microbik.ru
1 2 ... 6 7

КУРСОВА РОБОТА


по дисципліні «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

на тему:

«Кооперування й економічна доцільність
розвитку кооперованих зв'язків»
ЗМІСТ

КУРСОВА РОБОТА 1

ВВЕДЕННЯ 3

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КООПЕРУВАННЯ Й
РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 5


1.1 Сутність спеціалізації й кооперування 5

1.2 Основні форми, показники спеціалізації й кооперування 8

1.3 Організаційні основи спеціалізації й кооперації 11

1.4 Планування спеціалізації й кооперування 17

2 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ Й
ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 20


2.1 Ефективність і сфера інтересів підприємства 20

2.2 Економічна ефективність спеціалізації й кооперування 24

ВИСНОВКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ 29

ЛІТЕРАТУРА 31


ВВЕДЕННЯКурсова робота на тему: «Кооперування й економічна доцільність розвитку кооперованих зв'язків» обрана мною не випадково, тому як, є актуальним питанням для економіки будь-якої країни, у тому числі й нашої.

Ми адже не часто замислюємося про такі важливі економічні прийоми як спеціалізація й кооперування граючу важливу роль для економічної ефективності підприємства й економіки в цілому. На мій погляд, дарма, тому що спеціалізація виробництва це процес концентрації виробництва продукції, що володіє високим ступенем виробничої спільності до мінімально припустимого або оптимального розмірів. Спеціалізація виробництва розвивається в тому випадку, якщо до того з'являється об'єктивна необхідність, коли стає економічно доцільним застосовувати високопродуктивну техніку, прогресивну технологію й організацію виробництва. Отже, спеціалізація супроводжується концентрацією виробництва продукції, що володіє високим ступенем спільності виробництва.

Спеціалізація підприємства і його окремих виробничих підрозділів означає зосередження їхньої діяльності на випуску певної продукції або виконанні окремих видів робіт.

Науково-технічний прогрес веде до концентрації в одному продукті витрат праці працівників все більшої кількості спеціалізованих галузей, що ускладнює виробничі зв'язки й викликає розвиток кооперування.
Під кооперуванням розуміються планово-планово-організовані виробничі зв'язки між підприємствами, що спільно виготовляють який-небудь вид продукції. Будучи слідством розвитку спеціалізації, виробниче кооперування характеризується відносною сталістю й стабільністю зв'язків, строгим дотриманням технічних умов підприємств-суміжників.

У курсовій роботі розкриваються такі питання як: сутність, поняття, форми спеціалізації й кооперування, економічна ефективність цих явищ. Наведено приклади, що дають можливість побачити й зрозуміти важливість і необхідність цих явищ, а також розглянуті й інші немаловажні сторони даного питання.

В українській економіці при плановому господарстві був досягнутий високий рівень спеціалізації й кооперування виробництва. Однак затяжна економічна криза й тривалий спад промислового виробництва на фоні форсованого процесу приватизації привели до розпаду устояних міжрегіональних і міжгалузевих зв'язків у промисловості. Сформована ситуація привела до дефіциту продукції, виробництво якої було зосереджено на вузькоспеціалізованих підприємствах, що виявилися після розпаду єдиної економічної системи СРСР, багато підприємств, що втратилися, з одного боку, поставок комплектуючих виробів і напівфабрикатів з Росії й інших країн СНД, і з іншого боку - складальні підприємства, що втратили великі, України, що виступали як замовникі.

Тому можна сказати, що на даному етапі економіка України переживає перехід до ринкових відносин і питання про спеціалізацію й кооперування коштує досить гостро (тому що все, що «зруйнували» тепер потрібно відновлювати, а це не легко...). І на мій погляд, варто розглянути докладно поняття спеціалізації й кооперування.

Оптимальний рівень спеціалізації й кооперування виробництва є потужним чинником розвитку виробництва й підвищення його ефективності. Будь-яке відхилення від оптимуму – втрата для національної економіки.


следующая страница >>