microbik.ru
1 2 ... 9 10

Центральная городская публичная библиотека

имени В. В. Маяковского

Управление корпоративными информационно-библиотечными ресурсамиКоллекции изданий на иностранных языкахПОЛЬСКОЕ КИНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ(Из фондов ЦГПБ им. В.В. Маяковского)ЦГПБ им. В.В. Маяковского

Санкт-Петербург

2012

ПОЛЬСКОЕ КИНО
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Библиографический указатель состоит из двух частей. В первой части представлены фильмы польского кинематографа. Во второй части – фильмы мирового кинематографа со звуком и субтитрами на польском языке.

В библиографический указатель вошли фильмы, поступившие в фонд до марта 2012 года.

Словари


Пол 85.37я20

S 67

Słownik filmu / [aut.: Alicja Helman et al.] ; pod red. R. Syski. - Kraków : Zielona Sowa, 2005. - 624 s.

Экземпляры: всего:1 - ИНО_аб(1)
85.373(4Пол)6

Р 339

Режиссеры польского кино : биофильмографический справочник / Федер. агентство по культуре и кинематографии Рос. Федерации, НИИ киноискусства ; [авт.-сост. Т. Н. Елисеева]. - Москва : Материк, 2007. - 126, [1] с. - 500 экз.

Экземпляры: всего:5 - АБ(2), ИБЦ_чз(2), ЮНО(1)

Кинорежиссеры


Англ 85.374.3(4Пол)6-8 Polanski R.

F 33

Feeney F. X. Roman Polanski / F. X. Feeney ; ed. by P. Duncan. - Köln ; London ; Los Angeles : Taschen, 2006. - 192 p. : ill.

Экземпляры: всего:1 - ИБЦ_чз(1)
Кинофильмы художественные
Пол 85.37

B 93


Bułeczka : [według powieści J. Korczakowska] / KADR ; reżyseria i scenaruisz A. Sokołowska ; scenaruisz J. Korcelli ; muzyka M. Małecki ; wykonawcy: K. Dąbrowska [et al.]. - Kopia 1973. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

C 74

Con amore / Pryzmat [i drugi] ; reżyseria J. Batory ; scenaruisz K. Berwińska ; muzyka: F. Chopin i P. Figl ; wykonawcy: M. Snopkiewicz [i drugi]. - Kopia 1976. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

D 71

Dom bez okien / Rytm, OKO ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz A. Ścibor-Rylski ; muzyka L. M. Kaszycki ; wykonawcy: W. Gołas [et al.]. - Kopia 1962. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

H 69

Historia niemoralna / KADR ; reżyseria i scenaruisz B. Sass ; muzyka: M. Lorenc, M. Pospieszalski ; wykonawcy: D. Stalińska [et al.]. - Kopia 1990. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

I 58

Indeks / Pryzmat, OKO ; reżyseria i scenaruisz J. Kijowski ; muzyka J. Bednarek ; wykonawcy: K. Zaleski [et al.]. - Kopia 1977. - Warszawa : MediaWay, 2006. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

J 44

Jestem przeciw = Я против / KADR ; reżyseria A. Trzos-Rastawiecki ; scenariusz: K. Lubelska, A. Trzos-Rastawiecki ; wykonawcy: R. Wieczyński [et al.]. - Kopia 1985. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

K 51

Klakier / Silesia [i drugi] ; reżyseria i scenaruisz J. Kondratiuk ; scenaruisz W. Preyss ; muzyka K. Mayer ; wykonawcy: Z. Łozińska [i drugi]. - Kopia 1982. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

K 56

Klincz / KADR ; reżyseria i scenaruisz P. Andrejew ; scenaruisz F. Bajon ; muzyka L. Brański ; wykonawcy: T. Lengren [et al.]. - Kopia 1979. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

K 81

Kramarz : [na podstawie powieści E. Kozieła "Wspomnienia wędrownego kramarza"] / OKO ; reżyseria i scenaruisz A. Barański ; muzyka H. Kuźniak ; wykonawcy: R. Kłosowski [et al.]. - Kopia 1989. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

M 36

Marysia i krasnoludki : [według baśni M. Konopnickiej] / Rytm [i drugi] ; reżyseria: J. Szeski, K. Paradowski ; scenaruisz: Z. Skowroński, J. Szeski ; muzyka G. Bacewicz ; wykonawcy: M. Piekarska [i drugi]. - Kopia 1961. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

M 79

Molo / KADR ; reżyseria i scenariusz W. Solarz ; muzyka W. Kilar ; wykonawcy: R. Filipski [i drugi]. - Kopia 1968. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

Пол 85.37

N 24

Na straży swej stać będę = На страже своей стоять буду / KADR, Poltel ; reżyseria i scenaruisz K. Kutz ; muzyka W. Kilar ; wykonawcy: K. Kolberger [et al.]. - Kopia 1983. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

O-88

Ostatni do Bogu / KADR ; reżyseria P. Komorowski ; scenariusz J. Lutowski ; muzyka W. Kilar ; wykonawcy: T. Schmidt [et al.]. - Kopia 1968. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

P 21

Pan Dodek / Iluzjon ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz K. T. Toeplitz ; muzyka: H. Wars [et al.] ; wykonawcy: A. Dymsza [et al.]. - Kopia 1970. - Warszawa : MediaWay : KADR, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

P 25

Paragon gola / OKO ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz A. Bahdaj ; muzyka W. Kazanecki ; w rolach głónych: M. Tchóznicki [et al.]. - Kopia 1970. - Warszawa : Kino Świat, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Złota kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

Пол 85.37

S 52

Sezon na bażanty / OKO ; reżyseria i scenaruisz W. Saniewski ; muzyka P. Gintrowski ; wykonawcy: E. Błaszczyk [et al.]. - Kopia 1985. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

S 66

Skok = Прыжок / KADR ; reżyseria i scenaruisz K. Kutz ; scenaruisz E. Głuchowski ; muzyka A. Sławiński ; wykonawcy: D. Olbrychski [et al.]. - Kopia 1969. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

T 15

Tajemnica dzikiego szybu : [według powieści E. Niziurskiego "Księęga urwisów"] / Start [i drugi] ; reżyseria W. Berestowski ; scenaruisz E. Niziurski ; muzyka S. Skowaczewski ; wykonawcy: D. Damięcki [i drugi]. - Kopia 1956. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

T 88

Trzy dni bez wyroku / OKO ; reżyseria i scenariusz W. Wójcik ; scenariusz C. Białczyński ; muzyka Z. Górny ; w rolach głónych: A. Żmijewski [et al.]. - Kopia 1991. - Warszawa : Kino Świat, 2004. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Złota kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)


Пол 85.37

U 67

Upał / KADR ; reżyseria K. Kutz ; scenaruisz: J. Przybora, J. Berens ; muzyka J. Wasowski ; wykonawcy: J. Przybora [et al.]. - Kopia 1964. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

85.374

К 570

Когда солнце было богом = When the Sun was God / Zodiak Jerzy Hoffman Film Production, Telewizia Polska S. A., Serena Entertainment Group ; режиссер, сценарист Е. Гоффман ; композитор К. Дебски ; сценарист Й. Хен ; исполн.: М. Жебровски, Б. Ступка, М. Александрова. - Москва : ЛАЗЕР-ВИДЕО Мультимедиа, 2006. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - АБ_ммз(1)

Кинофильмы семейные
Пол 85.37

D 99

Dziadek do orzechów : [według noweli E. T. A. Hoffmanna] / Studio [i drugi] ; reżyseria i scenaruisz: H. Bielińska ; scenaruisz M. Krüger ; muzyka Z. Turski ; wykonawcy: W. Gliński [i drugi]. - Kopia 1967. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

K 84

Król Maciuś I = Король Матиуш I / Start ; według powieści J. Korczak ; reżyseria W. Jakubowska ; scenaruisz: I. Newerly, W. Jakubowska ; muzyka S. Skrowaczewski ; wykonawcy: J. Wyrzykowski [et al.]. - Kopia 1958. - Warszawa : MediaWay : OKO : KADR, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

N 17

Najlepsze w świecie / Silesia [i drugi] ; reżyseria i scenaruisz S. Jędryka ; muzyka A. Sławiński ; wykonawcy: M. Borecki [i drugi]. - Kopia 1976. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

O-27

O dwóch takich co ukradli księżyc = О двоих, укравших луну : [według powieści K. Makuszińskij] / Syrena [i drugi] ; reżyseria i scenaruisz J. Batory ; scenaruisz J. Brzechwa ; muzyka A Walaciński ; wykonawcy: L. Kaczyński [i drugi]. - Kopia 1962. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

P 78

Podróż za jeden uśmiech : [na podstawie powieści A. Bahdaja] / OKO [i drugi] ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz A. Bahdaj ; muzyka J. Matuszkiewicz ; w rolach głónych: H. Gołębiewski [i drugi]. - Kopia 1972. - Warszawa : Kino Świat, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Złota kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

Кинодрамы
Пол 85.37

A 49

Amnestia / Silesia [i drugi] ; reżyseria i scenaruisz S. Jędryka ; scenaruisz T. Mikołajek ; muzyka A. Korzyński ; wykonawcy: M. Juszczakiewicz [i drugi]. - Kopia 1981. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

A 93

Austeria = Аустерия : [na podstawie powieści J. Stryjkowskiego] / KADR ; reżyseria i scenaruisz J. Kawalerowicz ; scenaruisz T. Konwicki ; muzyka L. Kozłowski ; w rolach głónych: F. Pieczka [et al.]. - Kopia 1983. - Warszawa : Best Film, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Klasyka kina polskiego)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

D 69

Do góry nogami = С ног на голову / Silesia [i drugi] ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz J. Wolen ; muzyka A. Korzyński ; wykonawcy: T. Domański [i drugi]. - Kopia 1982. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

D 99

Dziewczęta z Nowolipek = Девушки из Новолипок = The girls of Nowolipki : [według powieści P. Gojawiczyńskiej] / KADR ; reżyseria i scenaruisz B. Sass ; muzyka Z. Raj ; wykonawcy: M. Ciunelis [et al.]. - Kopia 1985. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

Аннотация: По романам Поли Гоявичинской. Истории жизни четырех молодых женщин из бедного района Варшавы незадолго до начала Первой мировой войны...
Пол 85.37

F 96

Fucha : [na podstawie opowiadania J. Himilsbacha pt. "Partanina"] / OKO ; reżyseria i scenaruisz M. Dudziewicz ; muzyka Z. Konieczny ; w rolach głónych: M. Kociniak [i drugi]. - Kopia 1985. - Warszawa : Kino Świat, 2004. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Złota kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

G 54

Głosy / OKO [i drugi] ; reżyseria i scenaruisz J. Kijowski ; muzyka J. Matula ; wykonawcy: E. Dałkowska [i drugi]. - Kopia 1982. - Warszawa : MediaWay, 2006. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

H 69

Historia żółtej ciżemki / Iluzjon [et al.] ; według powieści A. Romańskiej ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz: Z. Skowroński, W. Żółkiewska ; muzyka Z. Turski ; wykonawcy: G. Holoubek [et al.]. - Kopia 1961. - Warszawa : MediaWay, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

Пол 85.37

K 65

Kobieta z prowincji : [na podstawie powieści W. Siemińskiego] / OKO ; reżyseria i scenaruisz A. Barański ; muzyka H. Kuźniak ; wykonawcy: E. Dałkowska [et al.]. - Kopia 1985. - Warszawa : MediaWay, 2006. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

K 71

Komornik = Судебный исполнитель / Telewizja Polska, Perspektywa [i drugi] ; reżyseria F. Falk ; scenaruisz G. Loszewski ; muzyka B. Gliniak ; występują: A. Chyra [i drugi]. - Kopia. - Polska : iti home video, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)

Аннотация: 48 часов из жизни судебного исполнителя, безжалостно, взимающего долги. Всемогущий, беспринципный, грубый по отношению к своим жертвам, под влиянием драматических событий он пытается исправить причиненное зло. К сожалению, его неосторожный поступок будет использован его противниками.
Пол 85.37

K 72

Koniec wakacji / Panorama ; reżyseria S. Jędryka ; scenaruisz J. Domagalik ; muzyka M. Małecki ; wykonawcy: M. Sikora [et al.]. - Kopia 1975. - Warszawa : MediaWay : OKO, 2005. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Platynowa kolekcja polskiego kina)

Экземпляры: всего:1 - ИНО_ммз(1)
Пол 85.37

K 72


следующая страница >>