microbik.ru
1

Який порядок плати за землю суб'єктами підприємницької діяльності, визнаними банкрутами?


Відповідно до Закону України від 19.09.96 р. N 378/96-ВР ( 378/96-ВР ) «Про плату за землю» (зі змінами та доповненнями) використання землі в Україні є платним. Платниками плати за землю є власники землі і землекористувачі, в тому числі орендарі.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди. Розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів (статті 4 та 5 вищезазначеного Закону).

Обчислення земельного податку юридичними особами провадиться самостійно, станом на 1 січня, та щороку до 1 лютого подаються розрахунки до відповідного органу державної податкової служби (статті 13 і 14 Закону України N 378/96-ВР).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Документом податкової звітності з земельного податку є розрахунок, затверджений наказом ДПА України від 14.01.98 р. N 18 ( z0046-98 ) та зареєстрований у Мін'юсті України 22.01.98 р. за N 46/2486.

Згідно із Земельним кодексом України припинення права користування земельною ділянкою чи її частиною здійснюється у разі припинення діяльності підприємства, установи, організації, селянського (фермерського) господарства.

Однією з умов припинення діяльності підприємства, установи, організації є прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, з дня прийняття якої відповідно до Закону України від 30.06.99 р. N 784-ХІV ( 784-14 ) «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями):

підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу виготовлення продукції у разі можливості її продажу;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій з усіх видів заборгованості банкрута.

Згідно зі ст. 25 вищезазначеного Закону з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Проте до повноважень ліквідатора та членів ліквідаційної комісії не входять обов'язки щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, затвердженої наказом ГДПІ України від 12.05.94 р. N 37 ( z0114-94 ) (у редакції наказу ДПА України від 02.04.99 р. N 174 ( z0304-99 ) та зареєстрованої у Мін'юсті України 13.05.99 р. за N 304/3597, рішення (ухвала, постанова) суду, арбітражного суду є документом, на підставі якого в органах державної податкової служби провадиться облік платежів до бюджету.

На зазначеному документі проставляються відмітка про реєстрацію в органі державної податкової служби, віза керівника (заступника керівника) «До обліку» та відмітка інспектора відділу обліку про проведення відповідних операцій в особових рахунках платників датою прийняття постанови арбітражного суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи наведене та з метою забезпечення правильності обліку земельного податку за суб'єктами підприємницької діяльності, які за встановленим порядком відповідно до постанови арбітражного суду визнані банкрутами, і недопущення зростання заборгованості, ДПА України зазначає, що нарахування земельного податку в особових рахунках таких платників податку припиняється датою прийняття постанови арбітражного суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.


Напечатано:

«Бухгалтерская газета»,

N 9 - 10, 13 марта 2000 г.