microbik.ru
1Погоджено”

Затверджено”

Виконавчим комітетом

Новороздільської міської ради

рішення №___від _____________р.


ПРОГРАМА

соціального захисту населення міста

Новий Розділ на 2013-2015 роки


м. Новий Розділ


Мета програми


Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем найбільш вразливих верств населення ( інвалідам, ветеранам УПА, вдовам політв’язнів, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадянам похилого віку, членам УТОС).


Результативність виконання програми


На 2012 рік управлінню праці та соціального захисту населення міської ради м. Нового Роздолу виділено коштів в сумі 183,0 тис.грн., в тому числі на виплати:

 • надбавки по догляду за інвалідом І групи – 1,7 тис.грн.;

 • грошової компенсації інвалідам І групи для оплати телефонних розмов – 1,1 тис.грн.;

 • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 р. № 558 – 61,0 тис.грн.;

 • адресної допомоги Ветеранам УПА – 19,8тис.грн.;

 • одноразової допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 8,7 тис.грн;

 • одноразова допомога на поховання – 10,0 тис.грн.;

 • одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення м. Новий Розділ – 15,0 тис.грн.;

 • адресна допомога членам УТОС ”Біла тростина”, інвалідам 1,2 груп. по зору до Міжнародного дня незрячих – 2,6 тис.грн.;

 • грошова винагорода почесним громадянам міста – 2,0 тис.грн.

 • пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 61,1 тис.грн.Джерела фінансування Програми


Кошти міського бюджету в межах обсягу, затвердженого рішенням сесії міської ради на 2013-2017 роки по КФК 090412 ”Інші видатки на соціальний захист населення”, по КФК 091207 ”Пільги ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу ”, по КФК 091205 „Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”.


Очікувані результати виконання Програми


 1. Покращення матеріально-побутового становища соціально незахищених груп населення.

 2. Покращення соціальних послуг населенню.Відповідальними за виканання Програми є:


 • Управління праці та соціального захисту населення міської ради м. Нового Роздолу;

 • Фінансове управління Новороздільської міської ради.Заходи щодо реалізації Програми 1. Здійснювати виплати:

  1. Щомісячно:

 • доплату по догляду за інвалідом І групи;

 • грошову компенсацію інвалідам І групи для оплати телефонних розмов;

 • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558;

  1. Щоквартально:

 • адресну допомогу Ветеранам УПА;

  1. Один раз на рік:

 • одноразову допомогу громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС;

 • адресну допомогу вдовам політв’язня до Дня створення УПА 14 жовтня;

 • адресну допомогу 10 членам УТОС „Біла тростина”, інвалідам 1,2 груп по зору до міжнародного дня незрячих – 15 жовтня;

 • одноразова допомога на поховання;

 • грошова винагорода почесним громадянам міста;

 • одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення м. Новий Розділ.

 1. Надати пільги на оплату житлово-комунальних послуг з 15.04.2013р.-15.10.2013р., 15.04.2014р.-15.10.2014р., 15.04.2015р.-15.10.2015р.:

 • інвалідам І та ІІ груп по зору в розмірі 50% та 40% відповідно на особу, виходячи з норм користування ЖКП з врахуванням 10,5кв.м.;

 • одиноким інвалідам І та ІІ групи в розмірі 100%, виходячи з норм користування ЖКП з врахуванням 10,5кв.м.;

 • сім’ям, в яких проживає два і більше інвалідів І, ІІ груп (враховуючи дітей інвалідів віком до 18 років та інвалідів з дитинства усіх груп) в розмірі 100%, виходячи з норм користування ЖКП з врахуванням 10,5кв.м., а також абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів.Ці виплати здійснюються відповідно до положення про порядок надання вище зазначених виплат на основі заяви та пакету представлених в управління праці та соціального захисту населення необхідних документів.


Механізм виконання Програми


Фінансування видатків здійснюється щомісячно відповідно до затверджених сесією міської ради коштів (чи змін).

Фінансове управління Новороздільської міської ради перераховує кошти на рахунки управління праці та соціального захисту населення згідно з помісячним розписом асигнувань та відповідно до щомісячних заявок потреби в коштах, які подаються управлінням праці та соціального захисту населення до 10 числа поточного місяця.


Начальник управління праці та

соціального захисту населення Г.А. Калінчук