microbik.ru
1 2 ... 6 7УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


3-тя сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 376

від 21.04.2011Про Правила благоустрою м.Львова


З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення міста, утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території міста та її санітарного очищення, керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про планування та забудову території“, “Про дорожній рух“, кодексами України, іншими нормативно-правовими актами і нормативними документами, що регулюють відносини у сфері благоустрою, відповідно до рекомендацій з розроблення правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 31.05.2007 № 32, беручи до уваги пункт 6 рішення виконавчого комітету від 31.07.2009 № 581 “Про порядок видачі дозволів щодо виконання ремонтних робіт на території м.Львова та здійснення контролю за відновленням благоустрою“, міська рада ухвалила:

1. Затвердити Правила благоустрою м.Львова (додаються).

2. Вважати такими, що втратили чинність, ухвали міської ради:

2.1. Від 26.10.2000 № 816 “Про “Правила благоустрою і утримання території м.Львова“.

2.2. Від 10.04.2003 № 332 “Про розгляд протесту прокурора м.Львова від 09.12.2002р. № 934 вих“.

2.3. Від 29.11.2007 № 1367 “Про внесення змін та доповнень у додаток до ухвали міської ради від 26.10.2000р. № 816 “Про Правила благоустрою і утримання території м.Львова“.

2.4. Від 10.07.2008 № 1938 “Про внесення змін та доповнень у додаток до ухвали міської ради від 26.10.2000 № 816 “Про Правила благоустрою і утримання території м.Львова“.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.


Міський голова А.Садовий


Додаток

Затверджено

ухвалою міської ради

від __________№_____


Правила благоустрою м. Львова


ЗМІСТ


1.

Загальні положення

ст.2

2.

Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

ст.7

3.

Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

ст.9

4.

Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території

ст.11

5.

Порядок утримання житлових будинків та прибудинкових територій

ст.14

6.

Освітлення територій і будівель

ст.15

7.

Вимоги до санітарного очищення території

ст.16

8.

Вимоги до утримання доріг та споруд на них

ст.21

9.

Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування (міських лісів, парків, скверів, бульварів, рекреаційних зон тощо)

ст.25

10.

Дотримання тиші у громадських місцях у м. Львові

ст.27

11.

Проведення загальноміських заходів

ст.27

12.

Розміщення та утримання малих архітектурних форм

ст.28

13.

Розміщення та утримання зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних щитів

ст.29

14.

Порядок отримання дозволів на порушення благоустрою, їх призупинення, продовження і закриття

ст.31

15.

Порядок отримання дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земляних робіт у разі виникнення аварії

ст.35

16.

Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні та благоустрою на будівельних майданчиках

ст.39

17.

Порядок паркування автотранспортних засобів у м. Львові

ст.48

18.

Використання, розміщення та будівництво технічних засобів телекомунікацій у м. Львові

ст.48

19.

Здійснення контролю за виконанням Правил

ст.50

20.

Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою території

ст.54

21.

Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою

ст.58

22.

Заключні положення

ст.59

Додаток 1 до Правил

ст.61

Додаток 2 до Правил

ст.62

Додаток 3 до Правил

ст.63

Додаток 4 до Правил

ст.721. Загальні положення


1.1. Правила благоустрою м.Львова (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою м.Львова, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території м.Львова всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, посадовими особами міської ради, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об’єкти благоустрою м.Львова використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з врахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою м.Львова забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законодавством України. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку балансоутримувачами та власниками територій. 1.5. Повноваження Львівської міської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про органи самоорганізації населення“, іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Львівська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. 1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.8. Правила розроблені згідно з чинними нормативно-правовивими актами і нормативними документами, що регулюють відносини у сфері благоустрою, вказаними у додатку № 4.

1.9. Правила містять загальнообов’язкові на території м.Львова норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

1.10. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

автостоянка – обладнане місце для зберігання транспортних засобів, яке знаходиться поза межами червоних ліній та обладнане відповідно до вимог законодавства України;

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством України, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію відповідно до законодавства України;

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

вуличне освітлення та зовнішні електромережі – електротехнічне обладнання, у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка;

відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами, розташованими у зазначених межах;

відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу (ресторану, кафе, бару, їдальні) у теплий період року з 1 квітня по 1 листопада і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;

громадські інспектори – особи, які здійснюють громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

гідротехнічні та протизсувні споруди – штучні та природні водойми, дамби, греблі, берегові укріплення, набережні та підпірні стінки, сходи, парапети, дренажі;

евакуатор – спеціально обладнаний автомобіль, який використовується для переміщення транспортних засобів;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об’єктів благоустрою з врахуванням особливостей їх використання;

зупинка – місце припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог Правил дорожнього руху (надання переваг у русі, виконання вимог регулювання, сигналів світлофора);

користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані у межах червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд;

капітальний ремонт – роботи, спрямовані на підвищення експлуатаційних характеристик, зокрема на підвищення технічних нормативів, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об’єктів і окремих їх частин у межах норм, які відповідають технічній категорії, встановленій для даного об’єкта міського благоустрою;

контейнерний майданчик – це територія з твердим покриттям, з ухилом у бік проїжджої частини, має огорожу з трьох сторін висотою 1,2 – 1,5 м. а також зручний під’їзд для спецавтотранспорту.

Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення твердих побутових відходів;

лінії регулювання забудови (визначені у містобудівній документації) – межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, що виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування заглиблених у грунт фундаментів з розмірами, визначеними діючими нормативними документами;

мала архітектурна форма – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, вуличні телефонні апарати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, інформаційні колони тощо);

об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Відповідно до чинного законодавства України надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки, котра може бути передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного кодексу України;

переміщення транспортних засобів – переміщення транспортних засобів за допомогою евакуаторів з проїжджої частини, вулиць, тротуарів та місць паркування на спеціально обладнаний майданчик;

поточний ремонт – роботи, пов’язані із запобіганням дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів міського благоустрою та з негайною їх ліквідацією;

право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками);

пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, у якій визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджують уповноважені виконавчі органи міської ради;

реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів;

роботи з утримання об’єктів благоустрою – регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та утримання їх у чистоті і порядку;

рухомий (стільниковий) зв’язок – електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного зі споживачів може вільно переміщатися у межах всіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер базової станції стільникового зв’язку;

середній ремонт – роботи, пов’язані з періодичним відновленням шару зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд. При необхідності середній ремонт може містити у собі ліквідацію всіх дрібних пошкоджень покриття проїжджої частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;

самочинне встановлення (малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами) – це встановлення малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами, дозвіл на встановлення яких не видавався або закінчився і не був продовжений у передбачені терміни або був скасований у встановленому порядку;

споруди санітарного очищення та прибирання міст – зливні станції, полігони для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальні станції, громадські туалети;

споруди найпростішого водопостачання – насосні станції біля водойм для поливальних цілей, пожежні водойми, шахтні та механічні колодязі, пункти заправки водою поливально-миючих машин;

стоянка – місце припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з необхідністю виконання вимог Правил дорожнього руху, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу; спеціально обладнаний штраф-майданчик – майданчик, призначений для забезпечення повного зберігання автотранспортних засобів, до яких застосовано примусове переміщення; територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

телекомунікаційні мережі – комплекс технічних засобів телекому-нікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якої природи по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телемережі – телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телекомунікації (електрозв’язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якої природи по радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах;

технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

утримання у належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

червоні лінії – межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, визначених Законами України “Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в України“, “Про рекламу“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про охорону атмосферного повітря“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, “Про планування і забудову територій“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про поховання та похоронну справу“, “Про дорожній рух“, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

1.11. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері:

1.11.1. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

1.11.2. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою міста згідно з цими Правилами є власники, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, які відповідно до вимог законодавства України уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою території міста.

1.12. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил:

1.12.1. Громадяни, громадські організації мають право приймати участь у виконанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.12.2. Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою міста, реагування на факти таких порушень, виявлення порушень стосовно вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, внаслідок порушень існуючого стану благоустрою території міста.

1.13. При внесенні змін до цих Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

Зміни до Правил затверджуються ухвалою міської ради.следующая страница >>