microbik.ru
1
Туристична освіта у Львівській області – важливий елемент проекту "Карпатський трамвай"


Олег Немчінов


Хоч організований туризм у своєму сучасному вигляді оформився у кінці ХІХ ст., а справжнього розвитку отримав у другій половині ХХ ст., не слід забувати, що людство має декілька видів діяльності, обумовлені людською природою, цикл яких буде існувати разом з існуванням людини. Це і народження людей, і відпочинок. Людина незалежно від статі, віку та національності відпочивала та буде відпочивати. У кожній історичній формації є елементи, які, так чи інакше, можна віднести до туризму.

Львівщина, яка багата на туристичні та рекреаційні ресурси, потребує великої кількості кваліфікованих працівників туристичної індустрії.

У Радянському Союзі туризм розуміли як мандрівку у вільний час, пов’язану з виїздом за межі місця постійного проживання; один з видів активного відпочинку, що поєднує у собі відновлення виробничих сил людини з оздоровленням, спортивними та культурно-відпочинковими цілями. Тобто підготовка фахівців галузі туризму велась у трьох напрямах:

  • фахівці готельної справи;

  • гіди, екскурсоводи;

  • інструктори.

Відпочинок як задоволення вважався непритаманним для "радянських" людей. Здобуття Україною незалежності поставило перед державою завдання підготовити кваліфікованих працівників туристичної справи нової формації, – людей здатних організувати відпочинок, оздоровлення, задовольнити вимоги клієнта з різним достатком і різними соціальними та культурними потребами.

Туристична індустрія – сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів – потребує фахівців різних спеціальностей початкового, середнього та високого рівня кваліфікації.

Закон України "Про Туризм" у розділі VIII "Кадрове і наукове забезпечення туризму" статті 29 визначив, що "Державний комітет України по туризму разом з Міністерством освіти України формує мережу навчальних закладів різного рівня для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для підприємств туристичної індустрії, бере участь у створенні навчальних планів і програм навчання та контролює якість навчального процесу. Введення туризму в програми навчання молоді є важливим елементом її освіти і виховання".

Для вдалої реалізації проекту "Карпатський трамвай" важливу роль буде відігравати освіта людей, що працюватимуть у туристичній індустрії, обслуговуватимуть туристів. В залежності від місця роботи це мають бути як працівники сфери обслуговування (продавці, кухарі, перукарі, офіціанти, покоївки та інші), так і самі організатори туризму, – менеджери туристичних фірм, фахівці з організації "Зеленого туризму" (власники агроосель), екскурсоводи та інші.

Потрібно врахувати два шляхи підготовки фахівців. Перший – це опора на нові молоді кадри, що потребує певного часу, а ці працівники повинні ще і набути певного досвіду. Другий пов’язаний із організацією перепідготовки кадрів, що дозволить значно покращити ситуацію на ринку праці в регіоні. Різні ділянки проекту потребуватимуть працівників різної кваліфікації, підготовку яких можуть запропонувати навчальні заклади Львівської області.

Початковий рівень кваліфікації, на рівні кваліфікованого працівника, та молодшого спеціаліста покликані забезпечити середньо-спеціальні навчальні заклади – училища та коледжі І-ІІ рівня акредитації (у Львівський області це ПТУ №32 спеціальність "Агент з організації туризму", "Офіціант-бармен" та "Кухар-кондитер", та ПТУ №27).

Середній рівень кваліфікації на рівні бакалавра та спеціаліста покликані забезпечити навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, інститути, університети (Західноукраїнський колегіум, Прикарпатська філія МАУП, ДДПУ ім. Ів. Франка – спеціалізація "Менеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельного господарства та туризму").

Високий рівень кваліфікації, на рівні магістра та кандидата наук покликані забезпечити навчальні заклади – ІV рівня акредитації, які мають власну магістратуру та аспірантуру – інститути, університети та академії (ЛНУ ім. І. Франка).

Для перепідготовки кадрів слід організувати як постійно діючі філії зазначених установ у центрах маршруту "Карпатського трамваю" так і організовувати навчання мешканців регіону у Львові та Дрогобичі.

На нашу думку, важливим є створення механізму "постійної" освіти – тобто організації підвищення кваліфікаційного рівня працівників туристичної індустрії.

Важливим є процес стажування учнів та студентів туристичних спеціальностей на підприємствах галузі, зокрема майбутніх фахівців туристичних фірм на об’єктах громадського харчування та готельного господарства.

Перспективним, на нашу думку є створення спеціалізованого навчального закладу який би забезпечив поетапну підготовку фахівців початкового, середнього та високого рівня кваліфікації. Такий заклад, крім забезпечення сучасними технологіями підготовки фахівців, повинен мати Студентську туристичну фірму та Учбовий готель, які покликані дати студентам досвід роботи у різних галузях туризму, і у свою чергу створить умови для розвитку молодіжного туризму європейського зразку.

Окремим напрямком у проекті "Карпатський трамвай" на нашу думку може стати розвиток молодіжного туризму який припускає використання послуг не дуже високого якісного стандарту, але покликаний створювати атмосферу активного спілкування й відпочинку, що на початку реалізації проекту забезпечити є легше.

Бажаним, на нашу думку, є створення на базі Студентської туристичної фірми, яка би просувала проект "Карпатського трамваю" на ринок, та учбового готелю в одному із пунктів маршруту (можливо на базі гуртожитків) спеціального туристичного закладу (хостелю) для розміщен­ня молоді, що подорожує у вільний від навчання час. Менший рівень комфортності проживання може компенсуватися невисокою оплатою. Отже таке поєднання дасть можливість як готувати потрібних для "Кар­патського трамваю" фахівців так і розвивати туризм у регіоні як такий.