microbik.ru
1 2 ... 38 39

Річний звіт 2011р. АТ «БАНК «ТАВРИКА»Загальна інформація про діяльність АТ “БАНК “ТАВРИКА” у 2011 році


Найменування банку

Публічне акціонерне товариство “БАНК “ТАВРИКА”

Місцезнаходження банку

Україна 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94

Організаційно-правова форма банку

Публічне акціонерне товариство

Звітна дата за звітний період

На 31 грудня 2011 року ( на кінець дня ),

звітний період –2011рік

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру

Валюта звітності - національна валюта - гривня,одиниці виміру - тис. грн.


Орган управління, у віданні якого перебуває банк (назву його материнської компанії)

Органами управління Банку є загальні збори акціонерів, Наглядова рада Банку, Правління Банку.

Станом на звітну дату Банк не входить до складу консолідованої групи та не є материнським банком.
Організаційна структура Банку

Організаційна структура банку, що діяла на звітну дату наведена у Додатку №1 до річного фінансового звіту АТ “БАНК”ТАВРИКА” за 2011рік.

Структурні одиниці й підрозділи, що входять до системи банку і забезпечують його діяльність станом на 31.12.2011 року:

Головний Банк, м. Київ:

Відділення № 8, № 12, № 17, № 18, №19, № 20, № 40 – м. Київ;

Відділення № 6 – м. Чернігів;

Відділення № 7 – м. Житомир;

Відділення № 9 – м. Рівне;

Відділення № 15 – м. Чернівці;

Відділення № 16 – м. Миколаїв;

Відділення № 22 – м. Запоріжжя;

Відділення № 23 – м. Ужгород;

Відділення № 24 – м. Хмельницький;

Відділення № 25 – м. Сєверодонецьк;

Відділення № 26 – м. Черкаси;

Відділення № 27 – м. Кіровоград;

Відділення № 28 – м. Львів;

Відділення № 29 – м. Тернопіль;

Відділення № 30 – м. Івано-Франківськ;

Відділення № 31 – м. Суми;

Відділення № 32 – м. Вінниця;

Відділення № 33 – м. Херсон;

Відділення № 34 – м. Луцьк;

Відділення № 35 – м. Одеса;

Відділення № 36 – м. Дніпропетровськ;

Відділення № 37 – м. Донецьк;

Відділення № 39 – м. Полтава;

Відділення № 41, № 1, № 2, № 3, № 11; № 14; №43 – м. Севастополь;

Відділення № 5 – м. Ялта;

Відділення № 13 – м. Сімферополь;

Відділення № 44 – м. Евпаторія;

Відділення № 42 - Харківське регіональне управління:

Відділення № 10, № 21 – м. Харків;
Види діяльності, які здійснює та/або має право здійснювати банк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “ТАВРИКА” на підставі Банківської ліцензії виданої Національним банком України №167 від 19.10.2011р. надає наступні банківські послуги:

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

На підставі отриманої Банківської ліцензії №167 від 19.10.2011р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “ТАВРИКА”, крім вказаних вище банківських послуг, має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги визначені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також здійснювати діяльність щодо:

1) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

2) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

4) лізинг;

5) інвестицій;

6) випуску власних цінних паперів;

7) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

8) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

9) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

На підставі Генеральної ліцензії виданої Національним банком України №167 від 19.10.2011р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “ТАВРИКА” має право здійснювати наступні операції в іноземних валютах:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

 • торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

 • торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

 • валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

В 2012 році банк не планує розширення діючої ліцензії на здійснення банківських операцій, проте метою банку є збільшення кількості клієнтів та збільшення обсягу операцій по їх обслуговуванню.
Стратегічна мета банку
Стратегічною метою діяльності банку на наступні роки є переорієнтація Банку на чітке позиціювання бренду «ТАВРИКА» на ринку активних та пасивних операцій, розширення географічної присутності, збільшення кількості послуг, якими користується один клієнт (cross-selling), збільшення частки ринку за продуктами та збільшення його вартості як фінансової установи шляхом нарощування ресурсної бази, власного капіталу, підвищення рівня доходів і зниження ризикованості операцій.
Спеціалізація банку
Згідно ст.4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, Публічне акціонерне товариство “БАНК “ТАВРИКА” є універсальним Банком.
Характеристика банківської діяльності
Крім підприємств малого і середнього бізнесу у Банку і його відділеннях обслуговуються великі промислові і торговельні підприємства:

Суб’єкти господарювання: ПАТ “Київський ювелірний завод”, ДП УМТЗ ВАТ “Трест Південзахідтрансбуд”, ТОВ “Граніт ЛТД”, ПАТ СНВО “Імпульс”, ТОВ “Укрінтерпошив”, ТОВ “Українські ювеліри”, ТОВ “Укрінтерзв'язок”, ПАТ "НВК"КЗА ІМ.Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО", ДП КИЇВСЬКА ОФСЕТНА ФАБРИКА, АТ «ХК «Укрспецтехніка», ТОВ «Стіларм» та інші.
Станом на 31 грудня 2011р. (на кінець дня) основними джерелами ресурсів банку виступають власний капітал 371 419 тис.грн., кошти клієнтів 2 406 905 тис.грн. і кошти банків 1 266 431 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2011р. (на кінець дня) у складі активів переважають кредити та заборгованість клієнтів у сумі 3 169 233 тис.грн. і кошти в інших банках на суму 1 062 861 тис.грн.

Основною статтею доходів АТ “БАНК “ТАВРИКА” в 2011 році являються процентні доходи, що складають 94% від загальної суми доходів, отриманих в звітному році.

Значну частину в загальному обсязі витрат становлять процентні витрати за коштами, залученими від клієнтів банку, що складають 85% витрат банку.

Збільшення об’єму процентних доходів та процентних витрат отримано за рахунок збільшеня об’ємів кредитування та об’ємів залучених ресурсів в порівнянні з 2010 роком.
Опис кожного сегмента контрагентів

Серед сегментів контрагентів Банку можна виділити наступні:

 • банківські установи;

 • суб’єкти господарювання;

 • фізичні особи;

 • інші.


З перерахованих вище сегментів основними контрагентами є:

1. Банківські установи: ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», ПАТ «КБ Хрещатик», ПАТ «Інтеграл Банк», ПАТ «БТА Банк», АТ «КБ «СОЮЗ», ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Промінвестбанк» та інші.

2. Суб’єкти господарювання: ПАТ “Київський ювелірний завод”, ДП УМТЗ ПАТ “Трест Південзахідтрансбуд”, ТОВ “Граніт ЛТД”, ПАТ СНВО “Імпульс”, ТОВ “Укрінтерпошив”, ТОВ “Українські ювеліри”, ТОВ “Укрінтерзв'язок”, ПАТ "НВК"КЗА ІМ.Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО", ДП КИЇВСЬКА ОФСЕТНА ФАБРИКА, АТ «ХК «Укрспецтехніка», ТОВ «Стіларм» та інші.

3. У звітному році Банком залучено кошти на умовах субординованого боргу:

 • на підставі договору №2 від 10.03.2011р., укладеного із компанією «WINTEN TRADING LIMITED» терміном на 5 років в сумі 1 000 000 доларів США під відсоткову ставку 8,75% Дозвіл на врахування зазначених коштів до капіталу Банку, був наданий Національним банком України 08.04.2011 року, Рішення №147.

 • на підставі договору №3 від 10.05.2011р., укладеного із компанією «WINTEN TRADING LIMITED» терміном на 5 років в сумі 1 500 000 доларів США під відсоткову ставку 8,7% Дозвіл на врахування зазначених коштів до капіталу Банку, був наданий Національним банком України 02.06.2011 року, Рішення №294.

 • на підставі договору №4 від 16.12.2011р., укладеного із компанією «WINTEN TRADING LIMITED» терміном на 10 років в сумі 5 000 000 доларів США під відсоткову ставку 8,0% Дозвіл на врахування зазначених коштів до капіталу Банку, був наданий Національним банком України 20.01.2012 року, Рішення № 24.

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банку.
Протягом звітного 2011 року процедури пов`язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділенням, перетворенням Банку не проводилися.
Управління ризиками (операційним, валютним, процентним, ринковим, ліквідності та кредитним)
В АТ “БАНК “ТАВРИКА” створений постійно діючий підрозділ з питань аналізу та управління ризиками – «Управління ризиками та планування», що відповідає за встановлення лімітів щодо окремих операцій, лімітів ризиків контр партнерів, країн контр партнерів, структури балансу відповідно до рішень Правління з питань політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності банку.
Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиками банком створені наступні постійно діючі Комітети:
1) кредитний комітет, який оцінює якість процентних активів банку та стан формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;

2) комітет з питань управління активами та пасивами, який розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, питання встановлення лімітів за окремими операціями банку, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають;

3) тарифний комітет, який аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів та операційних витрат банку.

Управління ризиками є основою банківського бізнесу і суттєвою складовою банківських операцій. Основними ризиками, притаманними операційній діяльності банку, є ризики, пов’язані з наданням кредитів, ліквідністю та ринковими коливаннями процентних ставок та валютних курсів, а також операційні ризики. Нижче описуються принципи, які застосовуються банком для управління зазначеними ризиками.

Кредитний ризик

Банк знаходиться під впливом кредитного ризику, який є таким ризиком, коли боржник не в змозі повернути суми кредиту в повному обсязі в зазначений терміни. Банк контролює рівень кредитного ризику, який він приймає, встановлюючи ліміти відносно суми взятого ризику, пов’язаного з окремим позичальником або ж групою позичальників чи сегментами галузі. Наглядова Рада банку визначає політику управління кредитним ризиком, а також затверджує надання кредитів, що перевищують 1% від суми статутного капіталу банку. КУАП встановлює та Правління банку затверджує ліміти кредитного ризику окремо по позичальниках і продуктах. Оцінка та моніторинг кредитного ризику здійснюється регулярно Управління ризиками та планування на підставі Положення про управління кредитним ризиком в АТ “БАНК “ТАВРИКА”.

Організація кредитної діяльності в Банку спрямована на формування кредитного портфеля з мінімальним кредитним ризиком, тобто мінімальним рівнем простроченого боргу та неповернень кредитних продуктів клієнтами. Для цього:

 • Банк підтримує виконання нормативів ризику, встановлених НБУ (максимальний розмір ризику на одного боржника, норматив “великих” кредитних ризиків, нормативи ризику по інсайдерах т. ін.);

 • Банком встановлені ліміти кредитування на рівні окремих продуктів, наданих позичальникам: клієнтів; груп клієнтів і т. д. Здійснюється оцінка кредитоспроможності позичальників і її регулярний моніторинг, проводиться ранжування кредитних продуктів за ступенем ризику з наступним формуванням резерву для покриття можливих збитків.

 • політика Банку щодо прийняття застави в забезпечення за кредитами передбачає використання жорстких стандартів оцінки ліквідності заставного майна.

Кредитний ризик оцінюється:

 • при видачі кредитних продуктів корпоративним клієнтам та фізичним особам,

 • при здійсненні операцій на міжбанківському ринку,

 • при укладанні договорів на ринку цінних паперів (оцінюються контрагенти – інвестиційні фонди, брокерські компанії),

 • при оцінці надійності страхових компаній, що здійснюють страхування застав, прийнятих банком по кредитах.

Сумарний обсяг позик, які надаються будь-якому одному позичальнику, включаючи банки, обмежується лімітами, які встановлюються Комітетом з питань управління активами та пасивами.

Банк проводить політику страхування кредитного ризику через диверсифікацію цього ризику між іншими агентами ринку, а саме: через страхові компанії, з якими укладаються угоди зі страхування об’єктів застави та банківських втрат.
Протягом 2011 року Банк не допускав порушення встановлених нормативів кредитного ризику, значення нормативів по кварталам протягом року та на звітну дату наведено в таблиці:


Нормативи

на 01.01.11

на 01.04.11

на 01.07.11

на 01.10.11

на 01.01.12

Н7 (не більше 25%)

21.91%

23,36%

22,59%

22,27%

23,4%

Н8

(не більше 800%)

654,48%

707,09%

695,78%

781,92%

747,42%

Н9

(не більше 5%)

0,91%

0,91%

0,0%

0,0%

0,0%

Н10

(не більше 30%)

1,35%

1,29%

0,0%

0,0%

0,0%следующая страница >>