microbik.ru
1 2 ... 10 11


Укладач: Г.Ю. Андрєєва

Назв: 50


1.

408/А
О-64


Організація виробництва та агробізнесу [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс.

Вип. 1. Економіка та організація аграрного сервісу ;

Вип. 2. Бізнес – планування ;

Вип. 3. Економіка і організація енергетичних служб ; Вип. 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини ; Вип. 5. Економічні розрахунки в інженерній діяльності ; Вип. 6. Енергетика сільськогосподарського виробництва Вип. 7. Організація виробництва ;

Вип. 8. Організаційне проектування підприємства ;

Вип. 9. Економіка і організація енергетичних підприємств та підрозділів у сільськогосподарському виробництві ;

Вип. 10. Організація та планування виробництв управління підприємств ;

Вип. 11. Організація управління в екологічній діяльності Вип. 12. Основи підприємництва ;

Вип. 13. Основи професійної етики та етикету ;

Вип. 14. Потенціал і розвиток підприємства ;

Вип. 15. Управління потенціалом підприємства ;

Вип. 16. Організація управління екологічною діяльністю / ТДАТУ, кафедра "Організація виробництва та агробізнесу". - Електрон. текстові дані (18 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : Самостійна робота ; Розрахунково-пояснювальна записка ; Методичні вказівки для самостійної роботи / розроб. О. В. Кравець. Практичні заняття ; Конспекти лекцій ; Практична робота ; Методичні вказівки для виконання самостійних та практичних робіт ; Модулі ; Робочі програми ; Комплексна контрольна робота ; Білети ; Завдання для проведення семестрового контролю ; Методичні вказівки для написання курсової роботи ; Робочий зошит для виконання практичних робіт ; Тимчасова типова програма ; Питання до іспиту ; Положення про проведення олімпіади ; Планування і контроль.
Примірників усього: 1

ЗЕР (1)


2.

409/А
Е 45


Економіка природокористування [Електронний ресурс] / ТДАТУ, кафедра "Екологія та охорона навколишнього середовища". - Електрон. текстові дані (4 файла). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP ; ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з етикетки диску. - Зміст : Екологія (з основами економіки природокористування) : підручник ; Екологія і економіка : підручник / Д. М. Колотило.
Додатки:
1. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підручник : затверджено МОН України / за ред. : Л. Г. Мельника та М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2006. - 1 електрон. опт. диск.
2. Економіка природокористування : підручник : затверджено МОН України / М. М. Коржнев. - К., 2005. - 1 електрон. опт. диск .
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)3.

410/А
У 84


Утилізація та рекуперація відходів [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / ТДАТУ, кафедра "Технологія переробки та зберігання продукції сільського господарства". - Електрон. текстові дані (3 файла). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. -Назва з етикетки диску. - Зміст : Робоча програма ; Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання, спеціальності 7.070801 / розроб. В. М. Соколова. Навчально-методичний посібник до виконання самостійних та індивідуальних робіт для студентів денної форми навчання, спеціальності 7.070801 / розроб. В. М. Соколова.
Примірників усього: 1

ЗЕР (1)


4.

411/А
Е 45


Екологічна стандартизація і сертифікація [Електронний ресурс] / ТДАТУ, кафедра "Технологія переробки та зберігання продукції сільського господарства". - Електрон. текстові дані (3 файла). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. - Зміст : Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання, спеціальності 7.070801. Ч. 1, 2 / розроб. В. М. Соколова. Навчально-методичний посібник до виконання самостійних та індивідуальних робіт для студентів денної форми навчання, спеціальності 7.070801 / розроб. В. М. Соколова. Робоча програма.
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)


5.

412/А
Н 15


Методичні вказівки кафедри "Прикладна геометрія та інформаційні технології" [Електронний ресурс].

Вип. 1. Моделювання технологічних систем ;

Вип. 2. Числені методи / ТДАТУ, кафедра "Прикладна геометрія та інформаційні технології проектування". - Електрон. текстові дані (8 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : Лабораторні роботи ; Лекції ; План виконання самостійної та науково-дослідної роботи ; Розподіл балів ; Підсумковий журнал обліку знань студентів ; Робоча програма ; Рецензія ; Курсова робота.
Примірників усього: 1 ЗЕР (1)6.

413/А
В 47


Вимоги та стандарти проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / ТДАТУ, кафедра "Прикладна геометрія та інформаційні технології проектування ". - Електрон. текстові дані (8 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. - Зміст : Лекції / розроб. І. В. Пихтєєва. Лабораторні та самостійні роботи ; Модулі ; Робочі програми ; Розподіл балів ; Графік виконання індивідуальної, самостійної та науково-дослідної роботи ; Підсумковий журнал обліку знань студентів ; Тести.
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)


7.

414/А
Б 40


Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / ТДАТУ, кафедра "Охорона праці та безпека життєдіяльності". - Електрон. текстові дані (9 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. –

Зміст : Лекції ; Лабораторні роботи ; Практичні роботи ; Критерії оцінювання знань ; Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / розроб. О. В. Яцух. Питання для самостійної роботи ; Робоча програма ; Тематичний план ; Типова навчальна програма.
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)


8.

415/А
Н 15


Навчально-методичний комплекс по кафедрі "Механізація тваринництва" 1 [Електронний ресурс]. Вип. 1. Енергозбереження в тваринництві ;

Вип. 2. Засоби механізації у сільському господарстві ; Вип. 3. Машиновикористання у тваринництві ;

Вип. 4. Механізація технологічних процесів ;

Вип. 5. Монтаж і пусконалагодження фермської техніки ; Вип. 6. Машини та обладнання для тваринництва ;

Вип. 7. Наукові комунікації ;

Вип. 8. Проектування технологічних процесів в тваринництві / ТДАТУ, кафедра "Механізація тваринництва". - Електрон. текстові дані (17 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : Методичні вказівки до лабораторних робіт ; Робочі програми ; Журнал виконання лабораторних робіт / розроб. Н. І. Болтянська, С. В. Дереза. Методичний посібник щодо виконання конструкторської розробки у бакалаврських проектах ; Дипломне проектування ; Методичні вказівки для виконання курсового проекту ; Методичні вказівки для виконання РГР ; Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання ; Методичні вказівки по техніко-економічному обгрунтуванню курсових та дипломних проектів і робіт ; Лекції ; Робочий зошит для лабораторних занять ; Журнал лабораторних робіт ; Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи ; Приклад креслення ; Методичні вказівки до практичних занять ; Розробка бізнес-проекту ; Домашнє завдання.
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)


9.

416/А
З-33


Запорізька область у цифрах - 2010 [Електронний ресурс] : короткий статистичний збірник / за ред. В. П. Головешка. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2011. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 217 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану.

Экземпляры всего: 1 ЗЕР (1)10.

419/А
Е 62


   Енергозбереження в тваринництві [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / ТДАТУ, кафедра "Механізація тваринництва". - Електрон. текстові дані (6 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2011. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : Лекції ; Практичні заняття ; Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи ; Тимчасова програма ; Питання до самопідготовки ; Робоча програма
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)


11.

420/А
С 83


Стратегический маркетиг. Реклама [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. (10 файлов). - [Мелитополь] : [б. и.], [2011]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с титул. экрана. Содержание : Маркетинг и реклама / Журбенко. Реклама. Научный подход / К. Хопкинс.
Приложение:
1. Стратегический маркетинг : учебно-практическое пособие / А. С. Ваганов, Н. А. Шмелев . - М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
2. Економічна безпека підприємства : навч. посібник : рекомендовано МОН України / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 електрон. опт. диск.
3. Реклама. Интернет-реклама : учеб. пособие / Р. В. Катюхин, А. А. Романов. - М., 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. Стратегічний маркетинг : навч. посібник : рекомендовано МОН України / Н. В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
5. Коммуникационный менеджмент : учеб. пособие : (электронная версия) / В. Е. Рева. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Печатная реклама-Трамплин для роста продаж : практическое руководство / Д. Фаулер ; пер. О. В. Юшкова. - 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7. Стратегический маркетинг : учебник / Р. А. Фатхутдинов. - М. : Бинес-школа, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Стратегический маркетинг / Н. А. Шмелёв , А. С. Ваганов, Л. А. Данченок. - М., 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Примірників усього:1
ЗЕР (1)12.

421/А
Е 50


Електронна бібліотека науково-інформаційних ресурсів (НІР) [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (13 файлів). - [Мелітополь] : [б. и.], 2009 -
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.
   Вип. 22 : Нетрадиційна енергія. - [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Додатки:
1. Биотопливо и биоэнергетика в России и мире : научное издание / А. Р. Аблаев. - М. : НБА, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
2. База знаний в области технологий и систем использования низкотемпературных и возобновляемых источников энергии : учеб. пособие / Уфимский государственный авиационный университет, Институт механики РАН. - Уфа : УГАУ, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Эволюция биоэнергетических процессов / Э. Брода ; пер. с англ. Ю. М. Фролова, под ред. А. И. Опарина. - М. : Мир, 1978. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. Альтернативные энергоносители / М. В. Голицын, А. М. Голицын, Н. В. Пронина. - М. : Наука, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
5. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии : пер. с англ. / Дж. А. Даффи, У. А. Бекман. - М. : Мир, 1977. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей : монография / С. Н. Девянин, В. А. Марков, В. Г. Семенов. - М. : МГАУ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7. Термоэлектрические тепловые насосы. (Теоретические основы расчета) / М. А. Каганов, М. Р. Привин. - Л. : Энергия, 1970. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Самодельная ветроэлектростанция / Б. Кажинский, С. Перли. - М. : ДОСААФ, 1956. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
9. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учеб. пособие / В. Г. Лабейш. - СПб. : СЗТУ, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
10. Переработка нефти / У. Л. Леффлер. - М. : Олимп-Бизнес, 2004. - 1 эл. опт. диск.
11. Экономический анализ биоэнергетики как источника доходов аграрных предприятий : научное издание / О. Макарчук, Х. Хокманн, А. Лиссита : IAMO, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
12. Перспективы мировой ветроэнергетики : краткий обзор / GWEC. - М., 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
13. Тепловые насосы : пер. с англ / Д. Рей. - М. : Энергоиздат, 1982. - 1 эл. опт. диск.
Примірників усього: 1
ЗЕР (1)


13.

422/А
П 78
следующая страница >>