microbik.ru
1 2 3 4УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”

НОТНА-НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА


БЮЛЕТЭНЬ НОВЫХ ПАСТУПЛЕННЯЎ

за чацвёрты квартал 2012г.

Бюлетэнь новых паступленняў iнфармуе чытачоў аб новых кнiгах і нотных выданнях, якiя паступiлi ў Нотна-навуковую бібліятэку УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”.

Размяшчэнне матэрыялу — тэматычнае, унутры раздзела — па алфавiту. З правага боку апiсання дакумента ўказваецца сiгла адзела -фондатрымальніка і колькасць экзэмпляраў, якія захоўваюцца.
Расшыфроўка сiгл:
АБ — абанемент

Ан2,Ан1 — ансамблевая літаратура (корпус 2)

Вх — вакальна-харавы

ОФ — аддзел фартэп’яна

Чз — чытальная зала

Нз — зала для навуковай працы і рэдкай кнігі

Ф1 — філіял (інтэрнат)

Кх1 — кнігасховішча кніг

КхНз — кнігасховішча навуковай залы

Кхн — кнігасховішча нот


32 РАДЫЁЭЛЕКТРОНIКА


 1. World Wide Web - Стратегия эффективного поиска : спр. для библиотек / науч. ред. Е.Д.Жабко. – СПб.: РНБ, 2001. – 206 с. – ISBN 5-8192-0097-7 Рус.

Чз - 1

 1. Дубровский,Д.Ю. Компьютер для музыкантов-любителей и профессионалов. –М. : Триумф,1999 Т.1 Рус.

Чз - 1

60 СТАТЫСТЫКА.


 1. Беларусь и страны мира / Мин-во стат. и анализа РБ. – Мн.: [Инф.-аналит. центр при Адм. Президента РБ], 2008. – 143 c. Рус.

Чз - 1

63 ГIСТОРЫЯ. ГIСТАРЫЧНЫЯ НАВУКI


 1. Белорусский сборник : статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии / РНБ; СПб. ассоциация белорусистов. – СПб.: РНБ, 2002. – 311 с. – ISBN 5-8192-0140-Х Рус.

Нз - 1

 1. Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV-XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі : да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: мат-лы Міжнар. навук. канф. (Гродна, 8-9 ліп. 2010г.) / Нац. акад. навук Беларусі ; Гродзенскі дзярж. ун-т ім. Я.Купалы. – Мн.: Беларуская навука, 2011. – 222 с. – ISBN 978-985-08-1269-8 Бел.

Чз - 1

 1. Карский,А.Ф. Белорусы : в 3 т. / гл. ред. Г.П.Пашков. –Минск : БелЭн, 2006. Т.2, кн.2 : Язык белорусского народа Бел.

Чз - 1

 1. Карский,Е.Ф. Белорусы : в 3 т. / гл. ред. Г.П.Пашков. –Минск: БелЭн, 2007. Т.3, кн.2 : Очерки словесности белорусского племени Бел.

Чз - 1

 1. Мігун,Дз.А. Гісторыя Беларусі : тэставыя заданні для паступаючых у ВНУ / І.І.Янушэвіч. – Мн.: Новое знане, 2005. – 126 с. – ISBN 985-475-125-2 Бел.

Ф1 - 1

 1. Новейшая история (1991-2006 гг.): государство, общество, личность : мат-лы науч.-теоретич. конф. (Минск, 29 сент. 2006 г.) / Нац. акад. наук Беларуси. – Мн.: Белорусская наука, 2006. – 702 с. – ISBN 985-08-0756-3 Рус.*Бел.

Чз - 1

 1. Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений на современном этапе : сб. науч. трудов : по мат. Межд. науч.-практ. конф. 18-19 дек. 2006 года / под ред. О.Г.Романовского, В.Н.Ганичева. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. – 503 с. – ISBN 978-966-384-062-8 Рус.*Укр.

Ф1 - 1

 1. Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. трудов : по мат. IV Межд. науч.-практ. конф.9-11 дек. 2009г. / под ред. А.Г. Романовского, Ю.И. Панфилова. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2010. – 391 с. – ISBN 978-966-593-826-2

Ф1 - 1

 1. Утехин,И. Очерки коммунального быта / отв. ред. А.С.Архипова. – М.: ОГИ, 2004. – 277, [3] с. – ISBN 5-94282-128-3 Рус.

Ф1 - 1


следующая страница >>