microbik.ru
1
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

″ЕСХАРIВСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА-IНТЕРНАТ

«КОЗАЦЬКИЙ ЛIЦЕЙ»″

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

01.08.2012
№ 58Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти України «Про введення в дію Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 01.08.01р. № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.01р. за № 969/6110 зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.06 р. № 782, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.12.06р. за № 1297/13171 та з метою створення відповідних умов щодо проведення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі-інтернаті


НАКАЗУЮ:


 1. Створити службу охорони праці відповідно до Закону України “ Про охорону праці ” і Типового положення про службу охорони праці і призначити керівником служби охорони праці інженера з охорони праці Єрмакову І.В.:

 2. Службі охорони праці:

  1. Організувати слухання на засіданнях ради школи звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

  2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу, згідно з Положенням, та своєчасно інформувати Головне управління освіти і науки.

  3. Організувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти №563, з урахуванням наказу №782.

  4. Організувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.

  5. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

  6. Забезпечувати проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів.

  7. Здійснювати постійний зв’язок із державними органами з метою запобігання травматизму учнів.

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тихій Л.І.:

  1. Організувати виконання організаційно - технічних заходів зі створенням здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, майстернях, тощо.

  2. Контролювати наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

  3. Організувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів.

  4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказами МОН України №563, № 782.

  5. Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) Інструкції з , техніки безпеки в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях, спортивному залі тощо, за своєчасним проведенням інструктажів учнів.

 4. Заступнику директора з виховної роботи Спесивцеву В.М. :

 • здійснювати контроль за роботою зі створенням відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.

 • контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

 • проводити навчання і інструктаж класних керівників,вихователів, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи.

 1. Заступнику директора з адміністративно – господарської роботи Малій Л.А.:

 • забезпечити експлуатацію будівель, споруд, і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці і догляд за ними.

 • забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів.

 • забезпечити правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належних санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

 • забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння.

 • організувати проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв,вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи.

 • розробити і один раз на три роки переглядати інструкції з охорони праці під час виконання конкретних робіт, брати участь у розробці колективної угоди з охорони праці.

 • проводити інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності забезпечувати навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в період проведення господарських робіт.

 1. Завідувачів кабінетів персонально призначити відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, пожежну безпеку, обладнання, пристроїв, інструментів, спортивний інвентар таких працівників:

Тиха Л.І. – кабінет фізики,

Ковальчук М.І. – кабінет біології,

Іщенко Г.П. – кабінет хімії,

Коваленко О.Г. – столярна та слюсарна майстерні,

Касьянов О.С. – спортивний зал, тренажерний зал,

Колесников О.О. – кабінет інформатики

 1. Керівникам гуртків та спортивних секцій Блудову М.І., Русанову Є.Л., Колесникову О.О., Касьянову О.С., Мотіній Т.В., Волокітіну М.М.:

 • забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

 • проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка.

Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.

 1. Педагогічним працівникам Подколзіній Ю.В., Коваленку О.Г., Вашуріну І.В., Дрегваленко Л.П., Колесникову О.М., Колесниковій О.В., Сусліній О.В., Спесивцеву В.М., Жовнірович Л.І, Ковальчук М.І., Рубану М.Ф., Коваленко Н.Н., Іщенко Г.П., Рудяк Ю.Є., Турецькій Я.М., Гноєвій Т.В., Колесникову О.О., Сиромятниковій Г.О.:

 • провести на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

 • протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:

     • у класному журналі ( у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом)

     • у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленого зразка.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


^ Директор ЕСШІ

«Козацький ліцей» С.В. Форостовець


З наказом ознайомлені:

Мала Л.А.. –

Коваленко О.Г. –

Тиха Л.І. –

Спесивцев В.М. –

Ковальчук М.І. –

Іщенко Г.П. –

Рудяк Ю.Є –

Гноєвая Т.В. –

Колесникова О.В. –

Рубан М.Ф. –

Турецька Я.М. –

Давидова Л.Л. –

Сусліна О.В. –

Колесников О.О. –

Касьянов О.С. –

Древаленко В.М. –

Шмідт О.Ф. –

Спесивцева О.А. –

Русанов Є.Л. –

Лук’янова І.Є. –

Задорожня Н.М. –

Коваленко Н.Н. –

Жовнірович Л.І. –

Вашурін І.В. –

Подколзіна Ю.В. –

Черепаха Я.В. –

Босі А.С. ―

Єрмакова І.В. ―

Колесников О.М. ―

Кащавцева В.П. –

Дрегваленко Л.П. –

Качмар В.М. –

Густавсон В.Ю. –

Белєвцова Т.М. –

Сергеєва Н.С. –

Юр’єв М.К. –

Д’яков А.Д. –