microbik.ru
1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ №__________

___________ ______________

підпис І.Б.П.


АНАЛІТИЧНИЙ 3BIT

про роботу практичного психолога

ДНЗ№

__________________________________________________

(П.І.Б.)

за 2011-2012 навчальний рік


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

П.І.Б. практичного психолога_________________________________________

Кількість груп у ДНЗ____________Навантаження____________

Стаж педагогічної діяльності________Стаж роботи психологом___________

Категорія______________Дата попередньої атестації_____________________

Освіта, назва ВНЗ, рік закінчення______________________________________

__________________________________________________________________

Тема самоосвіти____________________________________________________

__________________________________________________________________

Нагородження грамотами, дипломами (вказати рівень та дату)_____________________________________________________________

І. Соціально-психологічні дослідження

1.1. Діагностика дітейМетодика

Група

(старша,

середня,

молодша,

ясла)

Кількість обстежених

дітей хлопчиків/

дівчаток

Кількість/

% вище

норми

Кількість/ % норма

Кількість/

% нижче

норми

1.

Готовність

дитини до

навчання у

школі:
-методика…...

………………

-методика......

……………… -методика.......

………………
2.3.І.2. Психодіагностичні дослідження серед педпрацівників, батьківМетодика

Цільова група

Кількість

Результат

1.

2.

3.

4.

Висновки:___________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Корекційно-розвивальна робота.Тема

Груп\

інд

Програма(назва)

Кількість дітей

Кількість груп

Кількість годин

1.2.Результативність корекційно-розвивальної роботи

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Робота з обдарованими дітьми

ІІІ.1.Кількість обдарованих дітей за визначенням педагога, психолога:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.2.Список обдарованих дітейП.І.Б. дитини

Вік дитини

Заходи, які

проводилися з

дитиною

1.


2.


3.ІV. Робота з дітьми пільгового контингенту
П.І.Б. дитини

Вік

дитини

Заходи, які

проводилися з

дитиною

Результат

1.

2.

3.

Висновки:___________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

V.Просвітницька діяльність

1. Виступи на педрадах за темами (дата):

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________


2. Виступи на батьківських зборах за темами(дата):

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________

3. Семінари (ділові ігри, тренінги тощо)Тема

Цільова група

(батьки,

педагоги)

Рівень (ДНЗ, район, місто,

область, республіка)

1.


2.VІ. Консультативна роботаПроблеми, з якими

звертаються за консультацією

до психолога

Батьки (кількість звернень)

Вихователі (кількість звернень)

1.

Особливості розвитку дитини відповідного віку2.

Сімейні стосунки3

Проблеми інтелектуального розвитку4

Проблеми розвитку емоційно-вольової сфери дитини5

Гіперактивність6

Агресивність7

Тривожність8

Замкнутість9

Стрес, втрата10

Сексуальні проблеми11

Проблеми поведінки та взаємодії


(інше)………………………………..Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


VІІ. Профілактична роботаНазва заходу

Цільова група

Кількість учасників

1.


2.VІІІ. Самоосвіта, підвищення кваліфікації, узагальнення досвіду, атестація.

__________________________________________________________________

VIII.1. Участь у конференціях, семінарах, спецкурсахНазва семінару

Керівник

Результат

(сертифікат,

свідоцтво,

диплом тощо)

1.

2.
ІХ. Участь у національних, регіональних, обласних районних програмах, експериментах, інноваціях.Рівень та назва програми, експерименту

Цільова група

Форма участі

Результат

1.

2.

Х. Участь у педярмарку, наукові роботи, друковані роботи________________

__________________________________________________________________

ХІ. Створення матеріально-технічної та навчально-методичної бази психологічного кабінету.

  1. Наявність приміщення (окреме, суміщене, пристосоване)-площа……

  2. Наявність оргтехніки_________________________________________

3. Як поліпшено умови праці в поточному році ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. На які фахові періодичні видання оформлено підписку на 2011 рік

______________________________________________________________


5. Власні методичні розробки

1)_________________________

2)_________________________

3)_________________________


6. Виготовлено роздатковий матеріал

1)_____________________________

2)_____________________________

3)_____________________________


XІІ. Проблеми і недоліки в діяльності психолога. Перспективи розвитку___________________________________________________________


Практичний психолог __________________________________________П.І.Б.

(підпис)