microbik.ru
1


Методичний кабінет Новокаховської гімназії

Керівник проекту:

Сазонова Л.Г. заст.

директора з НВР
Учасники проекту:

Вчителі початкових

класів гімназії


Нова Каховка

2010р.

Сазонова Л.Г. Здоров'язберігаючі технології – інноваційний крок в освіті / На допомогу вчителю початкових класів - Нова Каховка: гімназія ,2010. 20 с.

Рецензент:

Рудік О.В. – методист Новокаховського ММК

Відповідальний за випуск :

Нікуліна Т.О. – психолог гімназії

Методичні рекомендації вчителям початкових класів

Затверджено на засіданні науково – методичної ради (протокол № 2 від 04.01. 2010 р.)
Сьогодні в школі гостро стоїть проблема збереження здоров'я учнів, і тому в традиційній системі освіти виділяють здоров'язберігаючі технології, які належать до групи педагогічних, що посилюють соціально - виховну функцію освітньої установи. • здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

 • оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

 • технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загальнонавчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;

 • виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

 • Створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості;
 • Позитивна динаміка емоційного стану школярів;
 • Підвищення фізичного рівня, психічного і духовного здоров’я учнів;
 • Зникає проблема навчальної дисципліни і виникає розкріпачення вчителя, відкривається простір для його педагогічної творчості;
 • Формування у дітей навичок саморегуляції, ціннісного ставлення до здоров’я;
 • Зниження показників захворюваності серед учнів і вчителів;
 • Покращення психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективі;
 • Підвищення опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища;
 • Зміна соціального менталітету батьків;
 • Оптимізація рухового режиму.


 • Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання, оптимального світлового і теплового режиму в кабінетах.

 • Забезпечення оперативного, прямого і зворотнього зв'язку.

 • Врахування індивідуальних особливостей учнів.

 • Оптимальний режим праці.

 • Забезпечення чинника фіксації зору.

 • Обґрунтованість методів навчання

 • Зміна навчальної діяльності, режимів робіт.

 • Психологічний клімат.

 • Наявність емоційних розрядок.

 • Розумне поєднання різноманітних видів діяльності.

 • Забезпечення мотивації діяльності учня.

 • Співпраця.

 • Диференційований підхід.

 • Режим змінюючих позицій.

 • Правильна організація активного відпочинку дітей(здоров'язберігаючі хвилинки).

 • Пошук необхідної інформації на великій відстані.

 • Валеологічна спрямованість.

 • Темп і особливості закінчення уроку.

 • Дотримування норм домашніх завдань.

АРОМАТЕРАПИЯ В ШКОЛЕ

Мягкость и физиологичность воздействия ароматических эфирных масел обусловили их активное применение в школьной практике.

Их антисептические свойства необходимы для дезинфекции помещения. Эфирные масла активно противостоят возбудителям инфекций, стимулируют иммунитет. Эфирные масла благотворно действуют на психоэмоциональную сферу.

Можно подобрать эфирные масла, активизирующие внимание, расслабляющие, способные снять утомление. Эфирные масла не вызывают разбалансировку физиологических процессов, не имеют негативного побочного влияния, не вызывают привыкания.

Рекомендации по применению ароматических эфирных масел в школе

Если вы решили применять ароматические эфирные масла в своем классе, сообщите о своем намерении родителям учащихся на родительском собрании. Важно иметь их согласие. Привлеките медицинский персонал школы для проведения родительского собрания пусть врач или медсестра коротко расскажет о пользе и достоинствах ароматерапии.

Перед началом применения ароматических эфирных масел необходимо убедиться, что ни у одного ребенка нет непереносимости эфирного масла.

Накапайте на бумажную или льняную салфетку 1 каплю ароматического эфирного масла и дайте каждому ребенку вдохнуть запах. Использовать данное ароматическое масло можно только в том случае, если запах приятен для всех детей (без исключения!).

Ароматизацию воздуха следует проводить только после проветривания помещения. Для ароматизации воздуха не обязательно использовать аромалампу, открытое пламя свечи пожароопасно. Можно просто накапать эфирное масло в емкость (стакан, блюдце) с горячей, но не кипящей водой. Ароматизацию помещения желательно сначала провести только на перемене или до начала уроков. Проводя ароматизацию впервые, используйте меньшие, чем обычно рекомендуемые, дозы (например, 1 капля ароматического эфирного масла на 5 кв. метров площади). Далее при положительном эффекте применяйте такой метод и на уроке.

Абсолютно все ароматические эфирные масла являются антисептиками. Поэтому особо актуальным становится применение ароматических эфирных масел для профилактики респираторных инфекций, всплеск которых обычно наблюдается в осенне-зимний период, когда мы испытываем сезонный дефицит естественного фона ароматических веществ в воздухе.

Приведенный ниже перечень ароматических эфирных масел вполне подойдет для борьбы с возбудителями инфекционных заболеваний с помощью выпаривания. Кроме способности быть антисептиками, ароматические эфирные масла обладают и другими свойствами.

Лимон повышает работоспособность, снижает сонливость, вызванную перенапряжением, благоприятно влияет на органы зрения. Розмарин повышает концентрацию внимания, улучшает память, стимулирует мозговое кровообращение, укрепляет нервную систему и сердце (улучшает коронарное кровообращение).

Лаванда снижает чувство страха, устраняет нервное возбуждение, расслабляет (делает сон более глубоким и спокойным).

Апельсин помогает при депрессии, повышает концентрацию внимания, снимает состояние страха, неуверенности, нервного напряжения.

Если ароматическое эфирное масло нельзя применить для всего детского коллектива, рекомендуйте родителям индивидуально применять его для детей с помощью аромамедальона, нанесения капли ароматического эфирного масла на носовой платок или лацкан пиджака, а в домашних условиях - в виде полосканий и ингаляций.

Ванна с лавандовым маслом перед сном устранит нервное возбуждение, расслабит, сделает сон более глубоким, а утром облегчит процесс просыпания. Ребенок будет чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Современная ароматерапия - это профилактический и оздоровительный способ поддержания хорошей психоэмоциональной и физической формы, терапия, позволяющая не допустить развитие недугов.

Среди методов поддержания здоровья на сегодня можно выделить жесткие (например, прием химического болеутоляющего препарата) и мягкие, физиологичные, естественные. К последним можно отнести фитотерапию, гомеопатию, релаксационные методики работы с телом, с дыханием. Мягкой, естественной методикой является и ароматерапия.

В основе ароматерапии лежит принцип воздействия на человека натуральных эфирных масел (многокомпонентных органических соединений), выделяемых из растений.

Ароматерапия позволяет добиться равновесия, т.е. сбалансированности всех систем организма, позволяет ослабить и устранить конкретные симптомы того или иного заболевания. Сам организм человека имеет огромные потенциальные возможности борьбы с заболеваниями и вредными воздействиями окружающей среды. Ароматерапия позволяет высвободить невостребованные ресурсы собственных сил. На сегодня ароматерапевты разработали методики лечения почти всех заболеваний, за исключением тех, которые требуют хирургического вмешательства.


КАБИНЕТЫ И КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ

Прежде всего следует обеспечить надлежащую уборку рабочего помещения. Для мытья полов и мебели рекомендуется добавить в воду 2-3 капли лавандового или лимонного масла, этим будет достигнута дезинфекция воздуха. Во второй половине дня, для борьбы с усталостью пользуйтесь следующей смесью эфирных масел (2-3 капли на 5 кв. м помещения): лимона, сосны, гвоздики, мандарина в соотношении 4:2:1:1 или гвоздики, бергамота, сосны, лимона в соотношении 1:2:2:1, или лимона, мяты, кориандра, розмарина в соотношении 2:2:1:1. Если в течение рабочего дня у вас появилась тяжесть и боль в голове - растирайте виски и глубоко вдыхайте аромат герани и лимона или розы и лимона, взятых в равных пропорциях.

Пальчиковая гимнастика.

***

1. Мы перчаточки снимаем и на точки нажимаем.

Развиваем память, слух, логику, мышление

И тогда у всех вокруг будет настроение.

Катился ёжик по дорожке

По левой ладошке, по правой ладошке.

Покололи пальчики, девочки и мальчики?

Колечко надеваем, пальчик украшаем

1, 2, 3, 4, 5 весело играть, здоровью помогать.
***

Идут четыре брата

На встречу старшему.

- Здравствуй, Большак! – говорят.

- Здравствуй, Васька – указка,

Мишка – Серёдка,

Гришка – Сиротка,

Да, Крошка – Тимошка.Качества, помогающие избежать

профессионального выгорания учителей

Во-первых:

• хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни).

• высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях.
Во-вторых:

• опыт успешного преодоления профессионального стресса;

• способность конструктивно меняться в напряженных условиях;

• высокая мобильность;

• открытость;

• общительность;

• самостоятельность;

• стремление опираться на собственные силы.

В-третьих:

• способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности — как в отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще.

БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ

I. Способы, связанные с управлением дыханием

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность.

Способ1. Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и сосредоточьте внимание на дыхании.

На счет 1–2–3–4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна);

— на следующие четыре счета проводится задержка дыхания;

— затем плавный выдох на счет 1–2–3–4–5–6;

— снова задержка перед следующим вдохом на счет 1–2–3–4.

Уже через 3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно спокойней и уравновешенней.

Способ 2. Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см висит пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась.

Способ 3 . Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный выдох:

— глубоко выдохните;

— задержите дыхание так долго, как сможете;

— сделайте несколько глубоких вдохов;

— снова задержите дыхание.

II. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро восстановить силы.

Способ 4. Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела.

— Сядьте удобно, если есть возможность — закройте глаза;

— дышите глубоко и медленно;

— пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот);

— постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это на вдохе;

— прочувствуйте это напряжение;

— резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе;

— сделайте так несколько раз.

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести.

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гримасы — удивления, радости и пр.).

Способ 5. В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие правила:

1) осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по контрасту с перенапряжением;

2) каждое упражнение состоит из трех фаз: «напрячь—прочувствовать—расслабить»;

3) напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох.

Можно работать со следующими группами мышц:

— лица (лоб, веки, губы, зубы);

— затылка, плеч;

— грудной клетки;

— бедер и живота;

— кистей рук;

— нижней части ног.

Примечание. Чтобы научиться расслаблять мышцы, надо их иметь, поэтому ежедневные физические нагрузки повышают эффективность упражнений на расслабление мышц.

Способ 6. Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных ритмичных движений:

— движения большими пальцами рук в «полузамке»;

— перебирание бусинок на ваших бусах;

— перебирание четок;

— пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, а на пять шагов выдох.

III. Способы, связанные с воздействием слова

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, идет непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма.

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, с позитивной направленностью (без частицы «не»).

Способ 7. Самоприказы

Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определенным образом, но испытываете трудности с выполнением.

«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться на провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики и правила работы с клиентами.

Сформулируйте самоприказ.

Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, повторите его вслух.

Способ 8. Самопрограммирование

Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих успехах в аналогичных обстоятельствах. Прошлые успехи говорят человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах.

— Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями.

— Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно использовать слова «именно сегодня»:

«Именно сегодня у меня все получится»;

«Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»;

«Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»;

«Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, показывать образец выдержки и самообладания».

— Мысленно повторите его несколько раз.

Способ 9. Самоодобрение (самопоощрение)

Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со стороны. Особенно в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок — это одна из причин увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самому.

— В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря:

«Молодец! Умница! «Здорово получилось!»

— Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 раз.

IV. Способы, связанные с использованием образов

Использование образов связано с активным воздействием на центральную нервную систему чувств и представлений. Множество наших позитивных ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить воспоминания и образы, с ними связанные, то можно пережить их вновь и даже усилить. И если словом мы воздействуем в основном на сознание, то образы, воображение открывают нам доступ к мощным подсознательным резервам психики.

Способ 10 . Чтобы использовать образы для саморегуляции:

— Специально запоминайте ситуации, события, в которых вы чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно, — это ваши ресурсные ситуации.

— Делайте это в трех основных модальностях, присущих человеку. Для этого запоминайте:

1) зрительные образы события (что вы видите — облака, цветы, лес);

2) слуховые образы (какие звуки вы слышите — пение птиц, журчание ручья, шум дождя, музыка);

3) ощущения в теле (что вы чувствуете — тепло солнечных лучей на своем лице, брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники).

— При ощущении напряженности, усталости:

1) сядьте удобно, по возможности закрыв глаза;

2) дышите медленно и глубоко;

3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;

4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зрительные, слуховые и телесные ощущения;

5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут;

6) откройте глаза и вернитесь к работе.

Не секрет, що від здоров'я вчителя залежить якість навчального процесу, психологічний комфорт учня в класі та здоров'я дітей. Хворий учитель навантажує негативною енергією дітей. Тому всім вчителям ми від щирого серця бажаємо щастя, здоров’я, радощів, сили, творчої наснаги, мужності та терпіння.


* * *

Душа дитини – жовтий соняшник,

До сонця тягнеться щомить,

Та на душі тоді лиш сонячно,

Коли нічого не болить,

Коли дитина загартована,

Здорова й сильна, не сумна,

Тоді наука їй – як золото,

А світ - як казка чарівна.

Плекаймо, вчителі, той соняшник,

Нехай здоровим він зроста,

Обличчям тягнеться до сонечка,

Корінням – вглиб землі вроста.

Самохіна М.В.