microbik.ru
1


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з НВР


_____________П. Ткачук.

____ ______________2013р.


ПЛАН УРОКУ З ПРЕДМЕТУ:

Спеціальна технологія «різьба по дереву».

Гр. № 22 професія: столяр будівельний; різьбяр по дереву та бересті.


ТЕМА : Геометрична різьба.

ТЕМА УРОКУ: "Підготовка інструментів для геометричної різьби."


МЕТА УРОКУ:

1. Формування основи дій учнів підготовки інструмента для геометричної різьби.

2. Відпрацювання способів дій при підготовці інструментів для геометричної різьби.

3. Виховувати бережливе ставлення до інструментів.


ТИП УРОКУ: Бінарний.


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ:


1. Плакати: різець, види косинців.

2. Різці: косинці, напівкруглі, пологі, крапочка, фучикові, клюкарзи.

3.Обладнання для підготовки різців до різьблення: правочний брусок нождачний папір( дрібнозернистий), паста ГОЯ, ремінь шкіряний. точильний круг, алмазний круг, войлочний круг, ключі 13x14 ; 17x19, щиток для захисту очей.


^ ХІД УРОКУ:

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА : 2- 3хв.

-Перевірити явку учнів та готовність до уроку


2. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ ТА МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

"Підготовка інструментів для геометричної різьби."


3. КОНТРОЛЬ І АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ:

8- 10 хв.

(індивідуальне опитування)

1. Назвіть елементи будови різця?

2. Назвіть різці першого набору?

3. Назвітьрізці другого набору?

4. Які є види ручок для різців?

5. Назвіть допоміжні інструменти і приладдя?

6. Які інструменти використовують як допоміжні при виконанні різьби?7. Інструменти, необхідні для підготовки деревини до роботи? Розмітки? Та нанесення малюнка?

8. Як виготовляти інструмент у домашніх умовах? ( Розповідь на домашнє завдання для учнів).Схема виготовлення ножа з полотна механічної ножівки по металу (а) і варіант хвостовика (б) (масштаб 1:2)

^ 4. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ: 12-15 хв.

1. Характеристика різців першого набору.

2. Характеристика різців другого набору.

3. Характеристика різців для геометричного різьблення.

4. Підготовка різців для різьблення без електрифікованого обладнання.

5. Підготовка різців для різьблення за допомогою електрифікованого обладнання.

6. Підготовка різців першого набору без електрифікованого обладнання.

7. Підготовка різців другого набору для геометричного різьблення.

8. Техніка безпеки при заточці різців.

  1. ПОКАЗ ПРИЙОМІВ РОБОТИ: 7- 8 хв.

Майстер виробничого навчання. Крупа В.І.

  1. Підготовка різців для геометричного різьблення без електрифікованого обладнання.

  2. Підготовка різців для геометричного різьблення за допомогою електрифікованого обладнання.

  3. Техніка безпеки при налагодженні.

ВПРАВИ ДЛЯ УЧНІВ.Учні повторюють виконання прийомів загострення різьця.

Прийом правки леза косяка на дрібнозернистій шліфшкурці, або правочному бруску.

Правила виконання операції загострення.

1. Лезо повинно прилягати всією площиною і знаходитись позаду напрямку руху.

2. Заусенці знімаються з тильної сторони без нахилу до площини шліфшурки яку потрібно притримувати або закріпити на гладкій рівній площині біля краю.

^ 6. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ : 5 хв.

1) контроль за підготовкою різців для геометричного різьблення без електрифікованого обладнання.

2) контроль за підготовкою різців для геометричного різьблення за допомогою електрифікованого обладнання.

3) Додатковий індивідуальний інструктаж по мірі потреби.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 5 хв.

Провести правильно прийоми правки леза косяка на дрібнозернистій шліфшкурці, або правочному бруску.

  1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ: 3хв.

ВИСТАВЛЕННЯ І КОМЕНТАР ОЦІНОК.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Технологія виготовлення виробів з деревини. 1 том. Ст. 87.


Викладач: Сеньків В. П.


Майстер в/н: Крупа В. І.