microbik.ru
1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХІІІ сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ № 269

від 17 квітня 2007 року

Про затвердження Програми проведення грошової оцінки земель населених пунктів на 2007 рік за рахунок коштів обласного бюджету
Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання рішення Львівської обласної ради № 187 від 29 грудня 2006 року “Про обласний бюджет Львівської області на 2007 рік”, враховуючи висновки постійних комісій з питань розвитку села та АПК, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань планування території, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, з питань використання земель та регулювання земельних відносин, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму проведення грошової оцінки земель населених пунктів на 2007 рік за рахунок коштів обласного бюджету (Програма додається).

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (О.Демків) забезпечити фінансування Програми у 2007 році.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань використання земель та регулювання земельних відносин (Є.Буба) за погодженням з комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Давидяк).


Голова обласної ради М.Сеник

Додаток

до рішення обласної ради

від 17 квітня 2007р. № 269

ПРОГРАМА

проведення грошової оцінки земель населених пунктів

на 2007 рік за рахунок коштів обласного бюджету

Програма розроблена в контексті вимог визначення основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам, територіальним громадам сіл, селищ та міст права власності на землю, реформування ефективного механізму регулювання земельних відносин.

^ Метою програми є забезпечення своєчасного надходження у повному обсязі платежів за землю у відповідності до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю", забезпечення виконання вимог ст.13 Закону України "Про оцінку земель", на виконання постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю".

^ Основним завданням програми є завершення робіт з грошової оцінки земель населених пунктів.

Перелік населених пунктів, грошову оцінку земель яких планується провести відповідно до програми, затверджується начальником обласного головного управління земельних ресурсів.

Для реалізації програми необхідно виділити 400тис.грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, затвердженого рішенням Х сесії V-го демократичного скликання №187 від 29.12.06р.

Використання цих коштів проводиться у вигляді субвенцій з обласного бюджету державному бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".

Головним розпорядником коштів та координатором робіт є управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Кошти з обласного бюджету виділяються на безповоротній основі.

Замовником та організатором виконання робіт є Львівське обласне головне управління земельних ресурсів.

Фінансування здійснюється на підставі договорів, укладених із землевпорядними організаціями, та актів виконаних робіт.

Одержані кошти на виконання програми відображаються в обліку, кошторисі та звітності про виконання державного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".

Відповідальність та контроль за цільовим використання коштів покладається на Львівське обласне головне управління земельних ресурсів.

Виконання даної програми передбачається провести протягом березня-грудня 2007 року.

Проведення грошової оцінки земель сприятиме ефективному використанню та підвищенню цінності земельних ресурсів населених пунктів, створенню оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання, сприятиме об’єктивному оподаткуванню та отриманню стабільних доходів власниками землі, землекористувачами і державою в цілому, що виправдає затрати на її проведення.

За попередніми розрахунками за умови впровадження в практику грошової оцінки земель усіх населених пунктів очікується збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів в середньому на 10-15%.


Заступник голови обласної ради М.Горинь