microbik.ru
1


УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
З МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ26 листопада 1992 року в м. Києві відбулися установчі збори Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (надалі УТМРМ або Товариство). 7 вересня 1993р Товариство було зареєстровано як юридична особа Міністерством юстиції України. “УТМРМ об’єднує українських учених, інженерів, наукових працівників та інших громадян України, які вивчають процеси деформування та руйнування матеріалів і збереження цілісності конструкцій”. Іншими словами Товариство є громадською організацією науковців та інженерів України (механіків та матеріалознавців), які працюють над вирішенням проблем забезпечення міцності, надійності і довговічності конструкцій за експлуатаційних умов та запобігання їх руйнуванню, розвитку та розробці нових підходів механіки деформівних твердих тіл, визначенню фізико-механічних властивостей матеріалів та розвитку матеріалознавчих підходів забезпечення конструктивної міцності елементів конструкцій. Важливим аспектом діяльності Товариства є також розроблення методів раціонального проектування, які б давали можливість знизити матеріаломісткість та підвищити технічні характеристики машин, споруд та конструкцій.

Товариство об’єднує науковців та інженерів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів і промислових підприємств, підтримує наукові контакти з іншими спорідненими науковими товариствами України та міжнародними організаціями, зокрема з Європейським товариством з цілісності конструкцій (European Structural Integrity Society - ESIS) і Міжнародним конгресом з руйнування (International Congress on Fracture - ICF), а також Національним комітетом з теоретичної та прикладної механіки України.