападу противника, надзвичайного, воєнного стану в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації;

3.1. В режимі повсякденної діяльності проводяться:

- спостереження і контроль за станом довкілля, території закладу і прилеглих до неї територій. Оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків при виявленні невідомих речовин, нальоту на траві, деревах, будівлях. Інформування про їх виявлення начальника ЦО РУО, чергового РВ ГУ МНСУ в Х/о. (виконують керівний склад ЦО (ЦЗ) гімназії, чергові та охоронці під час чергування);

- розроблення і впровадження планів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників гімназії, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування закладу у разі виникнення надзвичайної ситуації (виконує керівний склад ЦО (ЦЗ) гімназії);

- удосконалення процесу підготовки персоналу , учнів, особового складу невоєнізованих формувань ЦО до дій в надзвичайних ситуаціях (виконують керівний склад ЦО (ЦЗ) , керівники груп занять з ЦО, командири НФ ЦО, класні керівники та вчителі);

- організація навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників гімназії користуванню засобами захисту та діям в надзвичайних ситуаціях, свідомому виконанню правил безпеки життєдіяльності людини (виконують керівний склад ЦО (ЦЗ) , керівники груп занять з ЦО, командири НФ ЦО, класні керівники та вчителі);

створення резерву матеріальних засобів для проведення герметизації приміщень першого поверху для укриття персоналу та учнів в разі НС (виконує заступник директора по МТЗ).


3.2. В режимі підвищеної готовності проводяться:

Здійснюються заходи, визначені для режиму повсякденної діяльності і додатково:


- позаштатні невоєнізовані формування цивільного захисту приводяться у готовність до використання за призначенням, перевіряються укомплектованість особовим складом, наявність необхідного майна а засобів захисту (виконують НШ ЦО , командири і особовий склад НФ ЦО );

- посилення роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, організація безперебійного зв’язку з начальником ЦО РУО, отримання інформації про радіаційну та хімічну обстановку в районі закладу (виконує НШ ЦО гімназії);

- уточнення ^ Плану дій, Плану евакуації щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників і матеріальних засобів закладу, а також порядку виконання заходів при забезпеченні стійкого функціонування структурних підрозділів у надзвичайних ситуаціях (виконує начальник ЦО, НШ ЦО );

- проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (виконує начальник ЦО, НШ ЦО , особовий склад НФ ЦО);

- запровадження цілодобового чергування керівного та командно-начальницького складу (організує НШ ЦО ).


3.3. В режимі надзвичайної ситуації проводяться:

Виконуються заходи щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників , матеріальних засобів та території закладу: (оповіщення, інформування особового складу, радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи);

  • розгортання пункту управління начальника ЦО (виконує начальник ЦО, НШ ЦО );

  • організація безперебійного зв’язку з начальником ЦО РУО, інформування його щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на цю ситуацію, отримання інформації про обстановку в районі, місті та про залучення, в разі необхідності, сил районного, міського підпорядкування для ліквідації НС (виконує начальник ЦО, НШ ЦО );

- організація роботи, пов’язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації із залученням необхідних позаштатних сил і засобів (виконує начальник ЦО, НШ ЦО );

- визначення межі території, на яку вплинула надзвичайна ситуація (виконує начальник ЦО );


- організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування закладу та надання допомоги постраждалим членам навчально-виховного процесу і працівникам галузі (виконує начальник ЦО, командири НФ ЦО);

- організація та здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації (виконує НШ ЦО );

- оповіщення і інформування учасників навчально-виховного процесу і працівників закладу про НС, надання їм необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалися(виконує НШ ЦО );

- організація та проведення, в разі необхідності, евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників закладу відповідно до Плану евакуації.


3.4. В режимі надзвичайного (особливого) стану проводяться:

Виконуються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан»:

- визначення (отримання інформації про) межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація (виконує начальник ЦО );

- участь у роботі тимчасових надзвичайних органів керівництва на території дії надзвичайного стану в межах системи захисту населення і територій (виконує начальник ЦО );

- організація робіт щодо локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (виконує начальник ЦО , командири НФ ЦО);

- забезпечення стійкого функціонування закладу, першочергового життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу і працівників , які залишились і працюють (навчаються) в умовах надзвичайного (особливого) стану (виконує начальник ЦО );

- здійснення безперервного контролю за станом довкілля в районі надзвичайного стану, за обстановкою на аварійних об’єктах закладу і прилеглих до них територіях (виконує НШ ЦО );

- контроль за дотриманням особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де запроваджено надзвичайний стан (виконує НШ ЦО );

- посилення охорони громадського порядку та організація забезпечення життєдіяльністі учасників навчально-виховного процесу і працівників (виконує начальник ЦО , командири НФ ЦО);


- звітування про розвиток надзвичайних ситуацій начальнику ЦО РУО та оповіщення (інформування) учасників навчально-виховного процесу та працівників (виконує начальник ЦО ).


3.5. У разі раптового нападу противника проводяться:

а) При можливому р а п т о в ому н а п а д і п р о т и в н и к а :

^ З отриманням сигналу «ПОВІТРЯНА НЕБЕЗПЕКА» і протягом 7 - 10 хвилин до нападу противника:

- негайно довести сигнал (інформацію) до учасників навчально-виховного процесу і працівників гімназії (виконує НШ ЦО );

- забезпечити укриття учасників навчально-виховного процесу і працівників у приміщеннях першого поверху будівлі та у підвальному приміщенні (виконує начальник ЦО , командири НФ ЦО);

- провести заходи світломаскування приміщень і окремих будівель (заступник директора по МТЗ, вчителі);

б) Після нападу противника з отриманням сигналу « ПОВІТРЯНА НЕБЕЗПЕКА МИНУЛА» або за розпорядженням начальника цивільного захисту РУО передбачаються:

- збір і приведення в готовність до виконання завдань невоєнізованих формувань ЦО (виконує НШ ЦО , командири НФ ЦО);

- прискорене пристосування та обладнання підвальних та інших заглиблених приміщень, приміщень першого поверху для укриття учасників навчально-виховного процесу і населення, яке збереглося, та формувань, які проводять рятувальні та інші невідкладні роботи, на випадок повторного удару противника (виконує НШ ЦО , заступник директора по МТЗ);

- видача засобів індивідуального захисту учасникам навчально-виховного процесу; здійснення інших заходів медичного, протирадіаційного і протихімічного захисту (виконує НШ ЦО , командири НФ ЦО);

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт силами об’єктових невоєнізованих формувань та місцевих сил цивільного захисту постійної готовності (виконує НШ ЦО , командири НФ ЦО);

- взаємодія з начальником ЦО РУО при веденні цивільного захисту в умовах раптового нападу противника з питань інформації про час, місце і масштаби застосування противником засобів масового враження; радіаційну, хімічну, біологічну (бактеріологічну), інженерну, пожежну і медичну обстановку; отримання допомоги в проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт (виконує начальник ЦО ).

IV. Матеріально-технічне забезпечення захисту особового складу на випадок раптового нападу противника, за режимами дій: в повсякденній діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану за складовими: спостереження, оповіщення, взаємодії, протирадіаційного, протихімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації (розосередження).

У разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації для проведення заходів цивільної оборони у планується залучити як власні сили так і сили місцевого підпорядкування:

У ___ створені невоєнізовані формування загальною чисельністю 15 осіб, у тому числі:

- ланка пожежогасіння – 4 особи (1 командир + 3 пожежника);

- ланка охорони громадського порядку – 7 осіб (1 командир + 2 регулювальника + 2 патрульних + 2 охоронника);

- санітарний пост – 4 особи (1 начальник + 3 санітари);

- пункт видачі ЗІЗ (якщо потрібно) і т.д.

Формування укомплектовані особами з числа працюючого персоналу та вчителів за принципом сумісництва.

Для проведення заходів (робіт), пов’язаних з пошуком і рятуванням потерпілих, наданням їм першої медичної допомоги, гасінням пожежі, укріпленням та обрушенням (в разу необхідності) конструкцій, демеркуризацією речовин, які вміщують ртутні сполуки та дегазацією інших хімічно-небезпечних речовин планується залучати формування районного (міського) та центрального (міністерств, відомств) підпорядкування.

Підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ГУ МНС України в Харківській області:

- оперативний черговий – 714-10-04

- черговий оперативно-рятувальної служби ЦЗ - тел. 101;

- Харківський зведений воєнізований гірничорятувальний загін - тел. 737-35-09.

Аварійно-рятувальна служба м. Харкова - тел. 706-43-07;

Чергова диспетчерська служба міста – тел. 15-62.

Районні (міські) спеціалізовані формування та служби ЦЗ:

- аварійно-відновлювані формування підприємств електро-, водо-, теплопостачання та каналізаційного господарства.

Аварійно-диспетчерські служби:

- енергопостачання, тел 94-87-28, 15-04

- водопостачання, тел 93-46-54, 712-08-40

- теплопостачання, тел 779-49-84

- каналізаційного господарства, тел 731-81-78, 707-57-57

Наведені вище формування залучаються для проведення заходів (робіт) в інтересах закладу на підставі планів взаємодії, що розробляються управлінням, відділом з питань НС району (міста) і узгоджуються відповідними органами управління.


Забезпечення заходів цивільної оборони у Харківської _______ практично у повному обсязі буде виконуватись службами ЦО _______ району м. Харкова згідно з “Планом дій органів управління та сил ЦО _________ району м. Харкова”.


Розвідка.

Даними про радіаційну, хімічну, санітарно-епідеміологічну та інші види обстановки заклад буде забезпечуватися через начальника ЦО управління освіти району по тел. _________.

Хімічне забезпечення

Хімічне забезпечення організується з метою забезпечення дітей та персоналу засобами індивідуального захисту (протигазами ГП-7 та дитячими) із резерву облдержадміністрації. Харківська ______ отримує _____ протигазів ГП-7 на районному (кустовому) пункті видачі, який буде розгорнутий за адресою___________________________________________________________________________________________________по додатковому розпорядженню начальника ЦО району, ватно-марлеві пов’язки.

Простіші засоби захисту органів дихання (ватно-марлеві пов’язки) виготовлюються власними силами при загрозі радіоактивного забруднення місцевості .


Медичне забезпечення.

Медичне забезпечення покладається на медичний пункт гімназії, районну лікарню та санітарно-епідеміологічну станцію.

В запасі школи є:

санітарних сумок ______ шт.;

аптечок АІ-2 _______ шт.

Профілактичні щеплення виконуватимуться медпрацівниками __ дитячої лікарні при загрозі виникнення особливо небезпечних інфекційних захворювань або при введенні режиму діяльності “Надзвичайного (особливого) стану.

Препарати стабільного йоду ( 460 грам ) заклад отримує в _________________________________________ за адресою _________________________________________________________ по розпорядженню начальника ЦО.

Контроль за станом санітарно-епідеміологічної обстановки та дотриманням санітарно-гігієнічних норм здійснюється районною санітарно-епідеміологічну станцією та медпунктом .


Інженерне забезпечення.

Інженерне забезпечення здійснюється з метою недопущення (зниження) опромінення дітей та персоналу при раптовому випаданні радіоактивних опадів, а також захисту людей при раптовому нападі супротивника шляхом укриття дітей та персоналу в підвалі гімназії або на першому поверсі в кабінетах №№ _____________ з їх герметизацією та затемненням вікон.


Медичне забезпечення.

Медичне забезпечення заходів ЦО покладається на МС ЦО району, а також на районне управління освіти.

Окремі види заходів ЦО забезпечуються за рахунок власних коштів (виготовлення ватно-марльових пов’язок, герметизація приміщень, світломаскування).следующая страница >>