microbik.ru
1

Прокатова Т.Ю.

Колекція творів Д. Ходовецького та тенденції просвітництва на Харківщині


Творчість Даніеля Ходовецького розкриває певне коло уявлень, захоплень та надій, які були притамані духовній атмосфері Європи другої половини ХVIII століття, що інтенсивно переживала ідеї доби Просвітництва. Майстер ілюструє твори Вольтера, Руссо, виконує портрет Гете. Його твори сприймаються як своєрідна енцклопедія сучасного життя, мод та звичаїв, водночас - школа почуттів.

Із цією неповторною духовною атмосферою були пов'язані, в ній знаходили натхнення члени «попівської академії» (В. Каразін, О. Паліцин, М. Алфьоров та ін.). У цьому річищі, як відомо, сформувалися просвітницькі спрямування Каразіна, виходить у світ перший переклад російською мовою популярної у ті часи поеми Ж. Деліля «Сади», Ж.-Ж. Руссо «Нова Елоїза», виконаний О. Паліциним, міцніє думка про створення у Харкові університету.

У цьому середовищі народжується ідея створення колекції творів образотворчого мистецтва та було започатковане зібрання живопису та графіки, що пізніше стало відоме як «Колекція Алфьорова».

Наявність творів німецького майстра, графіка Д. Ходовецького у колекції Алфьорова має, таким чином, певну внутрішню, «культурологічну» аргументацію. Значну частину колекції А.М. Алфьорова складають графічні роботи західноєвропейських майстрів. Твори німецького художника Д. Ходовецького є частиною цього розділу зібрання А.М. Алфьорова. В музеї знаходиться 1227 офортів Ходовецького.

Даніель Ходовецький народився 1726 року в Данцігу, 1743 року переїхав до Берліна. Свою діяльність він розпочав з виконання мініатюр та емалей за композиціями Ватто, Ланкре, Шардена, відвідував приватну художню школу Роде в Берліні.

Розвиваючись в основному як самоук, він ціною наполегливої праці і великої любові до мистецтва незабаром досяг значних результатів.

З 1758 року Ходовецький почав займатися гравюрою; незабаром його офорти звернули на себе увагу знавців мистецтва і принесли майстру славу.

У 1764 році Ходовецького було обрано ректором Берлінської академії мистецтв, у 1788 - віце-директором, а в 1797 - призначено директором.

Даніеля Ходовецького називають одним з видатних німецьких художників другої половини XVIII стліття. Він належить до тих майстрів Німеччини, в творчості яких виявляється відхід від традицій барочного монументального мистецтва, виникає інтерес до зображення дійсності, до людини, що сприяло розвитку побутового та портретного жанрів.

На виставці Харківського художнього музею представлено більш ніж 200 творів художника, які дають уявлення про багатоплановість його графічної спадщини.

У своїх творах Ходовецький передає безпосередні враження від оточуючого життя, виявляє незвичайну гостроту сприйняття і спостережливість («Родина художника», «Шлюбні обряди народів світу», «Людські захоплення»).

Широко розповсюджені в кінці XVIII ст. у Німеччині маленькі за форматом видання кишенькових календарів, альманахів, творів художньої літератури знайшли в особі Ходовецького свого ілюстратора. В них він довів до віртуозності техніку мініатюрного офорту, поєднаного з різцем.

В експозиції показано знамениті серії ілюстрацій до творів Й.-Р. Лесажа «Жіль Блаз», М.-Ф. Вольтера «Кандід» та інших. У них наочно розкривається сюжетна лінія твору, вони відрізняються точністю характеристик, майстерним малюнком і витонченістю виконання. Художник, використовуючи сполучення тонкої офортної лінії та темної ретуші, за допомогою голки передає світло і простір. Особливою витонченістю позначено ілюстрації до календарів.

Вишуканий смак художника особливо виявився при створенні ошатних обрамлень композицій, орнаментиці титульних листів та віньєток.

У серіях офортів «Пропозиції шлюбу», «Наслідки доброчесності та пороку» виявилися сатиричні та моралізуючі тенденції, притаманні художнику.

Його цікавість до театру пов'язана з створенням серій ілюстрацій до п'єс В. Шекспіра «Макбет» і «Гамлет», П.О. Бомарше «Весілля Фігаро», А. Блюмайєра «Вергілієва Енеїда, або пригоди благочестивого героя Енея».

Даніеля Ходовецького називають одним з кращих німецьких рисувальників, про що свідчать його сюжетні композиції і портрети («Автопортрет», «Портрет Й.-В. Гете»). Художник зробив значний внесок у розвиток німецької графіки, його твори зберігаються в найзначніших музеях Німечини та Польщі.

Виставка офортів Д. Ходовецького, що була присвячена 270-річчю з дня народження художника, експонована вперше у такому обсягу, дає можливість познайомитися з творчістю цього самобутнього майстра.


Прокатова Т.Ю.. Колекція творів Д. Ходовецького та тенденції просвітництва на Харківщині // 3 Сумцовські читання: Конференція, присвячена 95-річчю XII Археологічного з`їзду. - Харків, 1997