microbik.ru
1


KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU


Akademik Birim Adı:

Edebiyat Fakültesi

Bölüm/Program Adı:

Doğu dilleri bölümü/Rus dili ve edebiyatı

Öğretim Elemanının

Adı:

Okut. Natalya ZUBENKO

e-postası:

Natali260185@mail.ru
Odası:

102(İktisadi ve İdaeri Bilimler Fakültesi)

Ofis Saatleri:

Salı-Perş.:13:30-15:00

Ders Adı:

Uygulamalı Rus Dili Grameri III

Dersin

Kodu:

RDE-207

Öğretim Dili:

Rusça

Yılı:

2010-2011

Zorunlu/Seçmeli:

Zorunlu

Dönemi:

III.

Haftalık Saat:

4

Kredisi:

3

Ön Koşulu

Uygulamalı Rus Dili Grameri I-II

Zamanı:

Salı-Perş.: 13:30-15:00

Yapılacağı Sınıf:

421,423(İİBF)

Yöntem ve Teknik:

Ders materyalleri.

Ders Tanımı:

Dönem öğrencileri için seçilmiş gramer konularının öğrencilerde farklı eş anlamlı gramer yapılarıyla düşüncelerini anlatabilme bunun yanı sıra metinin anlam içeriği bozmadan sözlü ve yazılı türde dönüştürebilme becerisini geliştirmektir. .

Amaç:

Dersin amacı öğrenilmiş olan gramer konularını gözden geçirmek , bunun yanı sıra yazılı ve sözlü hitabette gelişim sağlamak.

Öğrenim Çıktısı:

(yılsonunda kazanılması beklenen bilgi, beceri)

Öğrencinin kendi düşüncelerini aynı anlamı içeren detaylı yapılarla ifade etmesi , monolog düşünceler üretmesi, konuşmada öğrendiklerini kullanarak diyalog söylemi oluşturabilmesi beklenmektedir.

Kaynak ve Materyaller:

  1. Аникина М. Н. Синтаксис сложноподчиненного предложения. – М. , 2004.

  2. Русский язык для вас. Первый сертификационный уровень: Учебник русского языка для иностранных студентов / Под. Ред. Т.В. Шустиковой и В.А. Кулаковой. 2-е изд., доп. – М .:2005.

  3. Ласкарева Е. Р. Чистая грамматика. – СПб., 2006

  4. Барыкина А. Н., Добровольская В. В. Как образуются прилагательные. – 2-е изд., - СПб., 2002

  5. Колесова Д.В., Харитонова А.А. Пишем эссе. – Учебное пособие для изучающих русский язык. – 2-е изд., – СПб.,2006.

Yardımcı Materyaller:

  1. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. – 3-е изд., – СПб., 2005.

  2. Александрова А. С., Кузьмич И. П., Мелентьева Т. И. Непропавшие сюжеты: пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2010.

Değerlendirme (Katılım, Vize, Ödev, Final):

Ara ve Genel sınavlar ile verilen ödev ve benzeri çalışmaların yüzde olarak ağırlıkları: Ara sınav %40 ve Dönem sonu sınavı %60 olarak hesaplanır. Final sınavına ağırlık verilir ve öğrenci final sınavında en az 55 alması gerekmektedir.

Dörtlük Sistem

Beşlik Sistem (Kırgız Sistemi)

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

Yarıyıl Ders Notu

Derece

92-100

AA

4.0

5

Pekiyi

86-91

BA

3.5

80-85

BB

3.0

4

İyi

73-79

CB

2.5

67-72

CC

2.0

3

Orta

60-66

DC

1.5

55-59

DD

1.0

50-54

FD

0.5

2

Zayıf

00-49

FFF1Devamsız

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMUAkademik İlkeler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci El Kitabına bakınız.
Ders Planı:

Tarih

Konu
1. Hafta

07.09.2010

09.09.2010

Cümlenin öğeleri.

Cümlenin parçaları.
2. Hafta

14.09.2010

16.09.2010

Şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda aktif fiilimsiler.

Şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda pasif fiilimsiler.
3. Hafta

21.09.2010

23.09.2010

Aktif ve pasif yapılarda “который” bağlacı.

Metin “Щелкунчик” üzerinde çalışma.
4. Hafta

28.09.2010

30.09.2010

Bağfiiller (Ulaç).

Bağ fiil kullanarak karışık cümleyi basit cümleye dönüştürme.
5. Hafta

05.10.2010

07.10.2010

Kısa özet yazma.

Hatalar üzerinde çalışma.
6. Hafta

12.10.2010

14.10.2010

Karışık ve basit cümlelerde zaman ifadesi.

Senkrone ve sıralı zaman ilişkisi ifadesi.
7. Hafta

19.10.2010

21.10.2010

Жить” fiiliyle gerekçeli eylemler.

Kısa sıfatlar.
8. Hafta

26.10.2010

28.10.2010

Говорить” fiiliyle gerekçeli eylemler.

Зелёная лампа” metini ile çalışma ( А. Грин’in hikayesinden).
9. Hafta

02.11.2010

04.11.2010

Vize Sınavı
10. Hafta

09.11.2010

11.11.2010

Sıfatların öneklerinin temel anlamları.

Sıfatların öneklerinin temel anlamları.
11. Hafta

16.11.2010

18.11.2010

Fiil öneklerinin temel anlamları.

Писать” fiiliyle gerekçeli eylemler.
12. Hafta

23.11.2010

25.11.2010

Думать” fiiliyle gerekçeli eylemler.

Работать” fiiliyle gerekçeli eylemler.
13. Hafta

30.11.2010

02.12.2010

Kompozisyon yazımı.

Hatalar üzerinde çalışma.
14. Hafta

07.12.2010

09.12.2010

Karışık cümlelerde neden-sonuç ilişkisi.

Karışık cümlelerde neden-sonuç ilişkisi.
15. Hafta

14.12.2010

16.12.2010

Doğru anlatımı dolaylı anlatıma dönüştürme.

Кто нарисовал картину metni ile çalışma.
16. Hafta

21.12.2010

23.12.2010

Küçük parçaların fonksiyonları,anlamı ve kullanımı.

Смотреть fiiliyle gerekçeli eylemler.
Ek Bilgiler

Kursun düzeyi öğrencilerin dile seviyelerine bakılarak değiştirilebilir.

Kursun düzeyi öğrencilerin dile seviyelerine bakılarak değiştirilebilir.

Engelli Öğrenciler için Uyarılar: